Danh sách tiểu hành tinh/223201–223300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
223201 2003 BL30 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
223202 2003 BQ31 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
223203 2003 BH35 27/01/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
223204 2003 BX38 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
223205 2003 BK39 27/01/2003 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
223206 2003 BS44 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
223207 2003 BY47 30/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
223208 2003 BQ48 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
223209 2003 BL49 27/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
223210 2003 BW51 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
223211 2003 BE57 27/01/2003 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
223212 2003 BY58 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
223213 2003 BT62 28/01/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
223214 2003 BX65 30/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 790 m MPC · JPL
223215 2003 BR76 29/01/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
223216 2003 BM81 31/01/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
223217 2003 BO83 31/01/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
223218 2003 CK7 01/02/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
223219 2003 CH9 02/02/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
223220 2003 CW18 06/02/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
223221 2003 CF25 03/02/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
223222 2003 DY 21/02/2003 Palomar NEAT 910 m MPC · JPL
223223 2003 DY5 21/02/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
223224 2003 DN7 21/02/2003 Kvistaberg UDAS 1,4 km MPC · JPL
223225 2003 DW7 25/02/2003 Kleť J. Tichá, M. Tichý 1,8 km MPC · JPL
223226 2003 DW13 26/02/2003 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
223227 2003 DP14 24/02/2003 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
223228 2003 DV16 21/02/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
223229 2003 DE18 19/02/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
223230 2003 DH21 23/02/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
223231 2003 DT21 28/02/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
223232 2003 DA24 22/02/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
223233 2003 ET8 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
223234 2003 EC9 06/03/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
223235 2003 EY22 06/03/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
223236 2003 EG32 07/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
223237 2003 EJ34 07/03/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
223238 2003 EY42 10/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
223239 2003 EZ46 08/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
223240 2003 EY52 08/03/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
223241 2003 FE4 26/03/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
223242 2003 FS14 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
223243 2003 FN18 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
223244 2003 FO28 24/03/2003 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
223245 2003 FR32 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
223246 2003 FQ36 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
223247 2003 FR51 25/03/2003 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
223248 2003 FB59 26/03/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
223249 2003 FF59 26/03/2003 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
223250 2003 FJ67 26/03/2003 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
223251 2003 FB70 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 18 km MPC · JPL
223252 2003 FQ72 26/03/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
223253 2003 FJ79 27/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
223254 2003 FZ79 27/03/2003 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
223255 2003 FR81 27/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
223256 2003 FL85 28/03/2003 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
223257 2003 FN85 28/03/2003 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
223258 2003 FO93 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
223259 2003 FP95 30/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
223260 2003 FW100 31/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
223261 2003 FP104 25/03/2003 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
223262 2003 FK114 31/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
223263 2003 FR124 30/03/2003 Kitt Peak M. W. Buie 4,1 km MPC · JPL
223264 2003 FG131 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
223265 2003 GX1 02/04/2003 Haleakala NEAT 6,7 km MPC · JPL
223266 2003 GO10 03/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
223267 2003 GH13 03/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
223268 2003 GZ21 07/04/2003 Palomar NEAT 15 km MPC · JPL
223269 2003 GB22 06/04/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,1 km MPC · JPL
223270 2003 GL27 07/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
223271 2003 GY32 01/04/2003 Cerro Tololo DLS 1,8 km MPC · JPL
223272 2003 GC33 01/04/2003 Cerro Tololo DLS 13 km MPC · JPL
223273 2003 GJ35 07/04/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
223274 2003 GP35 09/04/2003 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
223275 2003 GH41 09/04/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
223276 2003 GG46 08/04/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
223277 2003 GJ50 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
223278 2003 GR53 01/04/2003 Kitt Peak M. W. Buie 2,5 km MPC · JPL
223279 2003 HS3 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
223280 2003 HH9 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
223281 2003 HM10 25/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
223282 2003 HL17 25/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
223283 2003 HG19 26/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
223284 2003 HF20 26/04/2003 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
223285 2003 HF32 28/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
223286 2003 HW32 29/04/2003 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
223287 2003 HW35 27/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
223288 2003 HY45 27/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
223289 2003 HH46 28/04/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
223290 2003 HR47 29/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
223291 2003 HN49 30/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
223292 2003 HM52 29/04/2003 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
223293 2003 HM54 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
223294 2003 HO55 27/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
223295 2003 JS3 02/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
223296 2003 JD6 01/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
223297 2003 JP13 05/05/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
223298 2003 JE18 01/05/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
223299 2003 KL13 27/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
223300 2003 KJ14 25/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL