Danh sách tiểu hành tinh/224701–224800

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
224701 2006 BE68 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
224702 2006 BR75 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
224703 2006 BO86 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
224704 2006 BW88 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
224705 2006 BU89 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
224706 2006 BR102 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
224707 2006 BW107 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
224708 2006 BX114 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
224709 2006 BL120 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
224710 2006 BW131 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
224711 2006 BN134 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,1 km MPC · JPL
224712 2006 BH138 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
224713 2006 BW138 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
224714 2006 BO152 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
224715 2006 BT161 26/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
224716 2006 BE164 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
224717 2006 BX166 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
224718 2006 BF169 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
224719 2006 BA171 27/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
224720 2006 BM177 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
224721 2006 BQ180 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
224722 2006 BD181 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,1 km MPC · JPL
224723 2006 BW190 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,6 km MPC · JPL
224724 2006 BP202 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
224725 2006 BT206 31/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
224726 2006 BE208 31/01/2006 Catalina CSS 5,9 km MPC · JPL
224727 2006 BB232 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
224728 2006 BF263 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
224729 2006 BF268 26/01/2006 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
224730 2006 BT269 28/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
224731 2006 CK9 03/02/2006 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 5,1 km MPC · JPL
224732 2006 CO12 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
224733 2006 CX27 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
224734 2006 CG31 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
224735 2006 DR1 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
224736 2006 DN6 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
224737 2006 DL7 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
224738 2006 DZ37 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
224739 2006 DQ41 23/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
224740 2006 DZ42 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
224741 2006 DO44 20/02/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
224742 2006 DT44 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
224743 2006 DV49 22/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
224744 2006 DQ50 22/02/2006 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
224745 2006 DX56 24/02/2006 Palomar NEAT 6,8 km MPC · JPL
224746 2006 DP67 23/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
224747 2006 DH68 23/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
224748 2006 DD73 22/02/2006 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
224749 2006 DL86 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
224750 2006 DA91 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
224751 2006 DS94 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
224752 2006 DO112 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,0 km MPC · JPL
224753 2006 DP137 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
224754 2006 DN149 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
224755 2006 DX156 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
224756 2006 DY179 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
224757 2006 DC186 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
224758 2006 DD196 22/02/2006 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
224759 2006 DK201 27/02/2006 Catalina CSS 6,3 km MPC · JPL
224760 2006 DT204 27/02/2006 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
224761 2006 EN1 02/03/2006 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 4,3 km MPC · JPL
224762 2006 ET8 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
224763 2006 EC12 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
224764 2006 EW16 02/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
224765 2006 EQ56 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
224766 2006 EP65 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
224767 2006 EK66 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
224768 2006 FZ1 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
224769 2006 FC14 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
224770 2006 FK16 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
224771 2006 FN16 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,4 km MPC · JPL
224772 2006 FJ21 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
224773 2006 FV48 25/03/2006 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
224774 2006 FA49 25/03/2006 Catalina CSS 7,5 km MPC · JPL
224775 2006 FY51 27/03/2006 Siding Spring SSS 5,1 km MPC · JPL
224776 2006 GV13 02/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
224777 2006 GF32 06/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
224778 2006 GE38 02/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
224779 2006 GM41 07/04/2006 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
224780 2006 GU51 07/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 7,1 km MPC · JPL
224781 2006 HX34 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
224782 2006 JB42 08/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 13 km MPC · JPL
224783 2006 QP82 25/08/2006 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
224784 2006 QU115 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
224785 2006 QN164 29/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 890 m MPC · JPL
224786 2006 SC12 16/09/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
224787 2006 SH19 17/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 850 m MPC · JPL
224788 2006 SB50 19/09/2006 La Sagra Mallorca Obs. 820 m MPC · JPL
224789 2006 SM62 18/09/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
224790 2006 SW97 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
224791 2006 SS273 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
224792 2006 SF371 25/09/2006 Apache Point SDSS 13 km MPC · JPL
224793 2006 SG371 27/09/2006 Apache Point SDSS 12 km MPC · JPL
224794 2006 SU394 20/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
224795 2006 TD6 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
224796 2006 TA53 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
224797 2006 TJ90 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
224798 2006 UL7 16/10/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
224799 2006 UQ25 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
224800 2006 UY96 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL