Danh sách tiểu hành tinh/228201–228300

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
228201 4106 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,2 km MPC · JPL
228202 5058 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,5 km MPC · JPL
228203 5772 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 5,3 km MPC · JPL
228204 1993 VM7 10/11/1993 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
228205 1994 JP2 01/05/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
228206 1995 BY8 29/01/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
228207 1995 CM4 01/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
228208 1995 MR2 24/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
228209 1995 TF4 15/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
228210 1995 UT59 19/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
228211 1995 VR5 14/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
228212 1995 YG9 18/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
228213 1995 YG17 22/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
228214 1996 AO14 12/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
228215 1996 DD2 26/02/1996 Siding Spring G. J. Garradd 760 m MPC · JPL
228216 1996 LJ3 11/06/1996 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
228217 1996 RU16 13/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
228218 1996 TJ17 04/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
228219 1996 VG33 05/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
228220 1996 VB36 10/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
228221 1996 XO7 01/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
228222 1996 XG30 14/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
228223 1997 GS15 03/04/1997 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
228224 1998 DK12 23/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
228225 1998 HM16 24/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
228226 1998 HO19 18/04/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
228227 1998 HF25 18/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
228228 1998 HM80 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
228229 1998 MO17 27/06/1998 Mauna Kea K. J. Meech 2,1 km MPC · JPL
228230 1998 QL74 24/08/1998 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
228231 1998 QT101 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 1,0 km MPC · JPL
228232 1998 RX10 13/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
228233 1998 RG13 14/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
228234 1998 SC7 20/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
228235 1998 SS69 19/09/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
228236 1998 SO119 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
228237 1998 SB167 25/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
228238 1998 SB170 19/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
228239 1998 TK21 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
228240 1998 TK26 14/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
228241 1998 UO11 17/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
228242 1998 UQ17 18/10/1998 Xinglong SCAP 1,4 km MPC · JPL
228243 1998 US17 18/10/1998 Xinglong SCAP 1,1 km MPC · JPL
228244 1998 UD42 28/10/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
228245 1998 VL48 15/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
228246 1998 WC46 22/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
228247 1998 XH10 08/12/1998 Caussols ODAS 5,4 km MPC · JPL
228248 1998 XD13 15/12/1998 Caussols ODAS 4,8 km MPC · JPL
228249 1998 XO35 14/12/1998 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
228250 1998 YD20 25/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
228251 1999 AY11 07/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
228252 1999 AO32 15/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
228253 1999 CT136 09/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
228254 1999 CL141 10/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
228255 1999 ET7 12/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
228256 1999 EE12 15/03/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
228257 1999 JL111 13/05/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
228258 1999 NV56 12/07/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
228259 1999 PL3 12/08/1999 Eskridge G. Hug 3,7 km MPC · JPL
228260 1999 RM59 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
228261 1999 RJ82 07/09/1999 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
228262 1999 TX67 08/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
228263 1999 TH128 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
228264 1999 TM130 06/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
228265 1999 TF174 10/10/1999 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
228266 1999 TZ195 12/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
228267 1999 TC200 12/10/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
228268 1999 TR219 01/10/1999 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
228269 1999 TO233 03/10/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
228270 1999 TT260 12/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
228271 1999 TG266 03/10/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
228272 1999 TM313 06/10/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
228273 1999 UJ28 30/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
228274 1999 UV43 29/10/1999 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
228275 1999 VG57 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
228276 1999 VB65 04/11/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
228277 1999 VD108 09/11/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
228278 1999 WJ11 30/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
228279 1999 WS27 30/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
228280 1999 XK48 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
228281 1999 XA118 05/12/1999 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
228282 1999 XH149 08/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
228283 2000 AO60 04/01/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
228284 2000 AJ176 07/01/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
228285 2000 AW179 07/01/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
228286 2000 BZ1 27/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
228287 2000 BE3 26/01/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 5,6 km MPC · JPL
228288 2000 BZ33 30/01/2000 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
228289 2000 BG34 30/01/2000 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
228290 2000 CS69 01/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
228291 2000 CX95 10/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
228292 2000 DS10 26/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
228293 2000 DK14 28/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
228294 2000 DT52 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
228295 2000 DV60 29/02/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
228296 2000 DD95 28/02/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
228297 2000 DO100 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
228298 2000 EX4 02/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
228299 2000 EX23 08/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
228300 2000 EH52 03/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL