Danh sách tiểu hành tinh/227801–227900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
227801 2007 AZ13 09/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 880 m MPC · JPL
227802 2007 AA16 10/01/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
227803 2007 AD21 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
227804 2007 BQ 16/01/2007 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
227805 2007 BF1 16/01/2007 Catalina CSS 960 m MPC · JPL
227806 2007 BF6 17/01/2007 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
227807 2007 BL18 17/01/2007 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
227808 2007 BK21 24/01/2007 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
227809 2007 BA38 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
227810 2007 BM43 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
227811 2007 BW43 24/01/2007 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
227812 2007 BJ47 26/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
227813 2007 BD50 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
227814 2007 BE50 28/01/2007 Marly P. Kocher 1,0 km MPC · JPL
227815 2007 BN65 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
227816 2007 BL66 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
227817 2007 BF69 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
227818 2007 BE71 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
227819 2007 BY79 29/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
227820 2007 BL101 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
227821 2007 CW4 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
227822 2007 CS7 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
227823 2007 CK19 05/02/2007 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
227824 2007 CX22 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
227825 2007 CE23 06/02/2007 Lulin Observatory H.-C. Lin, Q.-z. Ye 1,1 km MPC · JPL
227826 2007 CG25 08/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
227827 2007 CL25 08/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
227828 2007 CA38 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
227829 2007 CQ38 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
227830 2007 CG40 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
227831 2007 CV41 07/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
227832 2007 CW41 07/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
227833 2007 CJ50 08/02/2007 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
227834 2007 CP50 09/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
227835 2007 CM51 14/02/2007 Črni Vrh Črni Vrh 1,8 km MPC · JPL
227836 2007 CJ53 15/02/2007 Catalina CSS 770 m MPC · JPL
227837 2007 CX56 15/02/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
227838 2007 CE63 15/02/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
227839 2007 CC73 14/02/2007 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 660 m MPC · JPL
227840 2007 DC1 16/02/2007 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 980 m MPC · JPL
227841 2007 DY4 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
227842 2007 DK7 17/02/2007 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 820 m MPC · JPL
227843 2007 DC20 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
227844 2007 DL21 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
227845 2007 DE24 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
227846 2007 DQ31 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
227847 2007 DZ34 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
227848 2007 DF35 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
227849 2007 DX36 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
227850 2007 DV37 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
227851 2007 DG39 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
227852 2007 DX46 21/02/2007 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
227853 2007 DH47 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
227854 2007 DS49 16/02/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
227855 2007 DK53 19/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
227856 2007 DQ64 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
227857 2007 DW68 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
227858 2007 DE72 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
227859 2007 DW76 22/02/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
227860 2007 DK79 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
227861 2007 DM82 23/02/2007 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
227862 2007 DX87 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
227863 2007 DQ93 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
227864 2007 DL95 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
227865 2007 DY96 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
227866 2007 DQ97 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
227867 2007 DZ97 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
227868 2007 DQ112 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
227869 2007 DD113 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
227870 2007 DH115 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
227871 2007 EK8 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
227872 2007 EP8 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
227873 2007 EW10 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
227874 2007 ER11 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
227875 2007 EH16 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
227876 2007 EO18 09/03/2007 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
227877 2007 ER21 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
227878 2007 EH22 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
227879 2007 EG25 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
227880 2007 ET25 10/03/2007 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
227881 2007 EX27 09/03/2007 Catalina CSS 910 m MPC · JPL
227882 2007 EE32 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
227883 2007 EU35 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
227884 2007 EU42 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
227885 2007 EY42 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
227886 2007 EN45 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
227887 2007 EK46 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
227888 2007 EF48 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
227889 2007 EC49 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
227890 2007 EJ57 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
227891 2007 ET69 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
227892 2007 EA70 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
227893 2007 EZ79 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
227894 2007 EX91 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
227895 2007 EY112 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
227896 2007 EV118 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
227897 2007 ES126 09/03/2007 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
227898 2007 EZ126 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
227899 2007 EF128 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
227900 2007 EU132 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL