Danh sách tiểu hành tinh/227901–228000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
227901 2007 EB141 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
227902 2007 EV156 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
227903 2007 EE165 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
227904 2007 EB168 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
227905 2007 EN171 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
227906 2007 EU175 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
227907 2007 EO180 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
227908 2007 EU182 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
227909 2007 ED188 09/03/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
227910 2007 ER194 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
227911 2007 EC197 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
227912 2007 EJ197 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
227913 2007 EJ203 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
227914 2007 ET208 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
227915 2007 FQ 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
227916 2007 FZ11 17/03/2007 Anderson Mesa LONEOS 960 m MPC · JPL
227917 2007 FC24 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
227918 2007 FR25 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
227919 2007 FB36 26/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
227920 2007 FS36 26/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
227921 2007 FF37 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
227922 2007 FQ37 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
227923 2007 FD38 26/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
227924 2007 FW43 26/03/2007 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
227925 2007 FS44 25/03/2007 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
227926 2007 FX48 26/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
227927 2007 GB 03/04/2007 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
227928 2007 GT1 06/04/2007 Vicques M. Ory 5,0 km MPC · JPL
227929 2007 GT4 11/04/2007 Vicques M. Ory 3,1 km MPC · JPL
227930 Athos 2007 GG6 14/04/2007 Saint-Sulpice B. Christophe 4,6 km MPC · JPL
227931 2007 GV6 07/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
227932 2007 GT7 07/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
227933 2007 GV15 11/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
227934 2007 GQ16 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
227935 2007 GY20 11/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
227936 2007 GA22 11/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
227937 2007 GH22 11/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
227938 2007 GD26 14/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
227939 2007 GK29 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
227940 2007 GV29 13/04/2007 Siding Spring SSS 5,8 km MPC · JPL
227941 2007 GF36 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
227942 2007 GE38 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
227943 2007 GJ38 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
227944 2007 GW38 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
227945 2007 GX40 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
227946 2007 GW41 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
227947 2007 GH42 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
227948 2007 GU46 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
227949 2007 GS49 15/04/2007 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
227950 2007 GF57 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
227951 2007 GO59 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
227952 2007 GY60 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
227953 2007 GJ61 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
227954 2007 GZ65 15/04/2007 Catalina CSS 8,8 km MPC · JPL
227955 2007 GQ67 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
227956 2007 GG69 15/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
227957 2007 GR69 15/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
227958 2007 HH 16/04/2007 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 3,7 km MPC · JPL
227959 2007 HS5 16/04/2007 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
227960 2007 HN7 16/04/2007 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
227961 2007 HO10 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
227962 Aramis 2007 HQ14 19/04/2007 Saint-Sulpice B. Christophe 4,5 km MPC · JPL
227963 2007 HR17 16/04/2007 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
227964 2007 HE21 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
227965 2007 HC22 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
227966 2007 HM23 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
227967 2007 HN23 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
227968 2007 HZ27 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
227969 2007 HL29 19/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
227970 2007 HL32 19/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
227971 2007 HY36 19/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
227972 2007 HG41 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
227973 2007 HJ48 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
227974 2007 HX48 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
227975 2007 HL63 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
227976 2007 HP75 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
227977 2007 HV79 24/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
227978 2007 HD81 25/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
227979 2007 HG87 24/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
227980 2007 HA88 27/04/2007 Desert Moon B. L. Stevens 4,4 km MPC · JPL
227981 2007 HT96 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
227982 2007 JG1 07/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
227983 2007 JR1 07/05/2007 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
227984 2007 JX1 07/05/2007 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
227985 2007 JN2 08/05/2007 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
227986 2007 JP2 07/05/2007 Lulin Observatory LUSS 3,5 km MPC · JPL
227987 2007 JL3 06/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
227988 2007 JR5 09/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
227989 2007 JP7 09/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
227990 2007 JQ9 07/05/2007 Lulin Observatory Lulin Obs. 5,2 km MPC · JPL
227991 2007 JJ10 07/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
227992 2007 JM17 07/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
227993 2007 JO17 07/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
227994 2007 JB19 09/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
227995 2007 JS21 09/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
227996 2007 JM38 12/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
227997 NIGLAS 2007 KU7 16/05/2007 XuYi PMO NEO 5,9 km MPC · JPL
227998 2007 LD2 07/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
227999 2007 LY4 14/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
228000 2007 MJ1 16/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also