Danh sách tiểu hành tinh/227701–227800

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
227701 2006 DJ74 23/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
227702 2006 DY80 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
227703 2006 DU82 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
227704 2006 DU86 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
227705 2006 DN90 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
227706 2006 DG93 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
227707 2006 DA102 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
227708 2006 DT102 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
227709 2006 DB110 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
227710 2006 DF111 26/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
227711 2006 DP114 27/02/2006 Catalina CSS 7,5 km MPC · JPL
227712 2006 DA116 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
227713 2006 DZ125 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
227714 2006 DQ142 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
227715 2006 DC169 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
227716 2006 DQ188 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
227717 2006 DL189 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
227718 2006 DC197 24/02/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
227719 2006 DK197 24/02/2006 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
227720 2006 DF207 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
227721 2006 DU208 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,4 km MPC · JPL
227722 2006 EQ 04/03/2006 Great Shefford Great Shefford Obs. 5,6 km MPC · JPL
227723 2006 EM8 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
227724 2006 EE21 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
227725 2006 EW28 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
227726 2006 EA29 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
227727 2006 EF35 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
227728 2006 EB43 04/03/2006 Catalina CSS 6,8 km MPC · JPL
227729 2006 EG56 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
227730 2006 EG60 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
227731 2006 EY62 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
227732 2006 FM2 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
227733 2006 FK14 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
227734 2006 FU14 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
227735 2006 FL16 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
227736 2006 FP19 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
227737 2006 FW20 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
227738 2006 FT25 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
227739 2006 FV30 25/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
227740 2006 FT45 24/03/2006 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
227741 2006 GV17 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
227742 2006 GQ49 07/04/2006 Catalina CSS 6,6 km MPC · JPL
227743 2006 HS11 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
227744 2006 HW22 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
227745 2006 HJ23 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
227746 2006 HJ36 20/04/2006 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
227747 2006 HP54 21/04/2006 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
227748 2006 HX56 20/04/2006 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
227749 2006 HG58 21/04/2006 Ottmarsheim C. Rinner 3,6 km MPC · JPL
227750 2006 HV58 21/04/2006 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
227751 2006 HN61 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
227752 2006 HF88 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
227753 2006 HH88 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
227754 2006 HV108 30/04/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
227755 2006 JY8 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 7,7 km MPC · JPL
227756 2006 JL46 05/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
227757 2006 KX14 20/05/2006 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
227758 2006 KN113 21/05/2006 Catalina CSS 6,4 km MPC · JPL
227759 2006 MQ10 20/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
227760 2006 MZ13 28/06/2006 Siding Spring SSS 1,5 km MPC · JPL
227761 2006 QF6 18/08/2006 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
227762 2006 QH163 31/08/2006 Siding Spring SSS 850 m MPC · JPL
227763 2006 RC2 14/09/2006 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
227764 2006 SU59 17/09/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
227765 2006 SP393 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
227766 2006 TT87 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
227767 Enkibilal 2006 US62 20/10/2006 Nogales J.-C. Merlin 710 m MPC · JPL
227768 2006 UM72 17/10/2006 Catalina CSS 800 m MPC · JPL
227769 2006 UX88 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
227770 Wischnewski 2006 US289 30/10/2006 Altschwendt W. Ries 860 m MPC · JPL
227771 2006 VG35 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 880 m MPC · JPL
227772 2006 VL37 11/11/2006 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
227773 2006 VR91 14/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
227774 2006 VV95 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
227775 2006 VS110 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
227776 2006 VO124 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
227777 2006 VW127 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
227778 2006 VO133 15/11/2006 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
227779 2006 VR136 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
227780 2006 WY75 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
227781 2006 WM153 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
227782 2006 WC178 23/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
227783 2006 WK178 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
227784 2006 WF198 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
227785 2006 WS203 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
227786 2006 WV203 25/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
227787 2006 XO28 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
227788 2006 XQ49 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
227789 2006 XG58 14/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
227790 2006 XK59 14/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
227791 2006 XZ59 14/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
227792 2006 XW69 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
227793 2006 YS8 20/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
227794 2006 YZ9 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
227795 2006 YH19 24/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
227796 2006 YY30 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
227797 2006 YR32 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
227798 2006 YY37 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
227799 2006 YG45 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
227800 2006 YN50 21/12/2006 Kitt Peak M. W. Buie 1,1 km MPC · JPL