Danh sách tiểu hành tinh/228701–228800

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
228701 2002 QR57 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 900 m MPC · JPL
228702 2002 QH66 18/08/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
228703 2002 QM83 17/08/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
228704 2002 QC93 19/08/2002 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
228705 2002 QY98 26/08/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
228706 2002 QA105 27/08/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
228707 2002 QB123 27/08/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
228708 2002 RG54 05/09/2002 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
228709 2002 RN74 05/09/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
228710 2002 RF148 11/09/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
228711 2002 RP169 13/09/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
228712 2002 RZ205 14/09/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
228713 2002 RD256 04/09/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
228714 2002 RM257 03/09/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
228715 2002 RH258 14/09/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
228716 2002 RK279 08/09/2002 Haleakala NEAT 800 m MPC · JPL
228717 2002 SM44 29/09/2002 Haleakala NEAT 890 m MPC · JPL
228718 2002 SH52 17/09/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
228719 2002 TP 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
228720 2002 TN4 01/10/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
228721 2002 TV26 02/10/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
228722 2002 TZ37 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
228723 2002 TE40 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
228724 2002 TZ51 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
228725 2002 TW75 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
228726 2002 TK77 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
228727 2002 TF98 03/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
228728 2002 TM119 03/10/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
228729 2002 TH121 03/10/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
228730 2002 TX124 04/10/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
228731 2002 TV130 04/10/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
228732 2002 TQ132 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
228733 2002 TY132 04/10/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
228734 2002 TW154 05/10/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
228735 2002 TP169 03/10/2002 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
228736 2002 TY204 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
228737 2002 TB211 07/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
228738 2002 TU257 09/10/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
228739 2002 TV275 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
228740 2002 TT281 10/10/2002 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
228741 2002 TQ282 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
228742 2002 TA287 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
228743 2002 TZ290 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
228744 2002 UO37 31/10/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
228745 2002 UE40 31/10/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
228746 2002 UQ51 29/10/2002 Apache Point SDSS 4,4 km MPC · JPL
228747 2002 VH3 01/11/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
228748 2002 VA4 01/11/2002 Palomar NEAT 880 m MPC · JPL
228749 2002 VY8 01/11/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
228750 2002 VH9 01/11/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
228751 2002 VY30 05/11/2002 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
228752 2002 VG31 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
228753 2002 VT32 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
228754 2002 VZ35 05/11/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
228755 2002 VK54 06/11/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
228756 2002 VM74 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
228757 2002 VF80 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
228758 2002 VZ83 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
228759 2002 VC90 11/11/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
228760 2002 VW91 11/11/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
228761 2002 VJ102 12/11/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
228762 2002 VR102 12/11/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
228763 2002 VN104 12/11/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
228764 2002 VL128 14/11/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
228765 2002 VH131 13/11/2002 Kingsnake J. V. McClusky 7,4 km MPC · JPL
228766 2002 VS146 04/11/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
228767 2002 WX5 24/11/2002 Palomar NEAT 920 m MPC · JPL
228768 2002 WQ17 30/11/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
228769 2002 WP21 24/11/2002 Palomar NEAT 910 m MPC · JPL
228770 2002 WR25 16/11/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
228771 2002 XU18 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
228772 2002 XL20 02/12/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
228773 2002 XT23 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
228774 2002 XR29 05/12/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
228775 2002 XK35 08/12/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 880 m MPC · JPL
228776 2002 XD42 06/12/2002 Socorro LINEAR 720 m MPC · JPL
228777 2002 XZ43 06/12/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
228778 2002 XJ52 10/12/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
228779 2002 XP53 10/12/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
228780 2002 XS84 11/12/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
228781 2002 XM96 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
228782 2002 XO104 05/12/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
228783 2002 XX108 06/12/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
228784 2002 XP109 06/12/2002 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
228785 2002 YG7 28/12/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
228786 2002 YJ9 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
228787 2002 YH10 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
228788 2002 YM17 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
228789 2002 YW20 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
228790 2002 YJ24 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
228791 2002 YQ29 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
228792 2002 YM30 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
228793 2002 YM33 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
228794 2003 AT13 01/01/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
228795 2003 AY26 04/01/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
228796 2003 AC27 04/01/2003 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
228797 2003 AX32 05/01/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
228798 2003 AO33 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
228799 2003 AP38 07/01/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
228800 2003 AL48 05/01/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL