Danh sách tiểu hành tinh/226201–226300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
226201 2002 UH38 31/10/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
226202 2002 VS2 01/11/2002 Haleakala NEAT 690 m MPC · JPL
226203 2002 VQ10 01/11/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
226204 2002 VX10 01/11/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
226205 2002 VT12 04/11/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
226206 2002 VP16 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
226207 2002 VP20 05/11/2002 La Palma La Palma Obs. 890 m MPC · JPL
226208 2002 VL36 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
226209 2002 VO36 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
226210 2002 VQ45 05/11/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
226211 2002 VV48 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
226212 2002 VP49 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
226213 2002 VR51 06/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
226214 2002 VV58 06/11/2002 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
226215 2002 VX61 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
226216 2002 VF63 06/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
226217 2002 VX63 06/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
226218 2002 VN66 06/11/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
226219 2002 VT85 12/11/2002 Socorro LINEAR AMO 930 m MPC · JPL
226220 2002 VY93 12/11/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
226221 2002 VJ94 12/11/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
226222 2002 VW104 12/11/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
226223 2002 VP106 12/11/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
226224 2002 VV119 12/11/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
226225 2002 VQ126 12/11/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
226226 2002 VP131 05/11/2002 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 1,1 km MPC · JPL
226227 2002 VV134 06/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
226228 2002 VX135 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
226229 2002 VL139 13/11/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
226230 2002 VZ143 04/11/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
226231 2002 WD6 24/11/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
226232 2002 WV6 24/11/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
226233 2002 WG20 25/11/2002 Palomar S. F. Hönig 7,7 km MPC · JPL
226234 2002 WV29 22/11/2002 Palomar NEAT 700 m MPC · JPL
226235 2002 WH30 24/11/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
226236 2002 XZ13 03/12/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
226237 2002 XQ14 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
226238 2002 XC23 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
226239 2002 XZ25 05/12/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
226240 2002 XX31 06/12/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
226241 2002 XU42 08/12/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,0 km MPC · JPL
226242 2002 XQ43 06/12/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
226243 2002 XC45 08/12/2002 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
226244 2002 XU48 10/12/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
226245 2002 XV52 10/12/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
226246 2002 XP60 10/12/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
226247 2002 XV72 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
226248 2002 XZ73 11/12/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
226249 2002 XQ75 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
226250 2002 XS115 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
226251 2002 YS1 27/12/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
226252 2002 YC3 26/12/2002 Nogales Tenagra II Obs. 1,6 km MPC · JPL
226253 2002 YV6 28/12/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
226254 2002 YO8 31/12/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
226255 2002 YE24 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
226256 2002 YF25 31/12/2002 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
226257 2002 YZ31 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
226258 2003 AH 01/01/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
226259 2003 AQ 01/01/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
226260 2003 AQ24 04/01/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
226261 2003 AN25 04/01/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
226262 2003 AD30 04/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
226263 2003 AM32 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
226264 2003 AS36 07/01/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
226265 2003 AE49 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
226266 2003 AM53 05/01/2003 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
226267 2003 AK54 05/01/2003 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
226268 2003 AN55 05/01/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
226269 2003 AC57 05/01/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
226270 2003 AW63 08/01/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
226271 2003 AU66 07/01/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
226272 2003 AC70 08/01/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
226273 2003 AO70 10/01/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
226274 2003 AP78 10/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
226275 2003 AG80 10/01/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
226276 2003 AC81 11/01/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
226277 2003 AR92 09/01/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
226278 2003 AY92 09/01/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
226279 2003 BN 23/01/2003 Needville J. Dellinger 1,2 km MPC · JPL
226280 2003 BU2 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
226281 2003 BG6 23/01/2003 Kvistaberg UDAS 1,3 km MPC · JPL
226282 2003 BS13 26/01/2003 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
226283 2003 BH15 26/01/2003 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
226284 2003 BC17 26/01/2003 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
226285 2003 BR20 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
226286 2003 BC29 27/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
226287 2003 BB30 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
226288 2003 BB35 27/01/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
226289 2003 BD38 27/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
226290 2003 BL38 27/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
226291 2003 BX41 29/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
226292 2003 BF50 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
226293 2003 BT50 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
226294 2003 BV52 27/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
226295 2003 BH61 27/01/2003 Haleakala NEAT 7,6 km MPC · JPL
226296 2003 BO65 30/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
226297 2003 BP68 28/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
226298 2003 BY68 29/01/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
226299 2003 BJ69 29/01/2003 Kvistaberg UDAS 910 m MPC · JPL
226300 2003 BK69 30/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL