Danh sách tiểu hành tinh/223701–223800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
223701 2004 RR34 07/09/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
223702 2004 RZ34 07/09/2004 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
223703 2004 RM35 07/09/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
223704 2004 RQ39 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
223705 2004 RU40 07/09/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
223706 2004 RH46 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
223707 2004 RF48 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
223708 2004 RD61 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
223709 2004 RO61 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
223710 2004 RX68 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
223711 2004 RL71 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
223712 2004 RP79 08/09/2004 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
223713 2004 RE81 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
223714 2004 RL87 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
223715 2004 RM90 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
223716 2004 RB91 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
223717 2004 RG92 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
223718 2004 RW94 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
223719 2004 RW95 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
223720 2004 RB106 08/09/2004 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
223721 2004 RD106 08/09/2004 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
223722 2004 RY110 11/09/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,2 km MPC · JPL
223723 2004 RA111 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
223724 2004 RH114 07/09/2004 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
223725 2004 RJ114 07/09/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
223726 2004 RT114 07/09/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
223727 2004 RX116 07/09/2004 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
223728 2004 RZ116 07/09/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
223729 2004 RK131 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
223730 2004 RE139 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
223731 2004 RM139 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
223732 2004 RV139 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
223733 2004 RD141 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
223734 2004 RK149 09/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
223735 2004 RR149 09/09/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
223736 2004 RY149 09/09/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
223737 2004 RR152 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
223738 2004 RA153 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
223739 2004 RO156 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
223740 2004 RU160 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
223741 2004 RT161 11/09/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
223742 2004 RS167 07/09/2004 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
223743 2004 RT173 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
223744 2004 RV175 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
223745 2004 RV179 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
223746 2004 RO180 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
223747 2004 RA184 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
223748 2004 RT188 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
223749 2004 RO189 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
223750 2004 RJ194 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
223751 2004 RR196 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
223752 2004 RO197 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
223753 2004 RE206 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
223754 2004 RR208 11/09/2004 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
223755 2004 RH217 11/09/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
223756 2004 RG223 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
223757 2004 RA230 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
223758 2004 RC232 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
223759 2004 RF233 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
223760 2004 RH235 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
223761 2004 RO240 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
223762 2004 RA245 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
223763 2004 RW245 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
223764 2004 RL255 06/09/2004 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
223765 2004 RX256 09/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
223766 2004 RP257 09/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
223767 2004 RW281 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
223768 2004 RE290 07/09/2004 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
223769 2004 RF291 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
223770 2004 RH300 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
223771 2004 RL308 13/09/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
223772 2004 RD322 13/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
223773 2004 RB333 15/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
223774 2004 SB11 16/09/2004 Siding Spring SSS 2,2 km MPC · JPL
223775 2004 SV11 16/09/2004 Siding Spring SSS 4,6 km MPC · JPL
223776 2004 SS14 17/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
223777 2004 SD16 17/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
223778 2004 SK21 16/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
223779 2004 SO23 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
223780 2004 SD30 17/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
223781 2004 SE32 17/09/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
223782 2004 ST37 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
223783 2004 SB42 18/09/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
223784 2004 SC45 18/09/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
223785 2004 SQ46 18/09/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
223786 2004 SQ47 18/09/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
223787 2004 SD48 18/09/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
223788 2004 SK50 22/09/2004 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
223789 2004 SR50 22/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
223790 2004 SZ50 22/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
223791 2004 TS1 03/10/2004 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
223792 2004 TZ5 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
223793 2004 TV7 05/10/2004 Antares ARO 1,4 km MPC · JPL
223794 2004 TN10 05/10/2004 Sonoita W. R. Cooney Jr., J. Gross 3,4 km MPC · JPL
223795 2004 TY15 08/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
223796 2004 TY18 10/10/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
223797 2004 TM19 08/10/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 5,3 km MPC · JPL
223798 2004 TK27 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
223799 2004 TN35 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
223800 2004 TQ36 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL