Danh sách tiểu hành tinh/22801–22900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
22801 1999 NP39 14/07/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
22802 Sigiriya 1999 PK6 13/08/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
22803 1999 RV 04/09/1999 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
22804 1999 RZ1 06/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,4 km MPC · JPL
22805 1999 RR2 06/09/1999 Catalina CSS 16 km MPC · JPL
22806 1999 RZ3 04/09/1999 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
22807 1999 RK7 03/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
22808 1999 RU12 07/09/1999 Socorro LINEAR 21 km MPC · JPL
22809 Kensiequade 1999 RL13 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
22810 Rawat 1999 RQ14 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
22811 1999 RS15 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
22812 Ricker 1999 RY15 07/09/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
22813 1999 RY17 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
22814 1999 RJ18 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
22815 Sewell 1999 RN18 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
22816 1999 RL21 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
22817 Shankar 1999 RC23 07/09/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
22818 1999 RX25 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
22819 Davidtao 1999 RY26 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
22820 1999 RM31 09/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,2 km MPC · JPL
22821 1999 RS33 02/09/1999 Eskridge G. Bell, G. Hug 1,8 km MPC · JPL
22822 1999 RT35 12/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,9 km MPC · JPL
22823 1999 RN38 13/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,7 km MPC · JPL
22824 von Neumann 1999 RP38 12/09/1999 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 2,4 km MPC · JPL
22825 1999 RO39 13/09/1999 Zeno T. Stafford 2,8 km MPC · JPL
22826 1999 RR42 14/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 7,4 km MPC · JPL
22827 Arvernia 1999 RQ45 08/09/1999 Uccle T. Pauwels 2,1 km MPC · JPL
22828 Jaynethomp 1999 RF50 07/09/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
22829 Paigerin 1999 RH52 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
22830 Tinker 1999 RW52 07/09/1999 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
22831 Trevanvoorth 1999 RF53 07/09/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
22832 1999 RM54 07/09/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
22833 Scottyu 1999 RR75 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
22834 1999 RL76 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
22835 Rickgardner 1999 RT88 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
22836 Leeannragasa 1999 RH89 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
22837 Richardcruz 1999 RR90 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
22838 Darcyhampton 1999 RF91 07/09/1999 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
22839 Richlawrence 1999 RW92 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
22840 Villarreal 1999 RB98 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
22841 1999 RK105 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
22842 Alenashort 1999 RC107 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
22843 Stverak 1999 RF107 08/09/1999 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
22844 1999 RU111 09/09/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
22845 1999 RA115 09/09/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
22846 Fredwhitaker 1999 RN120 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
22847 Utley 1999 RO121 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
22848 Chrisharriot 1999 RJ125 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
22849 1999 RZ125 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
22850 1999 RZ126 09/09/1999 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
22851 1999 RX127 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
22852 Kinney 1999 RN129 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
22853 1999 RH130 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
22854 1999 RY131 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
22855 Donnajones 1999 RG139 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
22856 Stevenzeiher 1999 RX142 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
22857 Hyde 1999 RJ143 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
22858 Suesong 1999 RV143 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
22859 1999 RF146 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
22860 Francylemp 1999 RA149 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
22861 1999 RY149 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
22862 Janinedavis 1999 RG152 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
22863 Namarkarian 1999 RJ152 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
22864 1999 RO161 09/09/1999 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
22865 Amymoffett 1999 RQ173 09/09/1999 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
22866 1999 RQ179 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
22867 1999 RZ184 09/09/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
22868 Karst 1999 RX187 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
22869 Brianmcfar 1999 RP190 10/09/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
22870 Rosing 1999 RO193 14/09/1999 Fountain Hills C. W. Juels 9,3 km MPC · JPL
22871 Ellenoei 1999 RX193 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
22872 Williamweber 1999 RM194 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
22873 Heatherholt 1999 RR194 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
22874 Haydeephelps 1999 RO197 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
22875 Lanejackson 1999 RB198 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
22876 1999 RR198 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
22877 Reginamiller 1999 RR200 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
22878 1999 RA202 08/09/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
22879 1999 RJ211 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
22880 Pulaski 1999 RL224 07/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
22881 1999 RJ227 05/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
22882 1999 RV230 08/09/1999 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
22883 1999 RC231 08/09/1999 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
22884 1999 RK236 08/09/1999 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
22885 Sakaemura 1999 RS239 08/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
22886 1999 SB2 18/09/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
22887 1999 SX3 29/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,4 km MPC · JPL
22888 1999 SL4 29/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 9,9 km MPC · JPL
22889 Donnablaney 1999 SU7 29/09/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
22890 Ruthaellis 1999 SF8 29/09/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
22891 1999 SO11 30/09/1999 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
22892 1999 SV16 29/09/1999 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
22893 1999 SD18 30/09/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
22894 1999 TW 01/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,2 km MPC · JPL
22895 1999 TV5 06/10/1999 High Point D. K. Chesney 4,7 km MPC · JPL
22896 1999 TU6 06/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 2,7 km MPC · JPL
22897 1999 TH7 06/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 3,5 km MPC · JPL
22898 Falce 1999 TF12 10/10/1999 Gnosca S. Sposetti 7,3 km MPC · JPL
22899 Alconrad 1999 TO14 11/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 5,7 km MPC · JPL
22900 Trudie 1999 TW14 11/10/1999 Fountain Hills C. W. Juels 4,5 km MPC · JPL