Danh sách tiểu hành tinh/228401–228500

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
228401 2001 DY80 22/02/2001 Nogales Tenagra II Obs. 3,8 km MPC · JPL
228402 2001 EP1 01/03/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
228403 2001 EA3 03/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
228404 2001 EQ17 15/03/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
228405 2001 FL2 18/03/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
228406 2001 FH139 21/03/2001 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
228407 2001 FF146 24/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
228408 2001 FT157 27/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
228409 2001 FM184 26/03/2001 Kitt Peak M. W. Buie 5,0 km MPC · JPL
228410 2001 HS58 25/04/2001 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
228411 2001 KQ53 18/05/2001 Haleakala NEAT 4,1 km MPC · JPL
228412 2001 KD79 29/05/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
228413 2001 LU17 14/06/2001 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
228414 2001 MR21 28/06/2001 Palomar NEAT 790 m MPC · JPL
228415 2001 NV4 13/07/2001 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
228416 2001 OJ57 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
228417 2001 OU59 21/07/2001 Haleakala NEAT 3,8 km MPC · JPL
228418 2001 OA64 23/07/2001 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
228419 2001 OV65 22/07/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
228420 2001 ON80 29/07/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
228421 2001 OL97 25/07/2001 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
228422 2001 OO111 27/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,1 km MPC · JPL
228423 2001 PB19 10/08/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
228424 2001 PH22 10/08/2001 Haleakala NEAT 960 m MPC · JPL
228425 2001 PU28 15/08/2001 Reedy Creek J. Broughton 1,4 km MPC · JPL
228426 2001 PC30 10/08/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
228427 2001 PQ46 13/08/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
228428 2001 PE52 15/08/2001 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
228429 2001 PV53 14/08/2001 Haleakala NEAT 940 m MPC · JPL
228430 2001 PC62 13/08/2001 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
228431 2001 QZ 16/08/2001 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
228432 2001 QD38 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
228433 2001 QN41 16/08/2001 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
228434 2001 QQ45 16/08/2001 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
228435 2001 QR59 18/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
228436 2001 QH71 16/08/2001 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
228437 2001 QV86 17/08/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
228438 2001 QC133 21/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
228439 2001 QA147 20/08/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
228440 2001 QK149 22/08/2001 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
228441 2001 QK157 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
228442 2001 QJ159 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
228443 2001 QB162 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
228444 2001 QT165 24/08/2001 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
228445 2001 QH167 24/08/2001 Haleakala NEAT 940 m MPC · JPL
228446 2001 QJ167 24/08/2001 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
228447 2001 QK172 25/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
228448 2001 QA174 26/08/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
228449 2001 QF179 28/08/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
228450 2001 QH195 22/08/2001 Haleakala NEAT 870 m MPC · JPL
228451 2001 QF210 23/08/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,0 km MPC · JPL
228452 2001 QA217 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
228453 2001 QC217 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
228454 2001 QY245 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
228455 2001 QE252 25/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
228456 2001 QF258 25/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
228457 2001 QB275 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
228458 2001 QC275 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
228459 2001 QN323 27/08/2001 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
228460 2001 RH1 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
228461 2001 RN24 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
228462 2001 RJ28 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
228463 2001 RR46 11/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
228464 2001 RY52 12/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
228465 2001 RV55 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
228466 2001 RF83 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
228467 2001 RT90 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
228468 2001 RB113 12/09/2001 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
228469 2001 RN153 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
228470 2001 SK2 17/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 910 m MPC · JPL
228471 2001 SU19 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
228472 2001 SC27 16/09/2001 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
228473 2001 SX37 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
228474 2001 SZ46 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
228475 2001 SM49 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
228476 2001 SU50 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
228477 2001 SK52 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
228478 2001 SS73 20/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,7 km MPC · JPL
228479 2001 SR74 19/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
228480 2001 SR76 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
228481 2001 SB78 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
228482 2001 SF90 20/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
228483 2001 SL109 20/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
228484 2001 SX120 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
228485 2001 SC128 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
228486 2001 SH166 19/09/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
228487 2001 SL171 16/09/2001 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
228488 2001 SD172 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
228489 2001 SW210 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
228490 2001 SL211 19/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
228491 2001 SU228 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
228492 2001 ST233 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
228493 2001 SL241 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
228494 2001 SV252 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
228495 2001 SA266 25/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,5 km MPC · JPL
228496 2001 SA282 22/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
228497 2001 SR285 22/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
228498 2001 SO286 21/09/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
228499 2001 SS288 28/09/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
228500 2001 SU289 29/09/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL