Danh sách tiểu hành tinh/226501–226600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
226501 2003 SN315 28/09/2003 Haleakala NEAT 3,8 km MPC · JPL
226502 2003 SY318 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
226503 2003 SB319 20/09/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
226504 2003 SX320 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
226505 2003 SC322 27/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,5 km MPC · JPL
226506 2003 SB329 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
226507 2003 TT 03/10/2003 Kingsnake J. V. McClusky 5,8 km MPC · JPL
226508 2003 TJ10 15/10/2003 Črni Vrh Črni Vrh 3,3 km MPC · JPL
226509 2003 TB16 15/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
226510 2003 TA42 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
226511 2003 UU1 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
226512 2003 UC25 20/10/2003 Kingsnake J. V. McClusky 5,5 km MPC · JPL
226513 2003 UP27 16/10/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 6,4 km MPC · JPL
226514 2003 UX34 26/10/2003 Kitt Peak Spacewatch APO · 340 m MPC · JPL
226515 2003 UO45 18/10/2003 Junk Bond Junk Bond Obs. 3,1 km MPC · JPL
226516 2003 UR46 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
226517 2003 UA47 21/10/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 6,1 km MPC · JPL
226518 2003 UC60 17/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
226519 2003 UW61 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
226520 2003 UU62 16/10/2003 Palomar NEAT 8,1 km MPC · JPL
226521 2003 UW66 18/10/2003 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
226522 2003 UT79 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
226523 2003 UO93 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
226524 2003 UQ96 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
226525 2003 UF98 19/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
226526 2003 UK105 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
226527 2003 UZ124 20/10/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
226528 2003 UJ125 20/10/2003 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
226529 2003 UV139 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
226530 2003 UY141 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
226531 2003 UO142 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
226532 2003 UC155 20/10/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
226533 2003 UE161 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
226534 2003 UO161 21/10/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
226535 2003 UG180 21/10/2003 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
226536 2003 UK180 21/10/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
226537 2003 UF183 21/10/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
226538 2003 UZ195 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
226539 2003 UW216 21/10/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
226540 2003 UK218 21/10/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
226541 2003 UJ221 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
226542 2003 UM222 22/10/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
226543 2003 UX235 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
226544 2003 UZ245 24/10/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
226545 2003 UL253 21/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
226546 2003 UK278 25/10/2003 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
226547 2003 UY279 27/10/2003 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
226548 2003 UU282 29/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
226549 2003 UA304 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
226550 2003 UW307 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
226551 2003 UB351 19/10/2003 Apache Point SDSS 3,9 km MPC · JPL
226552 2003 WN6 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
226553 2003 WB16 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
226554 2003 WR21 20/11/2003 Catalina CSS 480 m MPC · JPL
226555 2003 WT27 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
226556 2003 WS33 18/11/2003 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
226557 2003 WY36 19/11/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
226558 2003 WD37 19/11/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
226559 2003 WR38 19/11/2003 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
226560 2003 WY51 19/11/2003 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
226561 2003 WJ52 20/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
226562 2003 WD59 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
226563 2003 WT68 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,6 km MPC · JPL
226564 2003 WP70 20/11/2003 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
226565 2003 WR71 20/11/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
226566 2003 WF85 20/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
226567 2003 WG107 23/11/2003 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
226568 2003 WH189 20/11/2003 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
226569 2003 WW189 24/11/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
226570 2003 WL193 16/11/2003 Apache Point SDSS 4,0 km MPC · JPL
226571 2003 XX8 04/12/2003 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
226572 2003 XA11 12/12/2003 Palomar NEAT 7,3 km MPC · JPL
226573 2003 XO13 14/12/2003 Palomar NEAT 7,5 km MPC · JPL
226574 2003 YJ2 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
226575 2003 YL20 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
226576 2003 YT34 18/12/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
226577 2003 YA42 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
226578 2003 YC44 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
226579 2003 YL68 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
226580 2003 YQ93 21/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
226581 2003 YK140 28/12/2003 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
226582 2003 YK153 29/12/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
226583 2003 YR163 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
226584 2004 AN5 13/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
226585 2004 AP12 13/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
226586 2004 BD15 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
226587 2004 BY19 18/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
226588 2004 BJ23 18/01/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
226589 2004 BY28 18/01/2004 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
226590 2004 BT47 21/01/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
226591 2004 BY77 22/01/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
226592 2004 BK102 29/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
226593 2004 CB23 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
226594 2004 CD23 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
226595 2004 CQ26 11/02/2004 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
226596 2004 CY31 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
226597 2004 CF37 12/02/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
226598 2004 CC43 11/02/2004 Palomar NEAT 970 m MPC · JPL
226599 2004 CO56 14/02/2004 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
226600 2004 CQ64 13/02/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL