Danh sách tiểu hành tinh/229901–230000

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
229901 2009 VD61 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
229902 2009 VA81 15/11/2009 Catalina CSS 12 km MPC · JPL
229903 2009 WH14 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
229904 2009 WO19 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,0 km MPC · JPL
229905 2009 WC33 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
229906 2009 WE85 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
229907 4513 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
229908 6005 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 860 m MPC · JPL
229909 6201 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 710 m MPC · JPL
229910 6798 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
229911 2107 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,6 km MPC · JPL
229912 4378 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,7 km MPC · JPL
229913 4503 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,0 km MPC · JPL
229914 5104 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,5 km MPC · JPL
229915 1990 SH 17/09/1990 Siding Spring R. H. McNaught 4,4 km MPC · JPL
229916 1995 CA4 01/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
229917 1995 CQ7 01/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
229918 1995 CJ10 04/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
229919 1995 FN5 23/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
229920 1995 FB19 29/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
229921 1995 SC43 25/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
229922 1995 ST60 25/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
229923 1995 UQ40 23/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
229924 1995 UA59 18/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
229925 1996 EM11 12/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
229926 1996 FB11 21/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
229927 1996 TN9 13/10/1996 Sudbury D. di Cicco 3,4 km MPC · JPL
229928 1997 AB21 11/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
229929 1997 GL5 08/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
229930 1997 ST16 28/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
229931 1997 SL31 28/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
229932 1997 TY1 03/10/1997 Caussols ODAS 1,6 km MPC · JPL
229933 1997 TG27 04/10/1997 Caussols ODAS 1,1 km MPC · JPL
229934 1998 BS22 23/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
229935 1998 KB43 28/05/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
229936 1998 QL21 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
229937 1998 RZ6 12/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
229938 1998 SJ87 26/09/1998 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
229939 1998 SM95 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
229940 1998 SU115 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
229941 1998 SV152 26/09/1998 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
229942 1998 SJ173 19/09/1998 Apache Point SDSS 1,8 km MPC · JPL
229943 1998 TH 10/10/1998 Oizumi T. Kobayashi 1,2 km MPC · JPL
229944 1998 UW 17/10/1998 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
229945 1998 US8 17/10/1998 Xinglong SCAP 2,1 km MPC · JPL
229946 1998 UZ9 16/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
229947 1998 VJ41 14/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
229948 1998 WC19 21/11/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
229949 1998 WV26 16/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
229950 1998 XD5 12/12/1998 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 1,2 km MPC · JPL
229951 1998 XU21 10/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
229952 1998 XM25 13/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
229953 1998 YB17 22/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
229954 1999 BC5 19/01/1999 Caussols ODAS 6,0 km MPC · JPL
229955 1999 BS30 19/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
229956 1999 CS115 12/02/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
229957 1999 KF7 17/05/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
229958 1999 RD43 13/09/1999 Siding Spring R. H. McNaught 1,0 km MPC · JPL
229959 1999 RV172 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
229960 1999 RP227 07/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
229961 1999 TS12 12/10/1999 Prescott P. G. Comba 4,4 km MPC · JPL
229962 1999 TS125 04/10/1999 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
229963 1999 TX146 07/10/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
229964 1999 TA158 07/10/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
229965 1999 TY185 12/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
229966 1999 TH203 13/10/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
229967 1999 TU225 02/10/1999 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
229968 1999 TB235 03/10/1999 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
229969 1999 TN249 09/10/1999 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
229970 1999 TR250 09/10/1999 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
229971 1999 UX11 29/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
229972 1999 UO16 29/10/1999 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
229973 1999 UX26 30/10/1999 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
229974 1999 UR36 16/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
229975 1999 VC40 12/11/1999 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,9 km MPC · JPL
229976 1999 VP55 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
229977 1999 VM62 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
229978 1999 VW119 03/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
229979 1999 VJ129 11/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
229980 1999 VV141 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
229981 1999 VC182 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
229982 1999 WG17 30/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
229983 1999 WU23 17/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
229984 1999 XN63 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
229985 1999 XQ78 07/12/1999 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
229986 1999 XZ121 07/12/1999 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
229987 1999 XU194 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
229988 1999 XO225 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
229989 1999 YR2 16/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
229990 1999 YB15 31/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
229991 2000 AH207 03/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
229992 2000 AW207 04/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
229993 2000 AK218 08/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
229994 2000 BJ9 26/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
229995 2000 CE15 02/02/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
229996 2000 CS17 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
229997 2000 CU74 08/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
229998 2000 CG106 05/02/2000 Kitt Peak M. W. Buie 13 km MPC · JPL
229999 2000 DG42 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
230000 2000 DW43 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also