Danh sách tiểu hành tinh/227301–227400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
227301 2005 SU261 22/09/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
227302 2005 SV265 28/09/2005 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
227303 2005 SK266 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
227304 2005 SL266 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
227305 2005 SV271 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
227306 2005 TE8 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
227307 2005 TN11 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
227308 2005 TT12 01/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
227309 2005 TN20 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
227310 Scottkardel 2005 TN29 02/10/2005 Catalina R. A. Kowalski 1,2 km MPC · JPL
227311 2005 TC31 01/10/2005 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
227312 2005 TV31 01/10/2005 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
227313 2005 TE35 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
227314 2005 TT61 03/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
227315 2005 TM62 04/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
227316 2005 TZ62 04/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
227317 2005 TR68 06/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
227318 2005 TX86 05/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
227319 2005 TF88 05/10/2005 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
227320 2005 TD97 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
227321 2005 TL106 10/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
227322 2005 TN121 07/10/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
227323 2005 TA123 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
227324 2005 TK137 06/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
227325 2005 TB151 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
227326 Narodychi 2005 TB152 11/10/2005 Andrushivka Andrushivka Obs. 1,1 km MPC · JPL
227327 2005 TT161 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
227328 2005 TJ170 10/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
227329 2005 TQ190 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
227330 2005 UM 23/10/2005 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
227331 2005 UW 23/10/2005 Wrightwood J. W. Young 3,7 km MPC · JPL
227332 2005 UF2 23/10/2005 Junk Bond D. Healy 1,5 km MPC · JPL
227333 2005 UL2 23/10/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,4 km MPC · JPL
227334 2005 UJ3 24/10/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,1 km MPC · JPL
227335 2005 UY3 25/10/2005 Nashville R. Clingan 1,1 km MPC · JPL
227336 2005 UJ7 27/10/2005 Mayhill E. Guido 1,5 km MPC · JPL
227337 2005 UH8 27/10/2005 Ottmarsheim C. Rinner 1,0 km MPC · JPL
227338 2005 UX8 20/10/2005 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
227339 2005 UL27 23/10/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
227340 2005 UR50 23/10/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
227341 2005 US53 23/10/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
227342 2005 UX58 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
227343 2005 UC59 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
227344 2005 UN61 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
227345 2005 UX66 22/10/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
227346 2005 UA67 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
227347 2005 UK74 23/10/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
227348 2005 UB79 25/10/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
227349 2005 UQ80 25/10/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
227350 2005 UJ81 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
227351 2005 UM87 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
227352 2005 UG88 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
227353 2005 UQ100 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
227354 2005 UV102 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
227355 2005 UU111 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
227356 2005 UD125 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
227357 2005 UN125 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
227358 2005 UZ127 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
227359 2005 UP131 24/10/2005 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
227360 2005 UK138 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
227361 2005 UV148 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
227362 2005 UD153 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
227363 2005 UB160 22/10/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
227364 2005 UU163 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
227365 2005 UK164 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
227366 2005 UZ166 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
227367 2005 UB167 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
227368 2005 UP172 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
227369 2005 US180 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
227370 2005 UV190 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
227371 2005 UT191 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
227372 2005 UL203 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
227373 2005 UH213 20/10/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
227374 2005 UH216 25/10/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
227375 2005 UA227 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
227376 2005 UM233 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
227377 2005 UV238 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
227378 2005 UE241 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
227379 2005 UQ244 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
227380 2005 UJ255 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
227381 2005 US256 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
227382 2005 UV265 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
227383 2005 UB266 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
227384 2005 UT275 23/10/2005 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
227385 2005 UA284 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
227386 2005 UJ297 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
227387 2005 UQ298 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
227388 2005 UE301 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
227389 2005 UH310 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
227390 2005 UQ311 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
227391 2005 UW319 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
227392 2005 UP342 31/10/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
227393 2005 UL345 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
227394 2005 UR351 29/10/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
227395 2005 UD364 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
227396 2005 UC374 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
227397 2005 UO377 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
227398 2005 UW388 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
227399 2005 UW394 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
227400 2005 UK398 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL