Danh sách tiểu hành tinh/227001–227100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
227001 2004 XV80 10/12/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
227002 2004 XQ88 10/12/2004 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
227003 2004 XF89 10/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 5,1 km MPC · JPL
227004 2004 XA97 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
227005 2004 XR100 14/12/2004 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
227006 2004 XC102 10/12/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
227007 2004 XO114 10/12/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
227008 2004 XZ115 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
227009 2004 XF121 14/12/2004 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
227010 2004 XD124 10/12/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
227011 2004 XY125 11/12/2004 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
227012 2004 XJ129 14/12/2004 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
227013 2004 XP132 13/12/2004 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
227014 2004 XU133 15/12/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
227015 2004 XN135 15/12/2004 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
227016 2004 XC137 15/12/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
227017 2004 XM137 15/12/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
227018 2004 XZ142 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
227019 2004 XN149 15/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
227020 2004 XS155 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
227021 2004 XA168 03/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
227022 2004 XG177 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
227023 2004 XG180 14/12/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
227024 2004 YC1 16/12/2004 Catalina CSS 5,4 km MPC · JPL
227025 2004 YK24 16/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
227026 2004 YA26 19/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
227027 2004 YZ30 18/12/2004 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
227028 2005 AD10 07/01/2005 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
227029 2005 AB15 06/01/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
227030 2005 AO16 06/01/2005 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
227031 2005 AW22 07/01/2005 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
227032 2005 AU25 11/01/2005 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
227033 2005 AM26 11/01/2005 WISE Wise Obs. 3,9 km MPC · JPL
227034 2005 AK27 13/01/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
227035 2005 AG35 13/01/2005 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
227036 2005 AR45 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
227037 2005 AX51 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
227038 2005 AU54 15/01/2005 Catalina CSS 6,9 km MPC · JPL
227039 2005 AU73 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
227040 2005 AZ81 15/01/2005 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
227041 2005 AL82 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
227042 2005 BO2 16/01/2005 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
227043 2005 BF18 16/01/2005 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
227044 2005 BU23 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,3 km MPC · JPL
227045 2005 BZ27 20/01/2005 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
227046 2005 BE29 31/01/2005 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
227047 2005 CH 01/02/2005 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
227048 2005 CQ4 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
227049 2005 CN7 04/02/2005 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
227050 2005 CB22 03/02/2005 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
227051 2005 CY25 05/02/2005 Uccle T. Pauwels 5,6 km MPC · JPL
227052 2005 CK45 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
227053 2005 CP76 04/02/2005 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
227054 2005 EH38 01/03/2005 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
227055 2005 EE39 07/03/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 4,7 km MPC · JPL
227056 2005 EJ45 03/03/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
227057 2005 ER93 08/03/2005 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
227058 2005 EA119 07/03/2005 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
227059 2005 EW153 09/03/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
227060 2005 EB202 08/03/2005 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
227061 2005 EK209 04/03/2005 Catalina CSS 6,3 km MPC · JPL
227062 2005 EX262 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
227063 2005 EM291 10/03/2005 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
227064 2005 FB7 30/03/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
227065 Romandia 2005 GQ9 01/04/2005 Vicques M. Ory 9,5 km MPC · JPL
227066 2005 GB26 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
227067 2005 GC32 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
227068 2005 GX92 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
227069 2005 GK180 12/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
227070 2005 HV1 16/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
227071 2005 JF42 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
227072 2005 JV43 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
227073 2005 JO73 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
227074 2005 JG89 11/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 8,3 km MPC · JPL
227075 2005 JQ104 10/05/2005 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
227076 2005 JT144 15/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
227077 2005 LT18 08/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 9,8 km MPC · JPL
227078 2005 LZ18 08/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
227079 2005 LD20 04/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
227080 2005 LK30 12/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
227081 2005 LM32 09/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
227082 2005 LY49 11/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
227083 2005 LV51 14/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
227084 2005 LA53 13/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
227085 2005 MZ 17/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
227086 2005 MY2 18/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
227087 2005 ME8 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
227088 2005 MJ9 28/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
227089 2005 MX10 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
227090 2005 MU17 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
227091 2005 MC21 30/06/2005 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
227092 2005 MM21 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
227093 2005 MZ25 27/06/2005 Campo Imperatore CINEOS 830 m MPC · JPL
227094 2005 MF30 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
227095 2005 MR36 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
227096 2005 MU36 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
227097 2005 MV36 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
227098 2005 MU42 29/06/2005 Palomar NEAT 830 m MPC · JPL
227099 2005 MR49 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
227100 2005 MM50 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL