Danh sách tiểu hành tinh/226001–226100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
226001 2002 DT11 20/02/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
226002 2002 DK12 21/02/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
226003 2002 DG20 21/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
226004 2002 EB 03/03/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
226005 2002 EP14 06/03/2002 Palomar NEAT 13 km MPC · JPL
226006 2002 EZ18 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
226007 2002 ED19 09/03/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
226008 2002 EM32 10/03/2002 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
226009 2002 ES45 11/03/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
226010 2002 EF50 12/03/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
226011 2002 EX52 09/03/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
226012 2002 EG58 13/03/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
226013 2002 ER61 13/03/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
226014 2002 EG80 12/03/2002 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
226015 2002 EB84 09/03/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
226016 2002 EN84 09/03/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
226017 2002 EM94 14/03/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
226018 2002 EQ102 06/03/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
226019 2002 EV105 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
226020 2002 EN110 09/03/2002 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
226021 2002 EC112 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
226022 2002 EX112 10/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
226023 2002 EY115 10/03/2002 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
226024 2002 EG123 12/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
226025 2002 EA125 12/03/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
226026 2002 EA127 12/03/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
226027 2002 EK127 12/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
226028 2002 ED128 12/03/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
226029 2002 EQ141 12/03/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
226030 2002 ER153 12/03/2002 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 12 km MPC · JPL
226031 2002 FX8 16/03/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
226032 2002 FN16 16/03/2002 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
226033 2002 FR18 18/03/2002 Kitt Peak M. W. Buie 11 km MPC · JPL
226034 2002 FH29 20/03/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
226035 2002 FR29 20/03/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
226036 2002 FC32 20/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 12 km MPC · JPL
226037 2002 FZ35 21/03/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
226038 2002 FW38 30/03/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
226039 2002 GB13 14/04/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
226040 2002 GF18 13/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
226041 2002 GJ35 02/04/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
226042 2002 GE44 04/04/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
226043 2002 GD57 08/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
226044 2002 GE66 08/04/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
226045 2002 GA72 09/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
226046 2002 GV75 09/04/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
226047 2002 GL85 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
226048 2002 GO88 10/04/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
226049 2002 GC89 10/04/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
226050 2002 GT112 10/04/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
226051 2002 GC113 11/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,2 km MPC · JPL
226052 2002 GW116 11/04/2002 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
226053 2002 GD118 12/04/2002 Palomar NEAT 15 km MPC · JPL
226054 2002 GP128 12/04/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
226055 2002 GK134 12/04/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
226056 2002 GC137 12/04/2002 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
226057 2002 GG138 12/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
226058 2002 GO145 12/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
226059 2002 GN148 14/04/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
226060 2002 GV160 15/04/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
226061 2002 GT164 14/04/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
226062 2002 GN169 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
226063 2002 GJ171 10/04/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
226064 2002 GU184 13/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
226065 2002 HE9 16/04/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
226066 2002 HK9 16/04/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
226067 2002 HQ14 17/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
226068 2002 JC18 07/05/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
226069 2002 JX41 08/05/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
226070 2002 JQ68 06/05/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
226071 2002 JR85 11/05/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
226072 2002 JW102 09/05/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
226073 2002 JA103 09/05/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
226074 2002 JD108 14/05/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
226075 2002 JM128 07/05/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
226076 2002 JZ137 09/05/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
226077 2002 JD138 09/05/2002 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
226078 2002 KG16 25/05/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
226079 2002 LO 02/06/2002 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
226080 2002 LT14 06/06/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
226081 2002 LL17 06/06/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
226082 2002 LQ20 06/06/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
226083 2002 LW21 08/06/2002 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
226084 2002 LB34 09/06/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
226085 2002 LN51 09/06/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
226086 2002 LG52 09/06/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
226087 2002 NM26 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
226088 2002 NX45 13/07/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
226089 2002 NA57 14/07/2002 Palomar S. F. Hönig 1,1 km MPC · JPL
226090 2002 NQ60 12/07/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
226091 2002 OX5 20/07/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
226092 2002 OC10 21/07/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
226093 2002 OG13 18/07/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
226094 2002 OS15 18/07/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
226095 2002 OU16 18/07/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
226096 2002 OP17 18/07/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
226097 2002 OM26 29/07/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
226098 2002 PE4 04/08/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
226099 2002 PV19 06/08/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
226100 2002 PO20 06/08/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL