Danh sách tiểu hành tinh/229001–229100

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
229001 2003 WL155 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
229002 2003 WN169 19/11/2003 Palomar NEAT 6,0 km MPC · JPL
229003 2003 WZ170 21/11/2003 Palomar NEAT 6,6 km MPC · JPL
229004 2003 WL178 20/11/2003 Kitt Peak M. W. Buie 3,4 km MPC · JPL
229005 2003 WX188 19/11/2003 Palomar NEAT 7,4 km MPC · JPL
229006 2003 WT192 18/11/2003 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
229007 2003 XF11 13/12/2003 Socorro LINEAR APO 1,5 km MPC · JPL
229008 2003 XT11 12/12/2003 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
229009 2003 XJ22 04/12/2003 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
229010 2003 XJ26 01/12/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
229011 2003 YF 16/12/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
229012 2003 YD14 17/12/2003 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
229013 2003 YR23 17/12/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
229014 2003 YN27 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,3 km MPC · JPL
229015 2003 YV45 17/12/2003 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
229016 2003 YW49 18/12/2003 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
229017 2003 YS61 19/12/2003 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
229018 2003 YT61 19/12/2003 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
229019 2003 YD65 19/12/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
229020 2003 YU68 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
229021 2003 YG92 21/12/2003 Catalina CSS 6,2 km MPC · JPL
229022 2003 YO100 19/12/2003 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
229023 2003 YT160 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
229024 2003 YT164 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
229025 2004 BJ13 17/01/2004 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
229026 2004 BS32 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
229027 2004 BK46 21/01/2004 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
229028 2004 CZ3 10/02/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
229029 2004 CS45 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
229030 2004 CQ58 10/02/2004 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
229031 2004 DE33 18/02/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
229032 2004 DN34 18/02/2004 Kvistaberg UDAS 4,3 km MPC · JPL
229033 2004 DF46 19/02/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
229034 2004 DP70 26/02/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
229035 2004 EJ3 10/03/2004 Palomar NEAT 5,9 km MPC · JPL
229036 2004 EX55 14/03/2004 Palomar NEAT 970 m MPC · JPL
229037 2004 EE62 12/03/2004 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
229038 2004 EG63 13/03/2004 Palomar NEAT 970 m MPC · JPL
229039 2004 EN73 15/03/2004 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
229040 2004 EC77 15/03/2004 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
229041 2004 EJ94 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
229042 2004 EQ98 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
229043 2004 EG102 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
229044 2004 FX8 16/03/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
229045 2004 FM11 16/03/2004 Catalina CSS 920 m MPC · JPL
229046 2004 FB23 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
229047 2004 FP28 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
229048 2004 FE34 16/03/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
229049 2004 FH36 16/03/2004 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
229050 2004 FK57 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 7,8 km MPC · JPL
229051 2004 FR60 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
229052 2004 FH64 19/03/2004 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
229053 2004 FS67 20/03/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
229054 2004 FT85 19/03/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
229055 2004 FD112 26/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
229056 2004 FC126 27/03/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
229057 2004 FB137 28/03/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
229058 2004 FR142 27/03/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
229059 2004 FA165 20/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
229060 2004 GM4 11/04/2004 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
229061 2004 GJ12 09/04/2004 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
229062 2004 GB24 13/04/2004 Catalina CSS 970 m MPC · JPL
229063 2004 GP31 15/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
229064 2004 GJ33 12/04/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
229065 2004 GK46 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
229066 2004 GM46 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
229067 2004 GZ59 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
229068 2004 GD71 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
229069 2004 GK79 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
229070 2004 HJ8 16/04/2004 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
229071 2004 HS34 17/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
229072 2004 HO36 21/04/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,0 km MPC · JPL
229073 2004 HO57 21/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
229074 2004 JL6 09/05/2004 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
229075 2004 JX18 13/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
229076 2004 JO50 14/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
229077 2004 LA13 09/06/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
229078 2004 LY15 12/06/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
229079 2004 LH17 14/06/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
229080 2004 LS19 11/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
229081 2004 MV5 20/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
229082 2004 NR6 11/07/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
229083 2004 NE11 10/07/2004 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
229084 2004 NL11 11/07/2004 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
229085 2004 NC13 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
229086 2004 NG14 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
229087 2004 NS16 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
229088 2004 NM31 11/07/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
229089 2004 OG8 16/07/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
229090 2004 PQ10 07/08/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
229091 2004 PV36 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
229092 2004 PL95 13/08/2004 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
229093 2004 PV112 08/08/2004 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
229094 2004 QT4 19/08/2004 Siding Spring SSS 2,3 km MPC · JPL
229095 2004 QC7 22/08/2004 Reedy Creek J. Broughton 2,6 km MPC · JPL
229096 2004 QQ7 22/08/2004 Bergisch Gladbach W. Bickel 3,2 km MPC · JPL
229097 2004 QC9 20/08/2004 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
229098 2004 QO18 20/08/2004 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
229099 2004 RM13 06/09/2004 Needville Needville Obs. 2,5 km MPC · JPL
229100 2004 RC26 04/09/2004 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL