Danh sách tiểu hành tinh/225501–225600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
225501 2000 NB19 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
225502 2000 OY33 30/07/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
225503 2000 PY21 01/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
225504 2000 QR15 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
225505 2000 QT26 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
225506 2000 QJ58 26/08/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
225507 2000 QG71 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
225508 2000 QY84 25/08/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
225509 2000 QY98 28/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
225510 2000 QS107 29/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
225511 2000 QH109 29/08/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
225512 2000 QS128 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
225513 2000 QA131 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
225514 2000 QG138 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
225515 2000 QD156 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
225516 2000 QE163 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
225517 2000 QX170 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
225518 2000 QJ179 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
225519 2000 QR211 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
225520 2000 QD221 21/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
225521 2000 QP223 21/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
225522 2000 RR15 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
225523 2000 RN16 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
225524 2000 RA26 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
225525 2000 RB27 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
225526 2000 RH76 04/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
225527 2000 RE82 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
225528 2000 RY89 03/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
225529 2000 RG96 04/09/2000 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
225530 2000 RH97 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
225531 2000 SF1 18/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
225532 2000 SP5 22/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
225533 2000 SL20 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
225534 2000 SX25 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
225535 2000 SN63 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
225536 2000 SO63 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
225537 2000 SZ64 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
225538 2000 SV65 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
225539 2000 SJ90 22/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
225540 2000 SA98 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
225541 2000 SV105 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
225542 2000 SW124 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
225543 2000 SO134 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
225544 2000 SV142 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
225545 2000 SO163 30/09/2000 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 1,9 km MPC · JPL
225546 2000 SH173 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
225547 2000 SN189 22/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
225548 2000 SR194 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
225549 2000 SC199 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
225550 2000 SC285 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
225551 2000 SG285 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
225552 2000 SK286 25/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
225553 2000 SQ302 28/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
225554 2000 SP304 30/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
225555 2000 SJ316 30/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
225556 2000 SV317 30/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
225557 2000 SD334 26/09/2000 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
225558 2000 SM347 25/09/2000 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
225559 2000 SR364 20/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
225560 2000 SF365 21/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
225561 2000 SB372 25/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
225562 2000 TJ 02/10/2000 OCA-Anza M. Collins, A. Rudd 3,1 km MPC · JPL
225563 2000 TL2 02/10/2000 Eskridge G. Hug 2,3 km MPC · JPL
225564 2000 TY8 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
225565 2000 TR12 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
225566 2000 TP15 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
225567 2000 TD45 01/10/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
225568 2000 TV51 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
225569 2000 TZ59 02/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
225570 2000 TL63 03/10/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
225571 2000 UV1 23/10/2000 Kleť Kleť Obs. 1,7 km MPC · JPL
225572 2000 UW27 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
225573 2000 UV58 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
225574 2000 UQ64 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
225575 2000 UM68 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
225576 2000 UR78 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
225577 2000 UM99 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
225578 2000 UG101 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
225579 2000 UP102 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
225580 2000 VH4 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
225581 2000 VB53 03/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
225582 2000 VC58 03/11/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
225583 2000 WS32 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
225584 2000 WU39 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
225585 2000 WT47 21/11/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
225586 2000 WS67 27/11/2000 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
225587 2000 WS77 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
225588 2000 WS81 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
225589 2000 WM90 21/11/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
225590 2000 WE94 21/11/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
225591 2000 WL103 26/11/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
225592 2000 WR117 20/11/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
225593 2000 WA134 19/11/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
225594 2000 WX136 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
225595 2000 WT155 30/11/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
225596 2000 XK4 01/12/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
225597 2000 XQ13 01/12/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
225598 2000 XN21 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
225599 2000 XE31 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
225600 2000 YJ2 19/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL