Danh sách tiểu hành tinh/228001–228100

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
228001 2007 MD5 17/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
228002 2007 MP7 18/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
228003 2007 MF12 21/06/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
228004 2007 QC5 31/08/2007 Siding Spring K. Sárneczky, L. Kiss 9,8 km MPC · JPL
228005 2007 QR12 16/08/2007 XuYi PMO NEO 12 km MPC · JPL
228006 2007 RL6 03/09/2007 Pla D'Arguines R. Ferrando 14 km MPC · JPL
228007 2007 RE27 04/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
228008 2007 RG157 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
228009 2007 RL162 14/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 13 km MPC · JPL
228010 2007 RL164 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
228011 2007 RB288 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 15 km MPC · JPL
228012 2008 CE192 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
228013 2008 DK17 24/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
228014 2008 ER41 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
228015 2008 ED139 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
228016 2008 EH147 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
228017 2008 ES148 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
228018 2008 FO8 25/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
228019 2008 FC15 26/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
228020 2008 FQ15 26/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
228021 2008 FV15 26/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
228022 2008 FM54 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
228023 2008 FZ69 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
228024 2008 FQ71 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
228025 2008 FG73 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
228026 2008 FF94 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
228027 2008 FF96 29/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
228028 2008 FY117 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
228029 MANIAC 2008 GN 02/04/2008 La Cañada J. Lacruz 980 m MPC · JPL
228030 2008 GO1 05/04/2008 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
228031 2008 GS1 04/04/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,6 km MPC · JPL
228032 2008 GS20 03/04/2008 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
228033 2008 GZ40 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
228034 2008 GG45 04/04/2008 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
228035 2008 GJ57 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
228036 2008 GO59 05/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
228037 2008 GQ68 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
228038 2008 GE79 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
228039 2008 GQ81 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
228040 2008 GX97 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
228041 2008 GO111 07/04/2008 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
228042 2008 GW119 11/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
228043 2008 GQ138 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
228044 2008 HD5 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
228045 2008 HW12 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
228046 2008 HM18 26/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
228047 2008 HH21 26/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
228048 2008 HN21 26/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
228049 2008 HE31 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
228050 2008 HD34 27/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
228051 2008 HQ36 30/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
228052 2008 HZ41 26/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
228053 2008 HK67 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
228054 2008 HB70 30/04/2008 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
228055 2008 JV9 03/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
228056 2008 JU11 03/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
228057 2008 JA20 06/05/2008 Vicques M. Ory 980 m MPC · JPL
228058 2008 JV24 08/05/2008 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
228059 2008 JH34 14/05/2008 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
228060 2008 KB 25/05/2008 Jarnac Jarnac Obs. 900 m MPC · JPL
228061 2008 KR9 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
228062 2008 KZ23 28/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
228063 2008 LU 01/06/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
228064 2008 LU7 08/06/2008 Needville J. Dellinger 2,5 km MPC · JPL
228065 2008 LF11 06/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
228066 2008 OM2 26/07/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,2 km MPC · JPL
228067 2008 OL7 29/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
228068 2008 OF8 29/07/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,2 km MPC · JPL
228069 2008 OF9 29/07/2008 La Sagra Mallorca Obs. 4,2 km MPC · JPL
228070 2008 OL20 26/07/2008 Siding Spring SSS 2,8 km MPC · JPL
228071 2008 OT22 30/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
228072 2008 PP1 03/08/2008 Dauban F. Kugel 2,0 km MPC · JPL
228073 2008 PT6 04/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 4,8 km MPC · JPL
228074 2008 PT7 05/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 5,2 km MPC · JPL
228075 2008 PE11 07/08/2008 Tiki N. Teamo 4,4 km MPC · JPL
228076 2008 PJ15 10/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,9 km MPC · JPL
228077 2008 QD6 25/08/2008 Dauban F. Kugel 14 km MPC · JPL
228078 2008 QY6 25/08/2008 Piszkéstető K. Sárneczky 2,5 km MPC · JPL
228079 2008 QA17 26/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,4 km MPC · JPL
228080 2008 QS17 27/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,9 km MPC · JPL
228081 2008 QS28 31/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 4,4 km MPC · JPL
228082 2008 QK30 30/08/2008 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
228083 2008 QO38 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
228084 2008 RV3 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
228085 2008 RT29 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
228086 2008 RX78 09/09/2008 Bergisch Gladbach W. Bickel 13 km MPC · JPL
228087 2008 RL100 02/09/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,7 km MPC · JPL
228088 2008 RM105 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
228089 2008 RV126 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
228090 2008 RE127 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
228091 2008 SS2 23/09/2008 Hibiscus N. Teamo 4,8 km MPC · JPL
228092 2008 SY6 22/09/2008 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
228093 2008 SV9 22/09/2008 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
228094 2008 SJ18 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
228095 2008 SF24 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
228096 2008 SA27 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
228097 2008 SQ31 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
228098 2008 SM38 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
228099 2008 SC51 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,2 km MPC · JPL
228100 2008 SM148 28/09/2008 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 3,3 km MPC · JPL