Danh sách tiểu hành tinh/22701–22800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
22701 Cyannaskye 1998 RO38 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
22702 1998 RO40 14/09/1998 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
22703 1998 RO44 14/09/1998 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
22704 1998 RZ52 14/09/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
22705 Erinedwards 1998 RF53 14/09/1998 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
22706 Ganguly 1998 RT56 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
22707 Jackgrundy 1998 RN62 14/09/1998 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
22708 1998 RK66 14/09/1998 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
22709 1998 RR73 14/09/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
22710 1998 RF75 14/09/1998 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
22711 1998 RZ75 14/09/1998 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
22712 1998 RF78 14/09/1998 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
22713 1998 RK79 14/09/1998 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
22714 1998 SR2 18/09/1998 Catalina CSS 16 km MPC · JPL
22715 1998 SQ6 20/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
22716 1998 SV9 16/09/1998 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 11 km MPC · JPL
22717 Romeuf 1998 SF13 21/09/1998 Caussols ODAS 11 km MPC · JPL
22718 1998 SY15 16/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
22719 Nakadori 1998 SH25 22/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 13 km MPC · JPL
22720 1998 SF49 24/09/1998 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 15 km MPC · JPL
22721 1998 ST50 26/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
22722 Timothycooper 1998 SE54 16/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 6,3 km MPC · JPL
22723 Edlopez 1998 SS58 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
22724 Byatt 1998 SE59 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 14 km MPC · JPL
22725 Drabble 1998 SN62 19/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
22726 1998 SZ72 21/09/1998 La Silla E. W. Elst 9,1 km MPC · JPL
22727 1998 SV82 26/09/1998 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
22728 1998 SH106 26/09/1998 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
22729 Anthennig 1998 SV110 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
22730 Jacobhurwitz 1998 SY118 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
22731 1998 SD122 26/09/1998 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
22732 Jakpor 1998 SZ122 26/09/1998 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
22733 1998 SN132 26/09/1998 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
22734 Theojones 1998 SQ133 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
22735 1998 SZ134 26/09/1998 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
22736 Kamitaki 1998 SM137 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
22737 1998 SY139 26/09/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
22738 1998 SL142 26/09/1998 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
22739 Sikhote-Alin 1998 SA144 18/09/1998 La Silla E. W. Elst 4,3 km MPC · JPL
22740 Rayleigh 1998 SX146 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 9,8 km MPC · JPL
22741 1998 SQ154 26/09/1998 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
22742 1998 TX5 15/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 5,7 km MPC · JPL
22743 1998 TD18 13/10/1998 Xinglong SCAP 15 km MPC · JPL
22744 Esterantonucci 1998 TB34 14/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 13 km MPC · JPL
22745 Rikuzentakata 1998 TN34 14/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
22746 1998 UC7 22/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 7,6 km MPC · JPL
22747 1998 UD7 22/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 5,2 km MPC · JPL
22748 1998 UW8 17/10/1998 Xinglong SCAP 8,8 km MPC · JPL
22749 1998 UF19 27/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 1,8 km MPC · JPL
22750 1998 US20 29/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 3,0 km MPC · JPL
22751 1998 UA27 18/10/1998 La Silla E. W. Elst 4,4 km MPC · JPL
22752 1998 VS34 15/11/ 1998 San Marcello A. Boattini, M. Tombelli 4,5 km MPC · JPL
22753 1998 WT 16/11/ 1998 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
22754 Olympus 1998 WJ8 26/11/ 1998 Reedy Creek J. Broughton 22 km MPC · JPL
22755 1998 WO9 28/11/ 1998 Višnjan Observatory K. Korlević 2,6 km MPC · JPL
22756 Manpreetkaur 1998 WA10 18/11/ 1998 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
22757 Klimcak 1998 WF11 21/11/ 1998 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
22758 Lemp 1998 WP18 21/11/ 1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
22759 1998 XA4 11/12/1998 Oizumi T. Kobayashi 5,3 km MPC · JPL
22760 1998 XR4 12/12/1998 Oizumi T. Kobayashi 4,5 km MPC · JPL
22761 1998 YH4 16/12/1998 Woomera F. B. Zoltowski 3,8 km MPC · JPL
22762 1998 YM12 27/12/1998 Gekko T. Kagawa 5,0 km MPC · JPL
22763 1999 AW3 10/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 3,6 km MPC · JPL
22764 1999 AX3 10/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,5 km MPC · JPL
22765 1999 AR5 12/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 7,4 km MPC · JPL
22766 1999 AE7 09/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 4,9 km MPC · JPL
22767 1999 AL21 14/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 4,2 km MPC · JPL
22768 1999 AU32 15/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
22769 Aurelianora 1999 BD4 19/01/1999 Gnosca S. Sposetti 11 km MPC · JPL
22770 1999 BR14 24/01/1999 Woomera F. B. Zoltowski 11 km MPC · JPL
22771 1999 CU3 10/02/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
22772 1999 CU17 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
22773 1999 CV17 10/02/1999 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
22774 1999 CA19 10/02/1999 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
22775 Jasonelloyd 1999 CV20 10/02/1999 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
22776 Matossian 1999 CS24 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
22777 McAliley 1999 CU29 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
22778 1999 CN63 12/02/1999 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
22779 1999 FU24 19/03/1999 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
22780 McAlpine 1999 FS37 20/03/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
22781 1999 GN4 10/04/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,4 km MPC · JPL
22782 Kushalnaik 1999 GJ19 15/04/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
22783 Teng 1999 GT52 11/04/1999 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
22784 Theresaoei 1999 JM43 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
22785 1999 JP62 10/05/1999 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
22786 Willipete 1999 JY73 12/05/1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
22787 1999 JL81 14/05/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
22788 von Steuben 1999 JA136 15/05/1999 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
22789 1999 KA4 18/05/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
22790 1999 KP4 20/05/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
22791 Twarog 1999 LL7 14/06/1999 Farpoint G. Bell 2,1 km MPC · JPL
22792 1999 NU 07/07/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,0 km MPC · JPL
22793 1999 NW1 12/07/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
22794 Lindsayleona 1999 NH4 13/07/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
22795 1999 NX14 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
22796 1999 NH18 14/07/1999 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
22797 1999 NO18 14/07/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
22798 1999 NU18 14/07/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
22799 1999 NH21 14/07/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
22800 1999 NY22 14/07/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL