Danh sách tiểu hành tinh/224001–224100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
224001 2005 GE30 04/04/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
224002 2005 GE58 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
224003 2005 GK59 06/04/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
224004 2005 GX59 04/04/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
224005 2005 GP65 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
224006 2005 GC69 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
224007 2005 GP84 04/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
224008 2005 GC95 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
224009 2005 GU96 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
224010 2005 GS99 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
224011 2005 GO154 09/04/2005 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
224012 2005 GF156 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
224013 2005 JK4 03/05/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
224014 2005 JQ15 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
224015 2005 JF19 04/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
224016 2005 JF43 08/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
224017 2005 JA65 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
224018 2005 JT67 04/05/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
224019 2005 JX78 10/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
224020 2005 JL160 07/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 18 km MPC · JPL
224021 2005 KT2 16/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
224022 2005 KZ12 20/05/2005 Siding Spring SSS 3,0 km MPC · JPL
224023 2005 LJ3 03/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
224024 2005 LO7 04/06/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
224025 2005 LY15 05/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
224026 2005 LB21 05/06/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
224027 Grégoire 2005 LV23 10/06/2005 Vicques M. Ory 1,0 km MPC · JPL
224028 2005 LC24 04/06/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
224029 2005 LO33 10/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
224030 2005 LY35 11/06/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
224031 2005 LP41 12/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
224032 2005 LT46 13/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
224033 2005 LG47 13/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
224034 2005 LD48 10/06/2005 Reedy Creek J. Broughton 1,4 km MPC · JPL
224035 2005 LP53 05/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
224036 2005 MS 17/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
224037 2005 MP3 25/06/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
224038 2005 MP4 17/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
224039 2005 MA6 24/06/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
224040 2005 ML9 28/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
224041 2005 MP9 28/06/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
224042 2005 MK14 28/06/2005 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
224043 2005 MP18 28/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
224044 2005 MQ18 28/06/2005 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
224045 2005 MF20 29/06/2005 Catalina CSS 830 m MPC · JPL
224046 2005 MW22 30/06/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
224047 2005 MJ29 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
224048 2005 MJ31 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
224049 2005 MQ36 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
224050 2005 MP37 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
224051 2005 MC42 28/06/2005 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
224052 2005 MD42 28/06/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
224053 2005 MV45 27/06/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
224054 2005 MC50 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
224055 2005 ME50 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
224056 2005 MH50 30/06/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
224057 2005 ML53 16/06/2005 Siding Spring SSS 1,8 km MPC · JPL
224058 2005 MP54 17/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
224059 2005 NK2 02/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
224060 2005 NM3 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
224061 2005 NA8 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
224062 2005 NB10 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
224063 2005 NE17 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
224064 2005 NT19 05/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
224065 2005 NK22 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
224066 2005 NZ27 05/07/2005 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
224067 Colemila 2005 NO29 08/07/2005 Wrightwood J. W. Young 2,4 km MPC · JPL
224068 2005 NJ40 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
224069 2005 NN46 05/07/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
224070 2005 NO46 06/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
224071 2005 NR46 06/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
224072 2005 NK49 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
224073 2005 NW50 05/07/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
224074 2005 NJ53 10/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
224075 2005 NP55 09/07/2005 Reedy Creek J. Broughton 970 m MPC · JPL
224076 2005 NX60 11/07/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
224077 2005 NM61 11/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
224078 2005 NV64 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
224079 2005 NJ70 04/07/2005 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
224080 2005 NU71 05/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
224081 2005 NM74 09/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
224082 2005 NE80 10/07/2005 Reedy Creek J. Broughton 1,0 km MPC · JPL
224083 2005 NL80 13/07/2005 Reedy Creek J. Broughton 1,2 km MPC · JPL
224084 2005 NM83 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
224085 2005 NU84 02/07/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
224086 2005 NW84 02/07/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
224087 2005 NR86 03/07/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
224088 2005 NS99 11/07/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
224089 2005 NT100 01/07/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
224090 2005 NO123 10/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
224091 2005 OQ4 27/07/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
224092 2005 OH8 26/07/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
224093 2005 OK10 27/07/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
224094 2005 OM11 28/07/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
224095 2005 OD12 29/07/2005 Palomar NEAT 910 m MPC · JPL
224096 2005 ON12 29/07/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
224097 2005 OS13 29/07/2005 Siding Spring SSS 2,5 km MPC · JPL
224098 2005 OG15 29/07/2005 Reedy Creek J. Broughton 1,6 km MPC · JPL
224099 2005 OP16 29/07/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
224100 2005 OZ18 31/07/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL