Danh sách tiểu hành tinh/21901–22000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
21901 1999 VZ11 10/11/ 1999 Fountain Hills C. W. Juels 6,4 km MPC · JPL
21902 1999 VD12 10/11/ 1999 Fountain Hills C. W. Juels 11 km MPC · JPL
21903 Wallace 1999 VE12 10/11/ 1999 Fountain Hills C. W. Juels 11 km MPC · JPL
21904 1999 VV12 11/11/ 1999 Fountain Hills C. W. Juels 15 km MPC · JPL
21905 1999 VX14 02/11/ 1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
21906 1999 VH20 11/11/ 1999 Fountain Hills C. W. Juels 5,2 km MPC · JPL
21907 1999 VM20 11/11/ 1999 Fountain Hills C. W. Juels 6,6 km MPC · JPL
21908 1999 VQ21 12/11/ 1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,2 km MPC · JPL
21909 1999 VR21 12/11/ 1999 Višnjan Observatory K. Korlević 4,4 km MPC · JPL
21910 1999 VT23 14/11/ 1999 Fountain Hills C. W. Juels 5,7 km MPC · JPL
21911 1999 VW23 14/11/ 1999 Fountain Hills C. W. Juels 6,4 km MPC · JPL
21912 1999 VL24 15/11/ 1999 Fountain Hills C. W. Juels 5,9 km MPC · JPL
21913 Taylorjones 1999 VK28 03/11/ 1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
21914 Melakabinoff 1999 VX34 03/11/ 1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
21915 Lavins 1999 VE35 03/11/ 1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
21916 1999 VU37 03/11/ 1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
21917 1999 VY37 03/11/ 1999 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
21918 1999 VN45 04/11/ 1999 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
21919 Luga 1999 VV47 03/11/ 1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
21920 1999 VZ47 03/11/ 1999 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
21921 Camdenmiller 1999 VE49 03/11/ 1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
21922 Mocz 1999 VK49 03/11/ 1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
21923 1999 VT52 03/11/ 1999 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
21924 Alyssaovaitt 1999 VN53 04/11/ 1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
21925 Supasternak 1999 VW53 04/11/ 1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
21926 Jacobperry 1999 VH54 04/11/ 1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
21927 Sarahpierz 1999 VB55 04/11/ 1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
21928 Prabakaran 1999 VX55 04/11/ 1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
21929 Nileshraval 1999 VP56 04/11/ 1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
21930 1999 VP61 04/11/ 1999 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
21931 1999 VB64 04/11/ 1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
21932 Rios 1999 VP65 04/11/ 1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
21933 Aaronrozon 1999 VL70 04/11/ 1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
21934 1999 VY71 07/11/ 1999 Xinglong SCAP 6,9 km MPC · JPL
21935 1999 VZ77 04/11/ 1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
21936 Ryan 1999 VH79 04/11/ 1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
21937 Basheehan 1999 VV80 04/11/ 1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
21938 1999 VE81 04/11/ 1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
21939 Kasmith 1999 VJ89 04/11/ 1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
21940 1999 VU91 07/11/ 1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
21941 1999 VU92 09/11/ 1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
21942 Subramanian 1999 VN106 09/11/ 1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
21943 1999 VG114 09/11/ 1999 Catalina CSS 8,9 km MPC · JPL
21944 1999 VA118 09/11/ 1999 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
21945 Kleshchonok 1999 VL135 13/11/ 1999 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
21946 1999 VD138 09/11/ 1999 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
21947 1999 VG141 10/11/ 1999 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
21948 1999 VY149 14/11/ 1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
21949 Tatulian 1999 VA156 12/11/ 1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
21950 1999 VS158 14/11/ 1999 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
21951 1999 VE159 14/11/ 1999 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
21952 Terry 1999 VD165 14/11/ 1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
21953 1999 VB176 02/11/ 1999 Catalina CSS 6,2 km MPC · JPL
21954 1999 VU178 06/11/ 1999 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
21955 1999 VW178 06/11/ 1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
21956 Thangada 1999 VE179 06/11/ 1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
21957 1999 VU179 06/11/ 1999 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
21958 Tripuraneni 1999 VU185 15/11/ 1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
21959 1999 VM186 15/11/ 1999 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
21960 1999 VH189 15/11/ 1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
21961 1999 VE203 08/11/ 1999 Catalina CSS 9,3 km MPC · JPL
21962 Scottsandford 1999 VS203 09/11/ 1999 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
21963 1999 VP207 13/11/ 1999 Catalina CSS 10 km MPC · JPL
21964 Kevinhousen 1999 VK213 13/11/ 1999 Anderson Mesa LONEOS 8,0 km MPC · JPL
21965 Dones 1999 VO213 13/11/ 1999 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
21966 Hamadori 1999 WJ9 27/11/ 1999 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
21967 1999 WS9 30/11/ 1999 Oizumi T. Kobayashi 20 km MPC · JPL
21968 1999 WE10 30/11/ 1999 Oizumi T. Kobayashi 4,7 km MPC · JPL
21969 1999 WJ17 30/11/ 1999 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
21970 Tyle 1999 XC 01/12/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
21971 1999 XG 01/12/1999 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
21972 1999 XU 02/12/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
21973 1999 XP1 02/12/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
21974 1999 XV1 03/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 5,2 km MPC · JPL
21975 1999 XR2 04/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 3,1 km MPC · JPL
21976 1999 XV2 04/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 5,9 km MPC · JPL
21977 1999 XW2 04/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 5,4 km MPC · JPL
21978 1999 XW3 04/12/1999 Catalina CSS 7,7 km MPC · JPL
21979 1999 XQ4 04/12/1999 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
21980 1999 XA5 04/12/1999 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
21981 1999 XX5 04/12/1999 Catalina CSS 5,4 km MPC · JPL
21982 1999 XL8 04/12/1999 Gekko T. Kagawa 6,4 km MPC · JPL
21983 1999 XB12 06/12/1999 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
21984 1999 XC12 06/12/1999 Catalina CSS 11 km MPC · JPL
21985 Šejna 1999 XG15 02/12/1999 Ondřejov L. Kotková 7,3 km MPC · JPL
21986 Alexanduribe 1999 XO17 02/12/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
21987 1999 XH18 03/12/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
21988 1999 XQ20 05/12/1999 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
21989 Werntz 1999 XU20 05/12/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
21990 Garretyazzie 1999 XH22 06/12/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
21991 Zane 1999 XM23 06/12/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
21992 1999 XZ23 06/12/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
21993 1999 XH26 06/12/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
21994 1999 XU26 06/12/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
21995 1999 XL29 06/12/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
21996 1999 XP31 06/12/1999 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
21997 1999 XP36 07/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 6,0 km MPC · JPL
21998 1999 XH37 07/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 5,5 km MPC · JPL
21999 Disora 1999 XS38 07/12/1999 Campo Catino F. Mallia 5,5 km MPC · JPL
22000 1999 XF40 07/12/1999 Socorro LINEAR 9,8 km MPC · JPL