Danh sách tiểu hành tinh/225901–226000

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
225901 2002 AR16 04/01/2002 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
225902 2002 AF22 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
225903 2002 AH24 08/01/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
225904 2002 AN25 08/01/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
225905 2002 AW29 08/01/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
225906 2002 AO36 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
225907 2002 AX39 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
225908 2002 AC47 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
225909 2002 AM51 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
225910 2002 AS55 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
225911 2002 AA56 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
225912 2002 AW63 11/01/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
225913 2002 AM73 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
225914 2002 AR80 08/01/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
225915 2002 AA85 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
225916 2002 AX86 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
225917 2002 AR88 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
225918 2002 AZ96 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
225919 2002 AL102 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
225920 2002 AE105 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
225921 2002 AE106 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
225922 2002 AH107 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
225923 2002 AK109 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
225924 2002 AE116 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
225925 2002 AG131 12/01/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
225926 2002 AL137 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
225927 2002 AU138 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
225928 2002 AM140 13/01/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
225929 2002 AQ144 13/01/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
225930 2002 AL161 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
225931 2002 AS170 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
225932 2002 AT170 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
225933 2002 AJ171 14/01/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
225934 2002 AT175 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
225935 2002 AV175 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
225936 2002 AT176 14/01/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
225937 2002 AA180 06/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
225938 2002 AV184 08/01/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
225939 2002 AH185 08/01/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
225940 2002 AE187 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
225941 2002 AQ198 11/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
225942 2002 AK202 13/01/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
225943 2002 AM203 08/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
225944 2002 BX3 18/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
225945 2002 BE21 25/01/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
225946 2002 BT23 23/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
225947 2002 BN27 20/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
225948 2002 BJ29 20/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
225949 2002 BT29 21/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
225950 2002 CC2 03/02/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
225951 2002 CF5 04/02/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
225952 2002 CO5 04/02/2002 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
225953 2002 CK24 06/02/2002 Haleakala NEAT 2,6 km MPC · JPL
225954 2002 CD27 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
225955 2002 CK27 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
225956 2002 CG31 06/02/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
225957 2002 CT33 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
225958 2002 CL60 06/02/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
225959 2002 CM62 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
225960 2002 CY64 06/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
225961 2002 CC71 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
225962 2002 CN87 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
225963 2002 CQ89 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
225964 2002 CG96 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
225965 2002 CM100 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
225966 2002 CK104 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
225967 2002 CS113 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
225968 2002 CF116 12/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,5 km MPC · JPL
225969 2002 CJ116 11/02/2002 Bohyunsan Bohyunsan Obs. 3,7 km MPC · JPL
225970 2002 CD121 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
225971 2002 CL135 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
225972 2002 CB141 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
225973 2002 CR142 09/02/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
225974 2002 CG160 08/02/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
225975 2002 CW160 08/02/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
225976 2002 CU164 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
225977 2002 CP180 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
225978 2002 CF186 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
225979 2002 CP189 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
225980 2002 CL196 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
225981 2002 CQ215 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
225982 2002 CR222 11/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
225983 2002 CH225 15/02/2002 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,6 km MPC · JPL
225984 2002 CJ228 06/02/2002 Palomar NEAT 18 km MPC · JPL
225985 2002 CP235 08/02/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
225986 2002 CY237 11/02/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
225987 2002 CT251 03/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
225988 2002 CC254 05/02/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
225989 2002 CE259 06/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
225990 2002 CM259 06/02/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
225991 2002 CK261 07/02/2002 Kitt Peak M. W. Buie 1,7 km MPC · JPL
225992 2002 CL289 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
225993 2002 CF309 10/02/2002 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
225994 2002 CF310 06/02/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
225995 2002 DS 17/02/2002 Needville Needville Obs. 2,6 km MPC · JPL
225996 2002 DO6 20/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
225997 2002 DO7 19/02/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
225998 2002 DA8 19/02/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
225999 2002 D8 19/02/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
226000 2002 DK11 20/02/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also