Danh sách tiểu hành tinh/226701–226800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
226701 2004 NP3 12/07/2004 Reedy Creek J. Broughton 960 m MPC · JPL
226702 2004 NY6 11/07/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
226703 2004 NJ9 09/07/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
226704 2004 NL17 11/07/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
226705 2004 NF19 14/07/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
226706 2004 NK24 14/07/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
226707 2004 OO2 16/07/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
226708 2004 OH7 16/07/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
226709 2004 OR7 16/07/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
226710 2004 OM11 25/07/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
226711 2004 OM15 27/07/2004 Siding Spring SSS 2,2 km MPC · JPL
226712 2004 PG1 06/08/2004 Reedy Creek J. Broughton 1,6 km MPC · JPL
226713 2004 PS4 05/08/2004 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
226714 2004 PV13 07/08/2004 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
226715 2004 PW15 07/08/2004 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
226716 2004 PL19 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
226717 2004 PK22 08/08/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
226718 2004 PZ25 08/08/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
226719 2004 PF34 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
226720 2004 PU36 09/08/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
226721 2004 PA40 09/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
226722 2004 PO49 08/08/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
226723 2004 PL55 08/08/2004 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
226724 2004 PB62 09/08/2004 Siding Spring SSS 2,7 km MPC · JPL
226725 2004 PP64 10/08/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
226726 2004 PE68 06/08/2004 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
226727 2004 PL89 09/08/2004 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
226728 2004 PF92 12/08/2004 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
226729 2004 PJ92 12/08/2004 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
226730 2004 PB93 11/08/2004 Reedy Creek J. Broughton 3,9 km MPC · JPL
226731 2004 PP98 08/08/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
226732 2004 PU98 08/08/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
226733 2004 PC102 11/08/2004 Siding Spring SSS 2,3 km MPC · JPL
226734 2004 PJ105 06/08/2004 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
226735 2004 QP9 21/08/2004 Siding Spring SSS 3,2 km MPC · JPL
226736 2004 QX10 21/08/2004 Siding Spring SSS 3,9 km MPC · JPL
226737 2004 QA28 23/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
226738 2004 RY1 06/09/2004 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
226739 2004 RD3 06/09/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
226740 2004 RR4 04/09/2004 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
226741 2004 RH13 04/09/2004 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
226742 2004 RS14 06/09/2004 Siding Spring SSS 3,2 km MPC · JPL
226743 2004 RN17 07/09/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
226744 2004 RA19 07/09/2004 Goodricke-Pigott Goodricke-Pigott Obs. 2,3 km MPC · JPL
226745 2004 RC23 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
226746 2004 RF23 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
226747 2004 RK25 07/09/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
226748 2004 RN26 06/09/2004 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
226749 2004 RY27 06/09/2004 Siding Spring SSS 2,7 km MPC · JPL
226750 2004 RD28 06/09/2004 Siding Spring SSS 3,1 km MPC · JPL
226751 2004 RE28 06/09/2004 Siding Spring SSS 2,4 km MPC · JPL
226752 2004 RB40 07/09/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
226753 2004 RA46 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
226754 2004 RC50 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
226755 2004 RW53 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
226756 2004 RU61 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
226757 2004 RX61 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
226758 2004 RF62 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
226759 2004 RE71 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
226760 2004 RK74 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
226761 2004 RL74 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
226762 2004 RA77 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
226763 2004 RB78 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
226764 2004 RM87 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
226765 2004 RO88 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
226766 2004 RY97 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
226767 2004 RE99 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
226768 2004 RA108 09/09/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
226769 2004 RA116 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
226770 2004 RF116 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
226771 2004 RL116 07/09/2004 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
226772 2004 RX119 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
226773 2004 RP122 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
226774 2004 RR125 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
226775 2004 RA136 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
226776 2004 RO138 08/09/2004 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
226777 2004 RB142 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
226778 2004 RL142 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
226779 2004 RW143 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
226780 2004 RO144 08/09/2004 Kvistaberg UDAS 3,7 km MPC · JPL
226781 2004 RJ145 09/09/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
226782 2004 RB150 09/09/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
226783 2004 RQ153 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
226784 2004 RS155 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
226785 2004 RP159 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
226786 2004 RD160 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
226787 2004 RQ166 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
226788 2004 RV170 08/09/2004 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
226789 2004 RZ172 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
226790 2004 RV174 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
226791 2004 RH177 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
226792 2004 RH180 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
226793 2004 RT182 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
226794 2004 RL183 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
226795 2004 RU187 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
226796 2004 RO188 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
226797 2004 RG193 10/09/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
226798 2004 RN201 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
226799 2004 RU201 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
226800 2004 RM202 11/09/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL