Danh sách tiểu hành tinh/225701–225800

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
225701 2001 QH203 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
225702 2001 QH215 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
225703 2001 QQ222 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
225704 2001 QY229 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
225705 2001 QJ231 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
225706 2001 QE242 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
225707 2001 QN242 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
225708 2001 QH246 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
225709 2001 QA252 25/08/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
225710 2001 QX278 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
225711 Danyzy 2001 QT288 17/08/2001 Pises Pises Obs. 900 m MPC · JPL
225712 2001 RN1 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
225713 2001 RE9 08/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
225714 2001 RP20 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
225715 2001 RW21 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
225716 2001 RH23 07/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
225717 2001 RX32 08/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
225718 2001 RL56 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
225719 2001 RS58 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
225720 2001 RJ59 12/09/2001 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
225721 2001 RJ85 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
225722 2001 RR86 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
225723 2001 RS92 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
225724 2001 RD97 12/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
225725 2001 RY99 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
225726 2001 RE100 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
225727 2001 RU106 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
225728 2001 RE107 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
225729 2001 RA109 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
225730 2001 RR110 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
225731 2001 RD113 12/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
225732 2001 RM130 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
225733 2001 RA131 12/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
225734 2001 RQ141 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
225735 2001 RA150 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 830 m MPC · JPL
225736 2001 RB150 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
225737 2001 RS154 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
225738 2001 SL5 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
225739 2001 SO5 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
225740 2001 SK15 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
225741 2001 SP15 16/09/2001 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
225742 2001 SO29 16/09/2001 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
225743 2001 SM36 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
225744 2001 SF37 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
225745 2001 SY41 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
225746 2001 SC42 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
225747 2001 SF75 19/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
225748 2001 SG82 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
225749 2001 SQ100 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
225750 2001 SF130 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
225751 2001 SB148 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
225752 2001 ST152 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
225753 2001 SF156 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
225754 2001 SL159 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
225755 2001 SJ160 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
225756 2001 SW161 17/09/2001 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
225757 2001 SV165 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
225758 2001 SE167 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
225759 2001 SB174 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
225760 2001 SK195 19/09/2001 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
225761 2001 SH207 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
225762 2001 SJ229 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
225763 2001 SH231 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
225764 2001 SG235 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
225765 2001 SD255 19/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
225766 2001 ST259 20/09/2001 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
225767 2001 SL283 20/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
225768 2001 SQ289 25/09/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,2 km MPC · JPL
225769 2001 SA299 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
225770 2001 SZ349 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
225771 2001 SR354 18/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
225772 2001 TL6 10/10/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
225773 2001 TQ16 11/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
225774 2001 TB21 09/10/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
225775 2001 TY48 15/10/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
225776 2001 TG82 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
225777 2001 TH148 10/10/2001 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
225778 2001 TB151 10/10/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
225779 2001 TW151 10/10/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
225780 2001 TL154 15/10/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
225781 2001 TT155 14/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
225782 2001 TW162 11/10/2001 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
225783 2001 TP180 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
225784 2001 TW183 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
225785 2001 TP200 11/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
225786 2001 UP8 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
225787 2001 UV43 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
225788 2001 UF44 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
225789 2001 UJ107 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
225790 2001 UY111 21/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
225791 2001 UV138 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
225792 2001 UQ187 17/10/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
225793 2001 UQ222 21/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
225794 2001 VO8 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
225795 2001 VZ26 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
225796 2001 VY30 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
225797 2001 VM33 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
225798 2001 VS33 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
225799 2001 VN41 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
225800 2001 VR41 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL