Danh sách tiểu hành tinh/224801–224900

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
224801 2006 UQ127 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
224802 2006 UK199 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
224803 2006 UC212 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
224804 2006 UV234 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
224805 2006 UP238 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
224806 2006 UW275 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
224807 2006 UD282 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
224808 2006 UU286 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
224809 2006 UY286 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
224810 2006 US329 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
224811 2006 VQ17 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
224812 2006 VV22 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
224813 2006 VH27 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
224814 2006 VW28 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
224815 2006 VN37 11/11/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
224816 2006 VW43 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
224817 2006 VE44 13/11/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
224818 2006 VJ62 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
224819 2006 VN62 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
224820 2006 VM89 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
224821 2006 VW92 15/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
224822 2006 VE96 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
224823 2006 VG107 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
224824 2006 VT139 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
224825 2006 VV169 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
224826 2006 WC11 16/11/2006 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
224827 2006 WA21 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 920 m MPC · JPL
224828 2006 WQ33 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
224829 2006 WD80 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
224830 2006 WN114 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
224831 Neeffisis 2006 WV129 27/11/2006 Taunus E. Schwab, R. Kling 940 m MPC · JPL
224832 2006 WP160 22/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
224833 2006 WO161 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
224834 2006 WN172 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
224835 2006 WO182 24/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
224836 2006 WP186 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
224837 2006 WJ195 29/11/2006 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
224838 2006 WN204 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
224839 2006 XO14 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
224840 2006 XM17 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
224841 2006 XR17 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
224842 2006 XN18 10/12/2006 Pla D'Arguines R. Ferrando 1,2 km MPC · JPL
224843 2006 XO19 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
224844 2006 XR32 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
224845 2006 XT38 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
224846 2006 XB49 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
224847 2006 XN49 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
224848 2006 XQ57 14/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
224849 2006 XR60 14/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
224850 2006 YK1 16/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
224851 2006 YG8 20/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
224852 2006 YF15 20/12/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
224853 2006 YM17 21/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
224854 2006 YQ18 23/12/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
224855 2006 YZ20 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
224856 2006 YK26 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
224857 2006 YE45 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
224858 2006 YO49 28/12/2006 Piszkéstető K. Sárneczky 1,0 km MPC · JPL
224859 2006 YD51 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
224860 2006 YF51 24/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
224861 2006 YD52 16/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
224862 2007 AG7 09/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
224863 2007 AP12 13/01/2007 Altschwendt W. Ries 3,6 km MPC · JPL
224864 2007 AM13 09/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
224865 2007 AR13 09/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
224866 2007 AD18 08/01/2007 Catalina CSS 960 m MPC · JPL
224867 2007 AA21 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
224868 2007 AP23 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 880 m MPC · JPL
224869 2007 AU24 15/01/2007 Catalina CSS 960 m MPC · JPL
224870 2007 AR28 09/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
224871 2007 AQ30 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
224872 2007 BA9 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
224873 2007 BA32 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
224874 2007 BR38 24/01/2007 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
224875 2007 BL42 24/01/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
224876 2007 BT43 24/01/2007 Catalina CSS 960 m MPC · JPL
224877 2007 BF45 25/01/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
224878 2007 BM60 26/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
224879 2007 BW67 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
224880 2007 BH68 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
224881 2007 BR71 28/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
224882 2007 BS74 17/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
224883 2007 BX78 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
224884 2007 BS79 29/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
224885 2007 BH80 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
224886 2007 CS 05/02/2007 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
224887 2007 CW2 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
224888 Cochingchu 2007 CC6 05/02/2007 Lulin Observatory Q.-z. Ye, H.-C. Lin 780 m MPC · JPL
224889 2007 CM10 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
224890 2007 CN11 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
224891 2007 CP14 07/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
224892 2007 CK16 07/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
224893 2007 CJ19 05/02/2007 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
224894 2007 CT21 06/02/2007 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
224895 2007 CV21 06/02/2007 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
224896 2007 CK22 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
224897 2007 CF25 08/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
224898 2007 CV27 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
224899 2007 CS40 07/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
224900 2007 CF46 08/02/2007 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL