Danh sách tiểu hành tinh/22901–23000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
22901 Ivanbella 1999 TY15 12/10/1999 Ondřejov P. Kušnirák, P. Pravec 4,3 km MPC · JPL
22902 1999 TH17 15/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 4,8 km MPC · JPL
22903 Georgeclooney 1999 TU18 14/10/1999 Monte Agliale S. Donati 3,7 km MPC · JPL
22904 1999 TL19 09/10/1999 Uto F. Uto 6,7 km MPC · JPL
22905 Liciniotoso 1999 TO19 14/10/1999 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 2,7 km MPC · JPL
22906 Lisauckis 1999 TQ25 03/10/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
22907 van Voorthuijsen 1999 TL26 03/10/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
22908 Bayefsky-Anand 1999 TK27 03/10/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
22909 Gongmyunglee 1999 TJ28 04/10/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
22910 Ruiwang 1999 TM30 04/10/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
22911 Johnpardon 1999 TX30 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
22912 Noraxu 1999 TF31 04/10/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
22913 Brockman 1999 TO32 04/10/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
22914 Tsunanmachi 1999 TU36 13/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
22915 1999 TA40 03/10/1999 Catalina CSS 7,0 km MPC · JPL
22916 1999 TX40 05/10/1999 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
22917 1999 TA77 10/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
22918 1999 TZ80 11/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
22919 Shuwan 1999 TR91 02/10/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
22920 Kaitduncan 1999 TF94 02/10/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
22921 Siyuanliu 1999 TG95 02/10/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
22922 Sophiecai 1999 TF97 02/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
22923 Kathrynblair 1999 TM97 02/10/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
22924 Deshpande 1999 TH101 02/10/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
22925 1999 TH104 03/10/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
22926 1999 TK106 04/10/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
22927 Blewett 1999 TW110 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
22928 Templehe 1999 TS111 15/10/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
22929 Seanwahl 1999 TL126 04/10/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
22930 1999 TN128 05/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
22931 1999 TB132 06/10/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
22932 Orenbrecher 1999 TU136 06/10/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
22933 Mareverett 1999 TZ141 07/10/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
22934 1999 TN155 07/10/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
22935 1999 TO155 07/10/1999 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
22936 Ricmccutchen 1999 TR172 10/10/1999 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
22937 Nataliavella 1999 TZ172 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
22938 Brilawrence 1999 TS173 10/10/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
22939 Handlin 1999 TU173 10/10/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
22940 Chyan 1999 TF178 10/10/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
22941 1999 TG194 12/10/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
22942 Alexacourtis 1999 TZ205 13/10/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
22943 1999 TV209 14/10/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
22944 Sarahmarzen 1999 TB216 15/10/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
22945 Schikowski 1999 TY216 15/10/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
22946 1999 TH218 15/10/1999 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
22947 Carolsuh 1999 TW218 15/10/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
22948 Maidanak 1999 TR222 02/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
22949 1999 TH238 04/10/1999 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
22950 1999 TO241 04/10/1999 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
22951 Okabekazuko 1999 TA243 04/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 14 km MPC · JPL
22952 Hommasachi 1999 TF243 05/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 6,9 km MPC · JPL
22953 1999 TW245 07/10/1999 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
22954 1999 TU248 08/10/1999 Catalina CSS 7,0 km MPC · JPL
22955 1999 TH251 07/10/1999 Catalina CSS 16 km MPC · JPL
22956 1999 TK253 09/10/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
22957 Vaintrob 1999 TR270 03/10/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
22958 Rohatgi 1999 TC288 10/10/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
22959 1999 UY1 16/10/1999 Fountain Hills C. W. Juels 4,3 km MPC · JPL
22960 1999 UE4 27/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,1 km MPC · JPL
22961 1999 UM14 29/10/1999 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
22962 1999 UH15 29/10/1999 Catalina CSS 6,7 km MPC · JPL
22963 1999 UN24 28/10/1999 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
22964 1999 UV28 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 6,3 km MPC · JPL
22965 1999 UX40 16/10/1999 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
22966 1999 UM45 31/10/1999 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
22967 1999 VK4 01/11/ 1999 Catalina CSS 7,5 km MPC · JPL
22968 1999 VB5 05/11/ 1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,4 km MPC · JPL
22969 1999 VD6 05/11/ 1999 Oizumi T. Kobayashi 8,7 km MPC · JPL
22970 1999 VT8 08/11/ 1999 Fountain Hills C. W. Juels 7,9 km MPC · JPL
22971 1999 VY8 09/11/ 1999 Fountain Hills C. W. Juels 7,1 km MPC · JPL
22972 1999 VR12 11/11/ 1999 Fountain Hills C. W. Juels 12 km MPC · JPL
22973 1999 VW16 02/11/ 1999 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
22974 1999 VN21 12/11/ 1999 Višnjan Observatory K. Korlević 4,0 km MPC · JPL
22975 1999 VR23 14/11/ 1999 Fountain Hills C. W. Juels 2,9 km MPC · JPL
22976 1999 VY23 13/11/ 1999 Kashihara F. Uto 9,6 km MPC · JPL
22977 1999 VF24 15/11/ 1999 Fountain Hills C. W. Juels 6,7 km MPC · JPL
22978 Nyrola 1999 VO24 14/11/ 1999 Nyrölä Nyrölä 11 km MPC · JPL
22979 1999 VG25 13/11/ 1999 Oizumi T. Kobayashi 4,5 km MPC · JPL
22980 1999 VL27 03/11/ 1999 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
22981 Katz 1999 VN30 03/11/ 1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
22982 Emmacall 1999 VB31 03/11/ 1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
22983 Schlingheyde 1999 VY34 03/11/ 1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
22984 1999 VP36 03/11/ 1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
22985 1999 VY48 03/11/ 1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
22986 1999 VX50 03/11/ 1999 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
22987 Rebeckaufman 1999 VO53 04/11/ 1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
22988 Jimmyhom 1999 VN58 04/11/ 1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
22989 Loriskopp 1999 VY61 04/11/ 1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
22990 Mattbrenner 1999 VA62 04/11/ 1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
22991 Jeffreyklus 1999 VX62 04/11/ 1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
22992 Susansmith 1999 VR65 04/11/ 1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
22993 Aferrari 1999 VX65 04/11/ 1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
22994 Workman 1999 VH66 04/11/ 1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
22995 Allenjanes 1999 VM67 04/11/ 1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
22996 De Boo 1999 VP70 04/11/ 1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
22997 1999 VT70 04/11/ 1999 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
22998 Waltimyer 1999 VY70 04/11/ 1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
22999 Irizarry 1999 VS81 05/11/ 1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
23000 1999 VU87 07/11/ 1999 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL