Danh sách tiểu hành tinh/229801–229900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
229801 2008 SN37 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
229802 2008 SP51 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
229803 2008 SL57 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
229804 2008 SO60 20/09/2008 Catalina CSS 5,5 km MPC · JPL
229805 2008 SC69 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
229806 2008 SX112 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
229807 2008 ST145 21/09/2008 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
229808 2008 SB148 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
229809 2008 SA164 28/09/2008 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
229810 2008 SE164 28/09/2008 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
229811 2008 ST187 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
229812 2008 SC201 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
229813 2008 SW223 25/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
229814 2008 SQ246 30/09/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,0 km MPC · JPL
229815 2008 SX256 21/09/2008 Catalina CSS 6,3 km MPC · JPL
229816 2008 SY261 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
229817 2008 SK285 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
229818 2008 TP4 01/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,6 km MPC · JPL
229819 2008 TK13 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
229820 2008 TA84 03/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
229821 2008 TQ105 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
229822 2008 TA112 06/10/2008 Catalina CSS 14 km MPC · JPL
229823 2008 TA152 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
229824 2008 UQ1 21/10/2008 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 6,1 km MPC · JPL
229825 2008 UB5 25/10/2008 Wildberg R. Apitzsch 5,3 km MPC · JPL
229826 2008 UK8 17/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
229827 2008 UC56 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
229828 2008 UH124 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
229829 2008 UG134 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
229830 2008 US357 24/10/2008 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
229831 2008 VH72 03/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
229832 2008 WQ33 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
229833 2009 BQ25 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
229834 2009 FM59 26/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
229835 2009 QA31 24/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
229836 Wladimarinello 2009 QR34 28/08/2009 Lumezzane M. Micheli, G. P. Pizzetti 3,4 km MPC · JPL
229837 2009 RL10 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
229838 2009 RV16 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
229839 2009 SB46 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
229840 2009 SF99 22/09/2009 Dauban F. Kugel 4,2 km MPC · JPL
229841 2009 SO114 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
229842 2009 SF143 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
229843 2009 SF147 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
229844 2009 ST204 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
229845 2009 ST229 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
229846 2009 SZ230 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
229847 2009 SR234 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
229848 2009 SW251 20/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
229849 2009 SK253 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
229850 2009 SP255 20/09/2009 Catalina CSS 850 m MPC · JPL
229851 2009 SQ267 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 17 km MPC · JPL
229852 2009 SH275 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
229853 2009 SN275 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
229854 2009 SD276 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
229855 2009 ST288 25/09/2009 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
229856 2009 SU339 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
229857 2009 SM346 20/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
229858 2009 TZ5 11/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 5,5 km MPC · JPL
229859 2009 TD6 12/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 14 km MPC · JPL
229860 2009 TA12 14/10/2009 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,6 km MPC · JPL
229861 2009 TL17 15/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,7 km MPC · JPL
229862 2009 TY17 15/10/2009 Catalina CSS 7,2 km MPC · JPL
229863 2009 TC20 11/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
229864 Sichouzhilu 2009 TC26 14/10/2009 XuYi PMO NEO 5,7 km MPC · JPL
229865 2009 TQ26 14/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,5 km MPC · JPL
229866 2009 TV27 15/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 5,6 km MPC · JPL
229867 2009 TS29 15/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
229868 2009 TS35 14/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,4 km MPC · JPL
229869 2009 UZ4 20/10/2009 Mayhill A. Lowe 3,3 km MPC · JPL
229870 2009 UD12 17/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,1 km MPC · JPL
229871 2009 UO26 21/10/2009 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
229872 2009 UB30 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
229873 2009 UD30 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
229874 2009 UC31 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
229875 2009 UR33 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
229876 2009 UT34 21/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,6 km MPC · JPL
229877 2009 UR35 21/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
229878 2009 UE40 18/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 10 km MPC · JPL
229879 2009 UZ46 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
229880 2009 UM71 22/10/2009 Catalina CSS 6,3 km MPC · JPL
229881 2009 US71 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
229882 2009 UT71 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
229883 2009 UV72 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
229884 2009 UL82 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
229885 2009 UV82 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
229886 2009 UZ84 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
229887 2009 UA85 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
229888 2009 UZ88 24/10/2009 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
229889 2009 UX102 24/10/2009 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
229890 2009 UH110 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
229891 2009 UF111 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
229892 2009 UW127 28/10/2009 Bisei SG Center BATTeRS 3,7 km MPC · JPL
229893 2009 UJ128 26/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
229894 2009 UC130 29/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,4 km MPC · JPL
229895 2009 VK1 09/11/2009 Mayhill iTelescope Obs. 1,7 km MPC · JPL
229896 2009 VE3 10/11/2009 Mayhill iTelescope Obs. 940 m MPC · JPL
229897 2009 VL22 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
229898 2009 VG23 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
229899 2009 VW25 11/11/2009 Tzec Maun F. Tozzi 5,6 km MPC · JPL
229900 Emmagreaves 2009 VO42 14/11/2009 Mayhill N. Falla 1,6 km MPC · JPL