Danh sách tiểu hành tinh/222201–222300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
222201 2000 DG101 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
222202 2000 DP104 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
222203 2000 DA115 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
222204 2000 DX116 26/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
222205 2000 DV117 25/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
222206 2000 EE1 03/03/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
222207 2000 EN3 03/03/2000 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
222208 2000 EX41 08/03/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
222209 2000 EL49 09/03/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
222210 2000 EX59 10/03/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
222211 2000 EY95 11/03/2000 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
222212 2000 ET99 12/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
222213 2000 EO100 12/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
222214 2000 ET101 14/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
222215 2000 ES121 11/03/2000 Catalina CSS 5,7 km MPC · JPL
222216 2000 EB160 03/03/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
222217 2000 EC168 04/03/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
222218 2000 EC174 04/03/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
222219 2000 FY3 25/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
222220 2000 FP6 25/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
222221 2000 FE14 30/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
222222 2000 FK15 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
222223 2000 FL20 29/03/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
222224 2000 FA43 28/03/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
222225 2000 FA56 29/03/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
222226 2000 FV59 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
222227 2000 GH 01/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
222228 2000 GO4 04/04/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
222229 2000 GQ25 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
222230 2000 GM34 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
222231 2000 GH117 02/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
222232 2000 GY117 02/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
222233 2000 GA128 03/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
222234 2000 GV132 12/04/2000 Prescott P. G. Comba 1,8 km MPC · JPL
222235 2000 GT151 05/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
222236 2000 GW171 02/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
222237 2000 GO177 03/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
222238 2000 HB6 24/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
222239 2000 HN20 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
222240 2000 HB84 30/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 8,8 km MPC · JPL
222241 2000 HY90 30/04/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
222242 2000 JU34 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
222243 2000 KE22 28/05/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
222244 2000 LT21 08/06/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
222245 2000 LN26 01/06/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
222246 2000 NT6 04/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
222247 2000 OC41 30/07/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
222248 2000 OA58 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
222249 2000 PP4 03/08/2000 Kuma Kogen A. Nakamura 2,2 km MPC · JPL
222250 2000 QO28 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
222251 2000 QN29 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
222252 2000 QX34 20/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
222253 2000 QD39 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
222254 2000 QC66 28/08/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
222255 2000 QJ67 28/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
222256 2000 QK71 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
222257 2000 QC116 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
222258 2000 QU158 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
222259 2000 QD165 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
222260 2000 QT167 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
222261 2000 QC171 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
222262 2000 QY172 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
222263 2000 QZ173 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
222264 2000 QU175 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
222265 2000 QK183 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
222266 2000 QH193 29/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
222267 2000 QB214 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
222268 2000 RS1 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
222269 2000 RL13 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
222270 2000 RN39 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
222271 2000 RJ49 05/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
222272 2000 RD57 07/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
222273 2000 RQ79 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
222274 2000 RE83 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
222275 2000 RW97 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
222276 2000 SY6 22/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
222277 2000 SW35 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
222278 2000 SJ39 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
222279 2000 SL41 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
222280 2000 SU46 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
222281 2000 SF55 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
222282 2000 SS63 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
222283 2000 SJ82 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
222284 2000 SD92 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
222285 2000 SF96 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
222286 2000 SR103 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
222287 2000 SM125 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
222288 2000 SJ130 22/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
222289 2000 SZ136 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
222290 2000 SM151 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
222291 2000 SY152 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
222292 2000 SS166 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
222293 2000 SP168 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
222294 2000 SC175 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
222295 2000 SJ191 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
222296 2000 SU211 25/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
222297 2000 SL245 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
222298 2000 SO249 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
222299 2000 SF252 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
222300 2000 SD267 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL