Danh sách tiểu hành tinh/228301–228400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
228301 2000 EA54 09/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
228302 2000 EO57 08/03/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
228303 2000 GT36 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
228304 2000 GE41 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
228305 2000 GY128 05/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
228306 2000 HT78 28/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
228307 2000 HB94 29/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
228308 2000 HE98 27/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
228309 2000 JA43 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
228310 2000 JV44 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
228311 2000 LB31 06/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
228312 2000 OS8 23/07/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
228313 2000 OB28 24/07/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
228314 2000 OA41 30/07/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
228315 2000 QX22 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
228316 2000 QE32 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
228317 2000 QE58 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
228318 2000 QF82 24/08/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
228319 2000 QC104 28/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
228320 2000 QO105 28/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
228321 2000 QQ130 31/08/2000 Prescott P. G. Comba 1,2 km MPC · JPL
228322 2000 QU203 29/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
228323 2000 QP204 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
228324 2000 QK212 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
228325 2000 QS224 26/08/2000 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
228326 2000 QK243 20/08/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
228327 2000 RN18 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
228328 2000 RO19 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
228329 2000 RC21 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
228330 2000 RQ34 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
228331 2000 RD86 02/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
228332 2000 RL99 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
228333 2000 SW19 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
228334 2000 SK28 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
228335 2000 SW64 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
228336 2000 SE76 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
228337 2000 SS76 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
228338 2000 SZ98 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
228339 2000 SL100 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
228340 2000 SS129 22/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
228341 2000 SK136 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
228342 2000 SN136 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
228343 2000 SN139 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
228344 2000 SN145 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
228345 2000 SG180 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
228346 2000 SG184 20/09/2000 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
228347 2000 SK198 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
228348 2000 SY224 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
228349 2000 SU278 30/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
228350 2000 SV282 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
228351 2000 SK290 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
228352 2000 SX303 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
228353 2000 SL306 30/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
228354 2000 SD315 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
228355 2000 SU316 30/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
228356 2000 TN14 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
228357 2000 TC22 03/10/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
228358 2000 TL65 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
228359 2000 TZ66 02/10/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
228360 2000 UA3 23/10/2000 Črni Vrh Črni Vrh 3,0 km MPC · JPL
228361 2000 UQ22 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
228362 2000 UA73 25/10/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
228363 2000 UD88 31/10/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
228364 2000 VH22 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
228365 2000 VB56 03/11/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
228366 2000 VO62 02/11/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
228367 2000 VS64 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
228368 2000 WK10 19/11/2000 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
228369 2000 WQ12 22/11/2000 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
228370 2000 WJ27 23/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
228371 2000 WB46 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
228372 2000 WB52 27/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
228373 2000 WG62 23/11/2000 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
228374 2000 WU66 21/11/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
228375 2000 WH70 19/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
228376 2000 WJ71 19/11/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
228377 2000 WM71 19/11/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
228378 2000 WN71 19/11/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
228379 2000 WN82 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
228380 2000 WH85 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
228381 2000 WM133 19/11/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
228382 2000 WC149 29/11/2000 Haleakala NEAT 3,8 km MPC · JPL
228383 2000 WO187 16/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
228384 2000 XD14 04/12/2000 Bohyunsan Y.-B. Jeon, B.-C. Lee 1,6 km MPC · JPL
228385 2000 XW20 04/12/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
228386 2000 YW19 22/12/2000 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
228387 2000 YY35 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
228388 2000 YM60 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
228389 2000 YV106 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
228390 2000 YW112 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
228391 2000 YT127 29/12/2000 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
228392 2001 AG26 05/01/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
228393 2001 AX47 15/01/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
228394 2001 BO18 19/01/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
228395 2001 BC27 20/01/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
228396 2001 BO29 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
228397 2001 CK21 01/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
228398 2001 CT21 01/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
228399 2001 CM46 15/02/2001 La Palma La Palma Obs. 2,9 km MPC · JPL
228400 2001 DK76 20/02/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL