Danh sách tiểu hành tinh/225001–225100

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
225001 2007 EL149 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
225002 2007 ED154 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
225003 2007 EC165 15/03/2007 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
225004 2007 EM166 11/03/2007 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
225005 2007 EW166 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
225006 2007 EB167 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
225007 2007 EJ167 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
225008 2007 EL167 12/03/2007 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
225009 2007 ED169 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
225010 2007 EA181 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
225011 2007 EV181 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
225012 2007 EP184 12/03/2007 Črni Vrh Črni Vrh 2,4 km MPC · JPL
225013 2007 EQ188 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
225014 2007 ET188 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
225015 2007 EG196 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
225016 2007 EE202 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
225017 2007 EB204 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
225018 2007 EJ206 13/03/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
225019 2007 EO214 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
225020 2007 EX218 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
225021 2007 FL 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
225022 2007 FB12 17/03/2007 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
225023 2007 FF15 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
225024 2007 FK15 17/03/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
225025 2007 FX18 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
225026 2007 FB20 20/03/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
225027 2007 FE21 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
225028 2007 FU22 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
225029 2007 FU24 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
225030 2007 FN25 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
225031 2007 FA26 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
225032 2007 FH29 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
225033 2007 FM35 23/03/2007 Moletai Molėtai Obs. 2,3 km MPC · JPL
225034 2007 FY39 17/03/2007 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
225035 2007 FB42 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
225036 2007 FJ42 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
225037 2007 FR43 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
225038 2007 GT2 07/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
225039 2007 GY4 11/04/2007 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 3,2 km MPC · JPL
225040 2007 GO5 14/04/2007 Jarnac Jarnac Obs. 3,5 km MPC · JPL
225041 2007 GR7 07/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
225042 2007 GQ9 08/04/2007 Siding Spring SSS 5,3 km MPC · JPL
225043 2007 GN11 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
225044 2007 GT14 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
225045 2007 GE16 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
225046 2007 GY16 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
225047 2007 GN18 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
225048 2007 GV18 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
225049 2007 GV24 11/04/2007 Siding Spring SSS 6,0 km MPC · JPL
225050 2007 GF41 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
225051 2007 GN41 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
225052 2007 GV45 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
225053 2007 GP58 15/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
225054 2007 GY61 15/04/2007 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
225055 2007 GE73 15/04/2007 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
225056 2007 GL73 15/04/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
225057 2007 HK 16/04/2007 Altschwendt W. Ries 1,8 km MPC · JPL
225058 2007 HG3 16/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
225059 2007 HJ3 16/04/2007 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
225060 2007 HG4 16/04/2007 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 5,8 km MPC · JPL
225061 2007 HV10 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
225062 2007 HS11 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
225063 2007 HG16 20/04/2007 Lulin Observatory LUSS 5,1 km MPC · JPL
225064 2007 HS27 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
225065 2007 HE33 19/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
225066 2007 HN44 16/04/2007 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
225067 2007 HR47 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
225068 2007 HE59 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
225069 2007 HM60 20/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
225070 2007 HM62 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
225071 2007 HE70 25/04/2007 Tiki S. F. Hönig, N. Teamo 4,4 km MPC · JPL
225072 2007 HT84 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
225073 2007 HK90 23/04/2007 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
225074 2007 HH91 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
225075 2007 HT95 19/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
225076 Vallemare 2007 JT2 08/05/2007 Vallemare di Borbona V. S. Casulli 5,1 km MPC · JPL
225077 2007 JA4 07/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
225078 2007 JM4 07/05/2007 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
225079 2007 JF19 10/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
225080 2007 JA23 13/05/2007 Tiki S. F. Hönig, N. Teamo 5,2 km MPC · JPL
225081 2007 JH25 09/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
225082 2007 JL28 10/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
225083 2007 KZ5 24/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
225084 2007 KK6 25/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,4 km MPC · JPL
225085 2007 LB1 08/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
225086 2007 LB3 08/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
225087 2007 LZ8 08/06/2007 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
225088 Gonggong 2007 OR10 17/07/2007 Palomar M. E. Schwamb, M. E. Brown, D. L. Rabinowitz res · 3:10 · 2120 km MPC · JPL
225089 2007 PG28 14/08/2007 Bisei SG Center BATTeRS 17 km MPC · JPL
225090 2007 TH10 06/10/2007 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
225091 2007 TJ350 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 13 km MPC · JPL
225092 2008 AW27 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
225093 2008 AF115 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
225094 2008 CU25 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
225095 2008 CD140 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
225096 2008 DU 24/02/2008 Piszkéstető K. Sárneczky 2,9 km MPC · JPL
225097 2008 DX14 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
225098 2008 DB16 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
225099 2008 DM32 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
225100 2008 DE35 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL