Danh sách tiểu hành tinh/229201–229300

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
229201 2004 UA10 21/10/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
229202 2004 VR6 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
229203 2004 VA8 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
229204 2004 VJ14 04/11/2004 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
229205 2004 VN24 03/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
229206 2004 VE25 04/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
229207 2004 VW29 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
229208 2004 VA35 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
229209 2004 VL48 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
229210 2004 VJ52 04/11/2004 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
229211 2004 VS54 05/11/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
229212 2004 VJ59 09/11/2004 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
229213 2004 VF65 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
229214 2004 VG67 09/11/2004 Kitt Peak M. W. Buie 1,6 km MPC · JPL
229215 2004 VN69 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
229216 2004 VK72 04/11/2004 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
229217 2004 VN73 06/11/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
229218 2004 VW77 12/11/2004 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
229219 2004 VW83 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
229220 2004 VA84 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
229221 2004 WW2 17/11/2004 Siding Spring SSS 2,9 km MPC · JPL
229222 2004 XX3 02/12/2004 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
229223 2004 XB5 02/12/2004 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
229224 2004 XD9 02/12/2004 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
229225 2004 XU16 10/12/2004 Desert Moon B. L. Stevens 3,1 km MPC · JPL
229226 2004 XT17 07/12/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
229227 2004 XE18 08/12/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
229228 2004 XC27 10/12/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
229229 2004 XT32 10/12/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
229230 2004 XU36 11/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 3,5 km MPC · JPL
229231 2004 XS40 11/12/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
229232 2004 XV60 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
229233 2004 XV64 02/12/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
229234 2004 XN65 02/12/2004 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
229235 2004 XU68 08/12/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
229236 2004 XM76 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
229237 2004 XG79 10/12/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
229238 2004 XY80 10/12/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
229239 2004 XY84 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
229240 2004 XB98 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
229241 2004 XF114 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
229242 2004 XV119 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
229243 2004 XJ122 09/12/2004 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
229244 2004 XA123 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 6,3 km MPC · JPL
229245 2004 XK123 10/12/2004 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
229246 2004 XQ126 13/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
229247 2004 XX131 11/12/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
229248 2004 XU135 15/12/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
229249 2004 XE157 14/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
229250 2004 XP170 09/12/2004 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
229251 2004 XQ182 02/12/2004 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
229252 2004 YW3 16/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
229253 2004 YK4 16/12/2004 Haleakala NEAT 4,7 km MPC · JPL
229254 2004 YL14 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
229255 Andrewelliott 2005 AJ 04/01/2005 Great Shefford P. Birtwhistle 1,8 km MPC · JPL
229256 2005 AW2 06/01/2005 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
229257 2005 AF13 07/01/2005 Modra Š. Gajdoš, J. Világi 3,5 km MPC · JPL
229258 2005 AR13 07/01/2005 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
229259 2005 AA14 07/01/2005 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
229260 2005 AJ17 06/01/2005 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
229261 2005 AW19 06/01/2005 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
229262 2005 AT20 06/01/2005 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
229263 2005 AN21 06/01/2005 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
229264 2005 AR31 11/01/2005 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
229265 2005 AT34 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
229266 2005 AC36 13/01/2005 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
229267 2005 AM38 13/01/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
229268 2005 AF50 13/01/2005 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
229269 2005 AJ55 15/01/2005 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
229270 2005 AZ60 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
229271 2005 AH68 13/01/2005 Catalina CSS 5,0 km MPC · JPL
229272 2005 AK68 13/01/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
229273 2005 AQ68 13/01/2005 Anderson Mesa LONEOS 8,7 km MPC · JPL
229274 2005 AY76 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
229275 2005 AG81 15/01/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
229276 2005 AV81 15/01/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
229277 2005 BD9 16/01/2005 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
229278 2005 BN18 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
229279 2005 BL24 17/01/2005 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
229280 2005 BN47 16/01/2005 Mauna Kea P. A. Wiegert 3,2 km MPC · JPL
229281 2005 CE1 01/02/2005 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
229282 2005 CT7 04/02/2005 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
229283 2005 CX8 01/02/2005 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
229284 2005 CJ9 01/02/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
229285 2005 CQ12 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
229286 2005 CJ35 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
229287 2005 CG36 03/02/2005 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
229288 2005 CM38 04/02/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
229289 2005 CO57 02/02/2005 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
229290 2005 CX60 05/02/2005 Antares ARO 3,2 km MPC · JPL
229291 2005 CY63 09/02/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
229292 2005 CG69 02/02/2005 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 3,1 km MPC · JPL
229293 2005 CS79 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
229294 2005 EH2 03/03/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 850 m MPC · JPL
229295 2005 EN2 03/03/2005 Jarnac Jarnac Obs. 4,9 km MPC · JPL
229296 2005 EQ5 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
229297 2005 EZ6 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
229298 2005 EE20 03/03/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
229299 2005 ET30 03/03/2005 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
229300 2005 EL41 01/03/2005 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL