Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/23801–23900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
23801 Erikgustafson 1998 QQ38 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
23802 1998 QA39 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
23803 1998 QE39 17/08/1998 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
23804 Haber 1998 QR39 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
23805 1998 QB40 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
23806 1998 QD40 17/08/1998 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
23807 1998 QM40 17/08/1998 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
23808 Joshuahammer 1998 QL42 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
23809 Haswell 1998 QC44 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
23810 1998 QO45 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
23811 Connorivens 1998 QB46 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
23812 Jannuzi 1998 QR46 17/08/1998 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
23813 1998 QT46 17/08/1998 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
23814 Bethanylynne 1998 QE49 17/08/1998 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
23815 1998 QF49 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
23816 Rohitkamat 1998 QF50 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
23817 Gokulk 1998 QX50 17/08/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
23818 Matthewlepow 1998 QZ50 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
23819 Tsuyoshi 1998 QK54 27/08/1998 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
23820 1998 QT69 24/08/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
23821 Morganmonroe 1998 QZ69 24/08/1998 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
23822 1998 QC70 24/08/1998 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
23823 1998 QJ70 24/08/1998 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
23824 1998 QX72 24/08/1998 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
23825 1998 QD73 24/08/1998 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
23826 1998 QO73 24/08/1998 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
23827 1998 QG74 24/08/1998 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
23828 1998 QK76 24/08/1998 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
23829 1998 QR77 24/08/1998 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
23830 1998 QZ85 24/08/1998 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
23831 Mattmooney 1998 QK86 24/08/1998 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
23832 1998 QW89 24/08/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
23833 Mowers 1998 QS90 28/08/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
23834 Mukhopadhyay 1998 QW90 28/08/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
23835 1998 QF91 28/08/1998 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
23836 1998 QS93 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
23837 Matthewnanni 1998 QY93 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
23838 1998 QB96 19/08/1998 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
23839 1998 QO100 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 4,5 km MPC · JPL
23840 1998 QP100 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 8,8 km MPC · JPL
23841 1998 QG102 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 5,4 km MPC · JPL
23842 1998 QM106 25/08/1998 La Silla E. W. Elst 4,1 km MPC · JPL
23843 1998 QU106 25/08/1998 La Silla E. W. Elst 5,4 km MPC · JPL
23844 Raghvendra 1998 QB109 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
23845 1998 RB 02/09/1998 Dynic A. Sugie 4,0 km MPC · JPL
23846 1998 RF 01/09/1998 Woomera F. B. Zoltowski 5,7 km MPC · JPL
23847 1998 RC1 12/09/1998 Oizumi T. Kobayashi 6,2 km MPC · JPL
23848 1998 RJ1 10/09/1998 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 10 km MPC · JPL
23849 1998 RA19 14/09/1998 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
23850 Ramaswami 1998 RJ34 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
23851 Rottman-Yang 1998 RZ34 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
23852 Laurierumker 1998 RN35 14/09/1998 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
23853 1998 RZ35 14/09/1998 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
23854 Rickschaffer 1998 RD40 14/09/1998 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
23855 Brandonshih 1998 RD44 14/09/1998 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
23856 1998 RU47 14/09/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
23857 1998 RT50 14/09/1998 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
23858 Ambrosesoehn 1998 RG53 14/09/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
23859 1998 RX55 14/09/1998 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
23860 1998 RU56 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
23861 Benjaminsong 1998 RM58 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
23862 1998 RU59 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
23863 1998 RB62 14/09/1998 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
23864 1998 RP64 14/09/1998 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
23865 Karlsorensen 1998 RK65 14/09/1998 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
23866 1998 RC69 14/09/1998 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
23867 Cathsoto 1998 RG71 14/09/1998 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
23868 1998 RA73 14/09/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
23869 1998 RF74 14/09/1998 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
23870 1998 RW75 14/09/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
23871 1998 RC76 14/09/1998 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
23872 1998 RH76 14/09/1998 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
23873 1998 RL76 14/09/1998 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
23874 1998 RB77 14/09/1998 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
23875 Strube 1998 RC77 14/09/1998 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
23876 1998 RZ79 14/09/1998 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
23877 Gourmaud 1998 SP 16/09/1998 Caussols ODAS 8,6 km MPC · JPL
23878 1998 SN2 18/09/1998 Caussols ODAS 7,1 km MPC · JPL
23879 Demura 1998 SX4 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
23880 Tongil 1998 SG5 18/09/1998 Younchun T. H. Lee 7,8 km MPC · JPL
23881 1998 SP7 20/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
23882 Fredcourant 1998 SC12 22/09/1998 Caussols ODAS 7,2 km MPC · JPL
23883 1998 SL12 21/09/1998 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 5,4 km MPC · JPL
23884 Karenharvey 1998 SY12 20/09/1998 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 4,0 km MPC · JPL
23885 1998 SE13 16/09/1998 Caussols ODAS 3,7 km MPC · JPL
23886 Toshihamane 1998 SV23 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 8,0 km MPC · JPL
23887 Shinsukeabe 1998 SA24 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
23888 Daikinoshita 1998 SZ24 18/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
23889 Hermanngrassmann 1998 SC28 26/09/1998 Prescott P. G. Comba 6,4 km MPC · JPL
23890 Quindou 1998 SO35 22/09/1998 Caussols ODAS 2,9 km MPC · JPL
23891 1998 SC49 23/09/1998 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 3,7 km MPC · JPL
23892 1998 SH49 23/09/1998 Uccle T. Pauwels 4,2 km MPC · JPL
23893 Lauman 1998 SL54 16/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 8,3 km MPC · JPL
23894 Arikahiguchi 1998 SM56 16/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
23895 Akikonakamura 1998 SH58 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
23896 Tatsuaki 1998 SF59 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 7,1 km MPC · JPL
23897 Daikuroda 1998 SA60 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
23898 Takir 1998 SG60 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 14 km MPC · JPL
23899 Kornoš 1998 SE61 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
23900 Urakawa 1998 SO61 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL