Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/223301–223400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
223301 2003 NA3 02/07/2003 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
223302 2003 NH3 04/07/2003 Anderson Mesa LONEOS 10 km MPC · JPL
223303 2003 NP3 03/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
223304 2003 NF4 03/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
223305 2003 NL6 07/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
223306 2003 OV6 22/07/2003 Campo Imperatore CINEOS 5,3 km MPC · JPL
223307 2003 OH12 22/07/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
223308 2003 OK14 21/07/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
223309 2003 OP15 23/07/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
223310 2003 OK17 29/07/2003 Campo Imperatore CINEOS 3,9 km MPC · JPL
223311 2003 OU27 24/07/2003 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
223312 2003 PM2 02/08/2003 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
223313 2003 PS5 01/08/2003 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
223314 2003 PX7 02/08/2003 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
223315 2003 QX4 20/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 3,4 km MPC · JPL
223316 2003 QF5 21/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 6,6 km MPC · JPL
223317 2003 QM10 21/08/2003 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
223318 2003 QT12 22/08/2003 Haleakala NEAT 6,3 km MPC · JPL
223319 2003 QN18 22/08/2003 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
223320 2003 QR25 22/08/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
223321 2003 QB28 20/08/2003 Palomar NEAT 7,7 km MPC · JPL
223322 2003 QJ34 22/08/2003 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
223323 2003 QG44 22/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 4,6 km MPC · JPL
223324 2003 QG46 23/08/2003 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
223325 2003 QZ47 20/08/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
223326 2003 QV49 22/08/2003 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
223327 2003 QN53 23/08/2003 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
223328 2003 QX55 23/08/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
223329 2003 QP59 23/08/2003 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
223330 2003 QL60 23/08/2003 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
223331 2003 QV65 25/08/2003 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
223332 2003 QO68 25/08/2003 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
223333 2003 QY70 23/08/2003 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
223334 2003 QU73 26/08/2003 Črni Vrh H. Mikuž 2,6 km MPC · JPL
223335 2003 QN74 24/08/2003 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
223336 2003 QP74 24/08/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
223337 2003 QS74 24/08/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
223338 2003 QK76 24/08/2003 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
223339 2003 QC89 26/08/2003 Cerro Tololo M. W. Buie 4,2 km MPC · JPL
223340 2003 QT93 28/08/2003 Haleakala NEAT 4,7 km MPC · JPL
223341 2003 QZ93 28/08/2003 Haleakala NEAT 4,7 km MPC · JPL
223342 2003 QS96 30/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
223343 2003 QH100 28/08/2003 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
223344 2003 QJ106 31/08/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
223345 2003 QP107 31/08/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
223346 2003 QX112 27/08/2003 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
223347 2003 QC113 31/08/2003 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
223348 2003 RH9 03/09/2003 Kvistaberg UDAS 5,3 km MPC · JPL
223349 2003 RP11 15/09/2003 Wrightwood J. W. Young 5,1 km MPC · JPL
223350 2003 RN15 15/09/2003 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
223351 2003 RQ17 15/09/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
223352 2003 RS17 15/09/2003 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
223353 2003 RT19 15/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
223354 2003 RO21 13/09/2003 Haleakala NEAT 5,3 km MPC · JPL
223355 2003 RV21 13/09/2003 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
223356 2003 RP23 14/09/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
223357 2003 RW25 15/09/2003 Palomar NEAT 7,2 km MPC · JPL
223358 2003 SJ 16/09/2003 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
223359 2003 SE3 16/09/2003 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
223360 Švankmajer 2003 SV4 16/09/2003 Kleť KLENOT 3,5 km MPC · JPL
223361 2003 SX6 17/09/2003 Palomar NEAT 6,3 km MPC · JPL
223362 2003 SJ7 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
223363 2003 SL8 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
223364 2003 SG17 18/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 5,2 km MPC · JPL
223365 2003 SC20 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
223366 2003 SF22 16/09/2003 Palomar NEAT 6,6 km MPC · JPL
223367 2003 SK27 18/09/2003 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
223368 2003 SP32 16/09/2003 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
223369 2003 SO39 16/09/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
223370 2003 SJ43 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
223371 2003 SN45 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL
223372 2003 SS52 19/09/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
223373 2003 SD54 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
223374 2003 SK54 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
223375 2003 SA55 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
223376 2003 SL55 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
223377 2003 SB57 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
223378 2003 SR58 17/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
223379 2003 SV58 17/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
223380 2003 SL60 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
223381 2003 SO62 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
223382 2003 SE65 18/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL
223383 2003 SP70 17/09/2003 Haleakala NEAT 7,4 km MPC · JPL
223384 2003 SJ72 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
223385 2003 SV73 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
223386 2003 SP77 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
223387 2003 SG85 16/09/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
223388 2003 SV85 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
223389 2003 SG88 18/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 3,2 km MPC · JPL
223390 2003 SA91 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
223391 2003 SB92 18/09/2003 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
223392 2003 SU94 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
223393 2003 SD106 20/09/2003 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
223394 2003 SM106 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,8 km MPC · JPL
223395 2003 SW115 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
223396 2003 SB117 16/09/2003 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
223397 2003 SE118 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 7,4 km MPC · JPL
223398 2003 SO121 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
223399 2003 SQ121 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
223400 2003 SS123 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL