Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/226101–226200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
226101 2002 PL32 06/08/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
226102 2002 PS36 06/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
226103 2002 PW47 10/08/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
226104 2002 PO57 09/08/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
226105 2002 PV66 06/08/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
226106 2002 PN79 11/08/2002 Palomar NEAT 880 m MPC · JPL
226107 2002 PZ90 13/08/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
226108 2002 PV97 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
226109 2002 PU98 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
226110 2002 PZ117 13/08/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
226111 2002 PH120 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
226112 2002 PJ128 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
226113 2002 PZ129 15/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
226114 2002 PD133 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
226115 2002 PF157 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 5,8 km MPC · JPL
226116 2002 PE168 11/08/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
226117 2002 PA181 15/08/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
226118 2002 PB182 15/08/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
226119 2002 PN182 11/08/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
226120 2002 PP190 15/08/2002 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
226121 2002 QG4 16/08/2002 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
226122 2002 QH59 18/08/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
226123 2002 QY67 28/08/2002 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
226124 2002 QL68 29/08/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
226125 2002 QM73 29/08/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
226126 2002 RP14 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
226127 2002 RQ17 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
226128 2002 RU19 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 880 m MPC · JPL
226129 2002 RG22 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 840 m MPC · JPL
226130 2002 RM33 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
226131 2002 RA44 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
226132 2002 RK77 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
226133 2002 RF79 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
226134 2002 RG79 05/09/2002 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
226135 2002 RQ87 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
226136 2002 RV93 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
226137 2002 RS98 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
226138 2002 RK123 08/09/2002 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
226139 2002 RQ123 09/09/2002 Campo Imperatore CINEOS 1,0 km MPC · JPL
226140 2002 RN134 10/09/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
226141 2002 RG138 10/09/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
226142 2002 RC145 11/09/2002 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
226143 2002 RN157 11/09/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
226144 2002 RN170 13/09/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
226145 2002 RZ173 13/09/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
226146 2002 RY242 14/09/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
226147 2002 RU247 09/09/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
226148 2002 RP255 10/09/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
226149 2002 RM259 15/09/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
226150 2002 RC264 11/09/2002 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
226151 2002 SV3 26/09/2002 Palomar NEAT 920 m MPC · JPL
226152 2002 SO4 27/09/2002 Palomar NEAT 800 m MPC · JPL
226153 2002 SE7 27/09/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
226154 2002 SD18 28/09/2002 Palomar NEAT 970 m MPC · JPL
226155 2002 SF21 26/09/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
226156 2002 SP31 28/09/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
226157 2002 SV37 29/09/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
226158 2002 SP44 29/09/2002 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
226159 2002 SN45 29/09/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
226160 2002 SW49 30/09/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
226161 2002 SM50 30/09/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
226162 2002 TQ16 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
226163 2002 TG20 02/10/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
226164 2002 TC24 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
226165 2002 TX43 02/10/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
226166 2002 TY43 02/10/2002 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
226167 2002 TP46 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
226168 2002 TY55 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
226169 2002 TV58 03/10/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
226170 2002 TM62 03/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 1,2 km MPC · JPL
226171 2002 TF71 03/10/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
226172 2002 TJ71 03/10/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
226173 2002 TU81 01/10/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
226174 2002 TN88 03/10/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
226175 2002 TP97 02/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 1,3 km MPC · JPL
226176 2002 TS103 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
226177 2002 TS111 03/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
226178 2002 TD134 04/10/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
226179 2002 TS139 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
226180 2002 TT154 05/10/2002 Palomar NEAT 970 m MPC · JPL
226181 2002 TD157 05/10/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
226182 2002 TG189 05/10/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
226183 2002 TH189 05/10/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
226184 2002 TW195 03/10/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
226185 2002 TW204 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
226186 2002 TY222 07/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
226187 2002 TZ228 07/10/2002 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
226188 2002 TH230 06/10/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
226189 2002 TK252 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
226190 2002 TL252 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 840 m MPC · JPL
226191 2002 TC257 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
226192 2002 TZ280 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
226193 2002 TY285 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
226194 2002 TW337 05/10/2002 Apache Point SDSS 790 m MPC · JPL
226195 2002 TW364 10/10/2002 Apache Point SDSS 1,7 km MPC · JPL
226196 2002 TQ375 03/10/2002 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
226197 2002 TS375 03/10/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
226198 2002 UN3 28/10/2002 Palomar NEAT 620 m MPC · JPL
226199 2002 UL10 28/10/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
226200 2002 UJ21 30/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL