Danh sách tiểu hành tinh/229401–229500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
229401 2005 SU152 25/09/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
229402 2005 SJ195 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
229403 2005 SB209 30/09/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
229404 2005 SU213 30/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
229405 2005 SL215 30/09/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
229406 2005 SX221 27/09/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
229407 2005 SU224 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
229408 2005 SS229 30/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
229409 2005 SB237 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
229410 2005 SD238 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
229411 2005 SD243 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
229412 2005 SM249 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
229413 2005 SE257 22/09/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
229414 2005 SS264 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
229415 2005 SP278 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
229416 2005 TT3 01/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
229417 2005 TN10 02/10/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
229418 2005 TY10 02/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
229419 2005 TZ17 01/10/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
229420 2005 TH23 01/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
229421 2005 TT26 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
229422 2005 TJ39 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
229423 2005 TG41 02/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
229424 2005 TT48 08/10/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,0 km MPC · JPL
229425 Grosspointner 2005 TW50 11/10/2005 Altschwendt W. Ries 1,9 km MPC · JPL
229426 2005 TB52 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
229427 2005 TT52 10/10/2005 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 1,4 km MPC · JPL
229428 2005 TP71 01/10/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
229429 2005 TA72 03/10/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
229430 2005 TP99 07/10/2005 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
229431 2005 TY105 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
229432 2005 TQ106 04/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
229433 2005 TJ138 07/10/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
229434 2005 TH143 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
229435 2005 TO161 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
229436 2005 TL166 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
229437 2005 TZ170 08/10/2005 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
229438 2005 TQ171 10/10/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
229439 2005 TA180 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
229440 Filimon 2005 UE6 27/10/2005 Altschwendt W. Ries 2,3 km MPC · JPL
229441 2005 UJ8 27/10/2005 Ottmarsheim C. Rinner 1,0 km MPC · JPL
229442 2005 UC14 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
229443 2005 UA51 23/10/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
229444 2005 UF54 23/10/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
229445 2005 UH59 24/10/2005 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
229446 2005 UZ70 23/10/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
229447 2005 UH72 23/10/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
229448 2005 UW97 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
229449 2005 UY110 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
229450 2005 UK115 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
229451 2005 UH148 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
229452 2005 UT161 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
229453 2005 UJ162 27/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
229454 2005 UQ162 27/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
229455 2005 UM180 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
229456 2005 UN190 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
229457 2005 UZ191 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
229458 2005 UC196 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
229459 2005 UM196 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
229460 2005 UO196 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
229461 2005 UG217 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
229462 2005 UU217 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
229463 2005 UZ221 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
229464 2005 UK226 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
229465 2005 UB250 23/10/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
229466 2005 UO252 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
229467 2005 UT252 26/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
229468 2005 UE253 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
229469 2005 UV253 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
229470 2005 UT267 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
229471 2005 UX272 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
229472 2005 UA275 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
229473 2005 UV278 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
229474 2005 UB288 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
229475 2005 UY293 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
229476 2005 UU296 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
229477 2005 UX297 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
229478 2005 UN299 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
229479 2005 UJ302 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
229480 2005 UU318 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
229481 2005 UM323 28/10/2005 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
229482 2005 UD337 31/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
229483 2005 UY349 27/10/2005 Catalina CSS 830 m MPC · JPL
229484 2005 UU369 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
229485 2005 UN386 30/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
229486 2005 UC387 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
229487 2005 UQ403 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
229488 2005 UX438 28/10/2005 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
229489 2005 UR445 31/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
229490 2005 UD452 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
229491 2005 UR456 30/10/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
229492 2005 UU461 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
229493 2005 UX483 22/10/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
229494 2005 US499 27/10/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
229495 2005 UG508 24/10/2005 Mauna Kea D. J. Tholen 2,9 km MPC · JPL
229496 2005 UH509 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
229497 2005 VW4 06/11/2005 Nogales M. Ory 860 m MPC · JPL
229498 2005 VX13 03/11/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
229499 2005 VW47 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
229500 2005 VZ50 03/11/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL