Danh sách tiểu hành tinh/227601–227700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
227601 2006 AB55 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
227602 2006 AD68 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
227603 2006 AH68 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
227604 2006 AV68 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
227605 2006 AM70 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
227606 2006 AQ70 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
227607 2006 AD71 06/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
227608 2006 AH71 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
227609 2006 AK78 09/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
227610 2006 AT84 06/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
227611 2006 AJ95 09/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
227612 2006 AO96 07/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
227613 2006 AF100 04/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
227614 2006 BJ1 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
227615 2006 BD5 21/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
227616 2006 BF10 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
227617 2006 BP10 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
227618 2006 BZ13 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
227619 2006 BH26 22/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
227620 2006 BO33 21/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
227621 2006 BU43 23/01/2006 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
227622 2006 BF46 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
227623 2006 BW49 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
227624 2006 BX59 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
227625 2006 BG60 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
227626 2006 BG62 22/01/2006 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
227627 2006 BS65 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
227628 2006 BN73 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
227629 2006 BT77 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
227630 2006 BR84 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
227631 2006 BT86 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
227632 2006 BX87 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
227633 2006 BY91 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
227634 2006 BV93 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
227635 2006 BU94 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
227636 2006 BX94 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
227637 2006 BG95 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
227638 2006 BM95 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
227639 2006 BS95 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
227640 2006 BT98 20/01/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
227641 Nothomb 2006 BD99 28/01/2006 Nogales J.-C. Merlin 1,7 km MPC · JPL
227642 2006 BW103 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
227643 2006 BO107 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
227644 2006 BB110 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
227645 2006 BS110 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
227646 2006 BF120 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
227647 2006 BY120 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
227648 2006 BO128 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
227649 2006 BB133 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
227650 2006 BP134 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,6 km MPC · JPL
227651 2006 BH141 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
227652 2006 BY142 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
227653 2006 BQ143 29/01/2006 Junk Bond D. Healy 1,9 km MPC · JPL
227654 2006 BA150 24/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
227655 2006 BA152 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
227656 2006 BC157 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
227657 2006 BZ157 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
227658 2006 BK172 27/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
227659 2006 BU173 27/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
227660 2006 BD174 27/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
227661 2006 BO192 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
227662 2006 BR199 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
227663 2006 BF201 31/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
227664 2006 BZ201 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
227665 2006 BD204 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
227666 2006 BC208 31/01/2006 Catalina CSS 5,7 km MPC · JPL
227667 2006 BG210 31/01/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
227668 2006 BE227 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
227669 2006 BH231 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
227670 2006 BZ238 31/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
227671 2006 BT250 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
227672 2006 BK260 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
227673 2006 CQ12 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
227674 2006 CY13 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
227675 2006 CM17 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
227676 2006 CA18 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
227677 2006 CT19 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
227678 2006 CS22 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
227679 2006 CG33 02/02/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
227680 2006 CR35 02/02/2006 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
227681 2006 CJ42 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
227682 2006 CP48 03/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
227683 2006 CO49 03/02/2006 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
227684 2006 CQ62 09/02/2006 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
227685 2006 CR62 09/02/2006 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
227686 2006 DQ2 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
227687 2006 DE6 20/02/2006 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
227688 2006 DN16 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
227689 2006 DA17 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
227690 2006 DK23 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
227691 2006 DA24 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
227692 2006 DZ33 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
227693 2006 DR36 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
227694 2006 DF39 21/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
227695 2006 DK44 20/02/2006 Catalina CSS 5,5 km MPC · JPL
227696 2006 DN49 21/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
227697 2006 DG57 24/02/2006 Catalina CSS 6,7 km MPC · JPL
227698 2006 DL60 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
227699 2006 DB62 24/02/2006 Catalina CSS 6,7 km MPC · JPL
227700 2006 DV65 21/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL