Danh sách tiểu hành tinh/21801–21900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
21801 Ančerl 1999 TW3 02/10/1999 Ondřejov L. Kotková 4,1 km MPC · JPL
21802 Svoreň 1999 TE6 06/10/1999 Modra L. Kornoš, J. Tóth 3,3 km MPC · JPL
21803 1999 TC7 06/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 3,9 km MPC · JPL
21804 Václavneumann 1999 TC8 04/10/1999 Ondřejov L. Kotková 9,6 km MPC · JPL
21805 1999 TQ9 08/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 8,2 km MPC · JPL
21806 1999 TE14 10/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 2,6 km MPC · JPL
21807 1999 TH14 10/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 11 km MPC · JPL
21808 1999 TR18 14/10/1999 Xinglong SCAP 6,0 km MPC · JPL
21809 1999 TG19 15/10/1999 High Point D. K. Chesney 4,7 km MPC · JPL
21810 1999 TK19 09/10/1999 Uto F. Uto 3,7 km MPC · JPL
21811 Burroughs 1999 TR20 05/10/1999 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 8,4 km MPC · JPL
21812 1999 TZ22 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
21813 Danwinegar 1999 TK25 03/10/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
21814 Shanawolff 1999 TQ27 03/10/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
21815 Fanyang 1999 TF29 04/10/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
21816 1999 TE31 04/10/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
21817 Yingling 1999 TG32 04/10/1999 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
21818 Yurkanin 1999 TJ32 04/10/1999 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
21819 1999 TX32 04/10/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
21820 1999 TQ34 02/10/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
21821 Billryan 1999 TN36 12/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
21822 Degiorgi 1999 TX36 15/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
21823 1999 TX72 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
21824 1999 TD75 10/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
21825 Zhangyizhong 1999 TR88 02/10/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
21826 Youjiazhong 1999 TJ91 02/10/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
21827 Chingzhu 1999 TS91 02/10/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
21828 1999 TN92 02/10/1999 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
21829 Kaylacornale 1999 TZ92 02/10/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
21830 1999 TW93 02/10/1999 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
21831 1999 TX93 02/10/1999 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
21832 1999 TZ93 02/10/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
21833 1999 TE95 02/10/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
21834 1999 TL96 02/10/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
21835 1999 TN96 02/10/1999 Socorro LINEAR 9,5 km MPC · JPL
21836 1999 TX96 02/10/1999 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
21837 1999 TL97 02/10/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
21838 1999 TM99 02/10/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
21839 1999 TP100 02/10/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
21840 Ghoshchoudhury 1999 TT101 02/10/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
21841 1999 TE102 02/10/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
21842 1999 TH102 02/10/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
21843 1999 TF105 03/10/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
21844 1999 TN112 04/10/1999 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
21845 1999 TC113 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
21846 Wojakowski 1999 TT114 04/10/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
21847 1999 TA116 04/10/1999 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
21848 1999 TO116 04/10/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
21849 1999 TA141 06/10/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
21850 Abshir 1999 TF142 07/10/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
21851 1999 TO142 07/10/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
21852 Bolander 1999 TR143 07/10/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
21853 Kelseykay 1999 TU146 07/10/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
21854 Brendandwyer 1999 TJ147 07/10/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
21855 1999 TG150 07/10/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
21856 Heathermaria 1999 TR150 07/10/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
21857 1999 TJ154 07/10/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
21858 Gosal 1999 TY155 07/10/1999 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
21859 1999 TF172 10/10/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
21860 Joannaguy 1999 TX180 10/10/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
21861 Maryhedberg 1999 TU189 12/10/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
21862 Joshuajones 1999 TV189 12/10/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
21863 1999 TC194 12/10/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
21864 1999 TD238 04/10/1999 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
21865 1999 TD246 08/10/1999 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
21866 1999 TP247 08/10/1999 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
21867 1999 TQ251 09/10/1999 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
21868 1999 TK291 10/10/1999 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
21869 1999 TE296 01/10/1999 Catalina CSS 7,0 km MPC · JPL
21870 1999 UD1 16/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,3 km MPC · JPL
21871 1999 UK2 17/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,5 km MPC · JPL
21872 1999 UP3 18/10/1999 Xinglong SCAP 4,6 km MPC · JPL
21873 Jindřichůvhradec 1999 UU3 29/10/1999 Kleť J. Tichá, M. Tichý 7,2 km MPC · JPL
21874 1999 UB6 18/10/1999 Xinglong SCAP 3,5 km MPC · JPL
21875 1999 UD6 22/10/1999 Xinglong SCAP 9,5 km MPC · JPL
21876 1999 UL9 29/10/1999 Catalina CSS 5,4 km MPC · JPL
21877 1999 UL12 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
21878 1999 UF13 29/10/1999 Catalina CSS 10 km MPC · JPL
21879 1999 UH13 29/10/1999 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
21880 1999 UF14 29/10/1999 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
21881 1999 UK15 29/10/1999 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
21882 1999 UL16 29/10/1999 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
21883 1999 UC25 28/10/1999 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
21884 1999 UO26 30/10/1999 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
21885 1999 UY27 30/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
21886 1999 UZ35 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
21887 Dipippo 1999 UH42 20/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 7,6 km MPC · JPL
21888 Ďurech 1999 UL44 29/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 13 km MPC · JPL
21889 1999 UJ47 29/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 7,4 km MPC · JPL
21890 1999 UG50 30/10/1999 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
21891 Andreabocelli 1999 VZ2 01/11/ 1999 Monte Agliale S. Donati 2,9 km MPC · JPL
21892 1999 VM3 01/11/ 1999 Kitt Peak Spacewatch 8,7 km MPC · JPL
21893 1999 VL4 01/11/ 1999 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
21894 1999 VQ4 01/11/ 1999 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
21895 1999 VA5 05/11/ 1999 Višnjan Observatory K. Korlević 11 km MPC · JPL
21896 1999 VM6 07/11/ 1999 Oohira T. Urata 8,1 km MPC · JPL
21897 1999 VG7 07/11/ 1999 Višnjan Observatory K. Korlević 6,7 km MPC · JPL
21898 1999 VJ7 07/11/ 1999 Višnjan Observatory K. Korlević 13 km MPC · JPL
21899 1999 VU8 08/11/ 1999 Fountain Hills C. W. Juels 5,4 km MPC · JPL
21900 Orus 1999 VQ10 09/11/ 1999 Oizumi T. Kobayashi 51 km MPC · JPL