Danh sách tiểu hành tinh/228101–228200

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
228101 2008 SP154 22/09/2008 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
228102 2008 SY172 22/09/2008 Catalina CSS 18 km MPC · JPL
228103 2008 SA192 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
228104 2008 SF197 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
228105 2008 SA224 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
228106 2008 SZ229 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 15 km MPC · JPL
228107 2008 SS231 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,7 km MPC · JPL
228108 2008 SU277 25/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 13 km MPC · JPL
228109 2008 TA5 01/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,9 km MPC · JPL
228110 Eudorus 2008 TC9 07/10/2008 Calvin-Rehoboth L. A. Molnar 11 km MPC · JPL
228111 2008 TK10 08/10/2008 Desert Moon B. L. Stevens 11 km MPC · JPL
228112 2008 TG35 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
228113 2008 TZ50 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
228114 2008 TB61 02/10/2008 Catalina CSS 17 km MPC · JPL
228115 2008 TK76 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 13 km MPC · JPL
228116 2008 TK82 03/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 13 km MPC · JPL
228117 2008 TJ93 05/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 13 km MPC · JPL
228118 2008 TZ111 06/10/2008 Catalina CSS 15 km MPC · JPL
228119 2008 TM136 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
228120 2008 TV139 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 13 km MPC · JPL
228121 2008 TN175 09/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
228122 2008 UH11 17/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
228123 2008 UH45 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 10 km MPC · JPL
228124 2008 YC7 23/12/2008 Calar Alto F. Hormuth 14 km MPC · JPL
228125 2008 YV30 31/12/2008 Catalina CSS 17 km MPC · JPL
228126 2009 ON1 19/07/2009 Siding Spring SSS 6,7 km MPC · JPL
228127 2009 PL 11/08/2009 Marly P. Kocher 1,1 km MPC · JPL
228128 2009 PN8 15/08/2009 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
228129 2009 PL12 15/08/2009 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
228130 2009 PE17 15/08/2009 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
228131 2009 QE1 16/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,1 km MPC · JPL
228132 2009 QC13 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
228133 Ripoll 2009 QM22 20/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 760 m MPC · JPL
228134 2009 QG43 27/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,2 km MPC · JPL
228135 Sodnik 2009 RE4 13/09/2009 ESA OGS M. Busch, R. Kresken 1,4 km MPC · JPL
228136 Billary 2009 RF4 13/09/2009 ESA OGS M. Busch, R. Kresken 1,1 km MPC · JPL
228137 2009 RY32 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
228138 2009 RB33 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
228139 2009 RS33 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
228140 2009 RT33 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
228141 2009 RM37 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
228142 2009 RZ45 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
228143 2009 RE50 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
228144 2009 RP50 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
228145 2009 RU51 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
228146 2009 RX55 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
228147 2009 SB18 21/09/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,0 km MPC · JPL
228148 2009 SH19 22/09/2009 Taunus S. Karge, U. Zimmer 13 km MPC · JPL
228149 2009 ST28 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
228150 2009 SJ38 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
228151 2009 SU39 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
228152 2009 SL44 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
228153 2009 SV48 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
228154 2009 SZ48 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
228155 2009 SF61 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 16 km MPC · JPL
228156 2009 SG69 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
228157 2009 SF88 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
228158 Mamankei 2009 SZ96 19/09/2009 XuYi PMO NEO 6,1 km MPC · JPL
228159 2009 SQ114 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
228160 2009 SD138 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
228161 2009 SF138 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
228162 2009 SO141 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
228163 2009 SN143 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
228164 2009 SY166 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
228165 Mezentsev 2009 SJ170 26/09/2009 Tzec Maun D. Chestnov, A. Novichonok 2,5 km MPC · JPL
228166 2009 ST170 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
228167 2009 SQ186 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
228168 2009 SZ188 21/09/2009 Pises Pises Obs. 880 m MPC · JPL
228169 2009 SP204 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
228170 2009 SS205 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
228171 2009 SG211 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
228172 2009 SK212 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
228173 2009 SV232 19/09/2009 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
228174 2009 SG233 19/09/2009 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
228175 2009 SC234 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
228176 2009 SP263 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
228177 2009 SK275 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
228178 2009 SA285 25/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
228179 2009 TF4 13/10/2009 Mayhill A. Lowe 900 m MPC · JPL
228180 Puertollano 2009 TE5 11/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 980 m MPC · JPL
228181 2009 TF9 12/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,5 km MPC · JPL
228182 2009 TQ16 11/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
228183 2009 TQ20 11/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,1 km MPC · JPL
228184 2009 TR20 11/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
228185 2009 TD27 14/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
228186 2009 TP31 15/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,3 km MPC · JPL
228187 2009 TQ35 14/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,2 km MPC · JPL
228188 2009 UA21 22/10/2009 Bisei SG Center BATTeRS 2,3 km MPC · JPL
228189 2009 UT36 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
228190 2009 UY38 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
228191 2009 UX72 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
228192 2009 UM82 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
228193 2693 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,8 km MPC · JPL
228194 3046 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,2 km MPC · JPL
228195 6675 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
228196 7574 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 4,3 km MPC · JPL
228197 2149 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 4,4 km MPC · JPL
228198 3200 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
228199 3765 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 4,8 km MPC · JPL
228200 4088 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,5 km MPC · JPL