Danh sách tiểu hành tinh/230201–230300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
230201 2001 SL233 19/09/2001 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
230202 2001 SY233 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
230203 2001 SX259 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
230204 2001 ST265 25/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,0 km MPC · JPL
230205 2001 SA285 22/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
230206 2001 SL291 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,7 km MPC · JPL
230207 2001 SR295 20/09/2001 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
230208 2001 SU308 22/09/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
230209 2001 SW346 25/09/2001 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
230210 2001 TK2 06/10/2001 Palomar NEAT 790 m MPC · JPL
230211 2001 TR25 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
230212 2001 TM28 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
230213 2001 TP31 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
230214 2001 TY37 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
230215 2001 TT38 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
230216 2001 TL48 09/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
230217 2001 TD62 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
230218 2001 TM71 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
230219 2001 TN78 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
230220 2001 TD90 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
230221 2001 TY108 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
230222 2001 TV123 12/10/2001 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
230223 2001 TV125 12/10/2001 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
230224 2001 TS160 15/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
230225 2001 TM161 11/10/2001 Palomar NEAT 910 m MPC · JPL
230226 2001 TQ188 14/10/2001 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
230227 2001 TH192 14/10/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
230228 2001 TU195 15/10/2001 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
230229 2001 TH199 11/10/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
230230 2001 TF200 11/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
230231 2001 TD258 08/10/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
230232 2001 TJ258 08/10/2001 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
230233 2001 UM43 17/10/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
230234 2001 UP68 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
230235 2001 UU71 20/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
230236 2001 UR73 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
230237 2001 US83 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
230238 2001 UH86 16/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
230239 2001 UT114 22/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
230240 2001 UY114 22/10/2001 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
230241 2001 UP128 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
230242 2001 UD131 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
230243 2001 UL134 21/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
230244 2001 UD150 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
230245 2001 UF177 21/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
230246 2001 UO191 18/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
230247 2001 VC4 11/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
230248 2001 VT5 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
230249 2001 VK23 09/11/2001 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
230250 2001 VU25 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
230251 2001 VT31 09/11/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
230252 2001 VN39 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
230253 2001 VO61 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
230254 2001 VA64 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
230255 2001 VQ85 12/11/2001 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
230256 2001 VM104 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
230257 2001 VA105 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
230258 2001 WB8 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
230259 2001 WZ23 17/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
230260 2001 WT33 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
230261 2001 WA45 18/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
230262 2001 WL52 19/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
230263 2001 WC61 19/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
230264 2001 WD65 20/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
230265 2001 WM70 20/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
230266 2001 WZ72 20/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
230267 2001 WD93 21/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
230268 2001 XO4 10/12/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
230269 2001 XZ6 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
230270 2001 XE20 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
230271 2001 XL24 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
230272 2001 XQ38 09/12/2001 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
230273 2001 XU57 10/12/2001 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
230274 2001 XC58 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
230275 2001 XD77 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
230276 2001 XJ109 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
230277 2001 XR124 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
230278 2001 XW145 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
230279 2001 XN158 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
230280 2001 XT200 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
230281 2001 XO210 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
230282 2001 XH215 13/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
230283 2001 XK216 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
230284 2001 XP218 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
230285 2001 XE225 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
230286 2001 XA228 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
230287 2001 XE228 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
230288 2001 XL243 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
230289 2001 XB254 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
230290 2001 YQ13 17/12/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
230291 2001 YB31 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
230292 2001 YJ65 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
230293 2001 YS66 18/12/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
230294 2001 YW79 18/12/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
230295 2001 YB121 18/12/2001 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
230296 2001 YJ154 19/12/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
230297 2002 AT17 09/01/2002 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
230298 2002 AE18 08/01/2002 Cima Ekar ADAS 1,4 km MPC · JPL
230299 2002 AZ30 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
230300 2002 AB46 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL