Danh sách tiểu hành tinh/224101–224200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
224101 2005 ON20 28/07/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
224102 2005 OV21 29/07/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
224103 2005 OC28 30/07/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
224104 2005 OD28 30/07/2005 Palomar NEAT 910 m MPC · JPL
224105 2005 PN2 02/08/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
224106 2005 PR2 02/08/2005 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
224107 2005 PY2 02/08/2005 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
224108 2005 PD3 02/08/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
224109 2005 PK3 04/08/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
224110 2005 PV3 06/08/2005 Reedy Creek J. Broughton 1,0 km MPC · JPL
224111 2005 PR11 04/08/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
224112 2005 PE12 04/08/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
224113 2005 PA13 04/08/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
224114 2005 PJ14 04/08/2005 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
224115 2005 PN18 11/08/2005 Reedy Creek J. Broughton 1,3 km MPC · JPL
224116 2005 QO3 24/08/2005 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
224117 2005 QV6 24/08/2005 Palomar NEAT 830 m MPC · JPL
224118 2005 QH7 24/08/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
224119 2005 QZ7 24/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
224120 2005 QM8 25/08/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
224121 2005 QM10 25/08/2005 Campo Imperatore CINEOS 900 m MPC · JPL
224122 2005 QZ10 27/08/2005 Junk Bond D. Healy 1,3 km MPC · JPL
224123 2005 QA13 24/08/2005 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
224124 2005 QO13 24/08/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
224125 2005 QF16 25/08/2005 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
224126 2005 QN17 25/08/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
224127 2005 QX17 25/08/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
224128 2005 QC18 25/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
224129 2005 QG21 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
224130 2005 QH25 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
224131 2005 QO28 28/08/2005 Vicques M. Ory 910 m MPC · JPL
224132 2005 QA33 25/08/2005 Palomar NEAT 790 m MPC · JPL
224133 2005 QN33 25/08/2005 Palomar NEAT 910 m MPC · JPL
224134 2005 QU33 25/08/2005 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
224135 2005 QA36 25/08/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
224136 2005 QF36 25/08/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
224137 2005 QD40 26/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
224138 2005 QL40 26/08/2005 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
224139 2005 QV41 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
224140 2005 QK42 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
224141 2005 QE44 26/08/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
224142 2005 QL44 26/08/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
224143 2005 QU44 26/08/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
224144 2005 QB45 26/08/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
224145 2005 QZ47 26/08/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
224146 2005 QV50 26/08/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
224147 2005 QL51 26/08/2005 Campo Imperatore CINEOS 1,2 km MPC · JPL
224148 2005 QA52 27/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 960 m MPC · JPL
224149 2005 QA54 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
224150 2005 QD55 28/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
224151 2005 QF60 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
224152 2005 QR62 26/08/2005 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
224153 2005 QS63 26/08/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
224154 2005 QB64 26/08/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
224155 2005 QS65 27/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
224156 2005 QY66 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
224157 2005 QC68 28/08/2005 Siding Spring SSS 940 m MPC · JPL
224158 2005 QV71 29/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
224159 2005 QQ73 29/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
224160 2005 QB75 25/08/2005 Kingsnake J. V. McClusky 1,4 km MPC · JPL
224161 2005 QT84 30/08/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
224162 2005 QM85 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
224163 2005 QW89 24/08/2005 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
224164 2005 QN93 26/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
224165 2005 QJ94 27/08/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
224166 2005 QJ97 27/08/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
224167 2005 QM99 27/08/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
224168 2005 QX101 27/08/2005 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
224169 2005 QA104 27/08/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
224170 2005 QS108 27/08/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
224171 2005 QF109 27/08/2005 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
224172 2005 QV109 27/08/2005 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
224173 2005 QA111 27/08/2005 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
224174 2005 QV113 27/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
224175 2005 QE134 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
224176 2005 QY138 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
224177 2005 QV140 29/08/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
224178 2005 QP151 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
224179 2005 QD154 27/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
224180 2005 QX157 26/08/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
224181 2005 QG158 26/08/2005 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
224182 2005 QF163 30/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
224183 2005 QZ174 31/08/2005 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
224184 2005 QL176 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
224185 2005 QW177 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
224186 2005 QS178 29/08/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
224187 2005 QD183 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
224188 2005 RL6 07/09/2005 Altschwendt Altschwendt Obs. 1,0 km MPC · JPL
224189 2005 RB7 06/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
224190 2005 RC7 06/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
224191 2005 RB8 08/09/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
224192 2005 RO9 09/09/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
224193 2005 RJ10 08/09/2005 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
224194 2005 RL13 01/09/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
224195 2005 RR16 01/09/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
224196 2005 RM21 06/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
224197 2005 RY22 06/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
224198 2005 RD23 08/09/2005 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
224199 2005 RS25 11/09/2005 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
224200 2005 RK26 06/09/2005 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL