Danh sách tiểu hành tinh/228501–228600

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
228501 2001 SW347 26/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
228502 2001 TE2 12/10/2001 Haleakala NEAT 300 m MPC · JPL
228503 2001 TX7 11/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,3 km MPC · JPL
228504 2001 TG16 11/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
228505 2001 TF21 09/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
228506 2001 TM27 14/10/2001 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
228507 2001 TV36 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
228508 2001 TS52 13/10/2001 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
228509 2001 TP54 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
228510 2001 TU91 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
228511 2001 TZ93 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
228512 2001 TH104 15/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,6 km MPC · JPL
228513 2001 TL127 13/10/2001 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
228514 2001 TL140 10/10/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
228515 2001 TA193 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
228516 2001 TN196 14/10/2001 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
228517 2001 TX217 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
228518 2001 TC233 15/10/2001 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
228519 2001 TA238 13/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
228520 2001 UJ 16/10/2001 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
228521 2001 UX2 16/10/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
228522 2001 UY25 18/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
228523 2001 UX29 16/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
228524 2001 UP31 16/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
228525 2001 UE43 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
228526 2001 UC83 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
228527 2001 UN101 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
228528 2001 UT113 22/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
228529 2001 UE116 22/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
228530 2001 UO118 22/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
228531 2001 UV136 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
228532 2001 VF19 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
228533 2001 VR19 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
228534 2001 VO35 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
228535 2001 VL55 10/11/2001 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
228536 2001 VJ63 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
228537 2001 VX80 10/11/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
228538 2001 VO95 15/11/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
228539 2001 VS100 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
228540 2001 VX109 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
228541 2001 WU7 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
228542 2001 WS18 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
228543 2001 WP30 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
228544 2001 WR53 19/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
228545 2001 WJ56 19/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
228546 2001 WW76 20/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
228547 2001 WM95 20/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
228548 2001 XE2 08/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
228549 2001 XA3 09/12/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
228550 2001 XL15 10/12/2001 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
228551 2001 XH23 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
228552 2001 XH31 11/12/2001 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
228553 2001 XU71 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
228554 2001 XG83 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
228555 2001 XU96 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
228556 2001 XF102 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
228557 2001 XH103 14/12/2001 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
228558 2001 XV103 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
228559 2001 XD105 14/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 6,6 km MPC · JPL
228560 2001 XZ125 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
228561 2001 XC137 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
228562 2001 XD153 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
228563 2001 XZ154 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
228564 2001 XP187 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
228565 2001 XQ188 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
228566 2001 XW199 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
228567 2001 XH202 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
228568 2001 XR207 11/12/2001 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
228569 2001 XV219 15/12/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
228570 2001 XA221 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
228571 2001 XN223 15/12/2001 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
228572 2001 YY4 23/12/2001 Kingsnake J. V. McClusky 900 m MPC · JPL
228573 2001 YC8 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
228574 2001 YU57 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
228575 2001 YW58 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
228576 2001 YR72 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
228577 2001 YM88 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
228578 2001 YB92 18/12/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
228579 2001 YF92 18/12/2001 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
228580 2001 YP96 18/12/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
228581 2001 YL100 17/12/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
228582 2001 YJ112 18/12/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
228583 2001 YA121 21/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
228584 2001 YA127 17/12/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
228585 2001 YO161 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
228586 2002 AG4 08/01/2002 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
228587 2002 AP7 09/01/2002 Socorro LINEAR 450 m MPC · JPL
228588 2002 AJ26 11/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
228589 2002 AG35 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
228590 2002 AE38 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
228591 2002 AG51 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
228592 2002 AY51 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
228593 2002 AQ56 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
228594 2002 AE66 12/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
228595 2002 AV71 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
228596 2002 AG78 08/01/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
228597 2002 AQ96 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
228598 2002 AC98 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
228599 2002 AF115 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
228600 2002 AF138 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL