Danh sách tiểu hành tinh/227101–227200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
227101 2005 NW13 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
227102 2005 NH20 04/07/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
227103 2005 NX24 04/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
227104 2005 NO26 05/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
227105 2005 NW28 05/07/2005 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
227106 2005 NL35 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
227107 2005 ND36 05/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
227108 2005 NH36 05/07/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
227109 2005 ND43 05/07/2005 Palomar NEAT 700 m MPC · JPL
227110 2005 NT48 09/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
227111 2005 NH52 10/07/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
227112 2005 NG54 10/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
227113 2005 NM55 07/07/2005 Reedy Creek J. Broughton 1,9 km MPC · JPL
227114 2005 NP57 05/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
227115 2005 NW61 11/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
227116 2005 NM64 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
227117 2005 NU64 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
227118 2005 NL77 10/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
227119 2005 ND85 03/07/2005 Apache Point Apache Point Obs. 1,5 km MPC · JPL
227120 2005 NE85 03/07/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
227121 2005 NA122 04/07/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
227122 2005 NW122 04/07/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
227123 2005 NR123 12/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
227124 2005 OE2 26/07/2005 Reedy Creek J. Broughton 1,2 km MPC · JPL
227125 2005 ON3 26/07/2005 Reedy Creek J. Broughton 1,3 km MPC · JPL
227126 2005 OP4 27/07/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
227127 2005 OB6 28/07/2005 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
227128 2005 OJ7 28/07/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
227129 2005 OE9 26/07/2005 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
227130 2005 OT9 27/07/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
227131 2005 OB10 27/07/2005 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
227132 2005 OJ10 27/07/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
227133 2005 OR11 29/07/2005 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
227134 2005 OR12 29/07/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
227135 2005 OE13 29/07/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
227136 2005 OL14 31/07/2005 Siding Spring SSS 910 m MPC · JPL
227137 2005 OE15 29/07/2005 Reedy Creek J. Broughton 1,1 km MPC · JPL
227138 2005 OH15 30/07/2005 Reedy Creek J. Broughton 1,2 km MPC · JPL
227139 2005 OG26 29/07/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
227140 2005 OT27 28/07/2005 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
227141 2005 PJ 01/08/2005 Eskridge Farpoint Obs. 940 m MPC · JPL
227142 2005 PL1 01/08/2005 Siding Spring SSS 910 m MPC · JPL
227143 2005 PT1 01/08/2005 Siding Spring SSS 1,3 km MPC · JPL
227144 2005 PG2 04/08/2005 Črni Vrh Črni Vrh 1,0 km MPC · JPL
227145 2005 PX2 02/08/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
227146 2005 PB3 02/08/2005 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
227147 2005 PW5 10/08/2005 Vicques M. Ory 1,0 km MPC · JPL
227148 2005 PW10 04/08/2005 Palomar NEAT 910 m MPC · JPL
227149 2005 PE14 04/08/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
227150 2005 PM15 04/08/2005 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
227151 Desargues 2005 PT16 10/08/2005 Saint-Sulpice B. Christophe 860 m MPC · JPL
227152 2005 PJ20 05/08/2005 Vallemare di Borbona V. S. Casulli 940 m MPC · JPL
227153 2005 PQ23 09/08/2005 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
227154 2005 QQ1 22/08/2005 Palomar NEAT 720 m MPC · JPL
227155 2005 QD6 24/08/2005 Palomar NEAT 910 m MPC · JPL
227156 2005 QY8 25/08/2005 Palomar NEAT 910 m MPC · JPL
227157 2005 QR10 26/08/2005 Campo Imperatore CINEOS 1,4 km MPC · JPL
227158 2005 QW11 22/08/2005 Siding Spring SSS 2,8 km MPC · JPL
227159 2005 QZ11 24/08/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
227160 2005 QP13 24/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
227161 2005 QT13 24/08/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
227162 2005 QH15 25/08/2005 Palomar NEAT 790 m MPC · JPL
227163 2005 QE18 25/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
227164 2005 QX23 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
227165 2005 QK35 25/08/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
227166 2005 QD36 25/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
227167 2005 QJ36 25/08/2005 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
227168 2005 QL36 25/08/2005 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
227169 2005 QB37 25/08/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
227170 2005 QQ38 25/08/2005 Campo Imperatore CINEOS 1,2 km MPC · JPL
227171 2005 QF41 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
227172 2005 QP41 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
227173 2005 QT41 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 970 m MPC · JPL
227174 2005 QU41 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
227175 2005 QP42 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
227176 2005 QW43 26/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
227177 2005 QY45 26/08/2005 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
227178 2005 QX46 26/08/2005 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
227179 2005 QL48 26/08/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
227180 2005 QU49 26/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
227181 2005 QU50 26/08/2005 Palomar NEAT 910 m MPC · JPL
227182 2005 QW52 27/08/2005 Siding Spring SSS 860 m MPC · JPL
227183 2005 QG54 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
227184 2005 QZ54 28/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
227185 2005 QL55 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
227186 2005 QV55 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
227187 2005 QL57 24/08/2005 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
227188 2005 QH60 26/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
227189 2005 QS67 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
227190 2005 QA68 28/08/2005 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
227191 2005 QZ68 28/08/2005 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
227192 2005 QT69 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
227193 2005 QS70 29/08/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
227194 2005 QE72 29/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
227195 2005 QT74 29/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
227196 2005 QW76 29/08/2005 Jarnac Jarnac Obs. 1,5 km MPC · JPL
227197 2005 QK78 25/08/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
227198 2005 QG82 29/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
227199 2005 QS95 27/08/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
227200 2005 QQ97 27/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL