Danh sách tiểu hành tinh/22301–22400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
22301 1990 OB1 22/07/1990 Palomar E. F. Helin 3,5 km MPC · JPL
22302 1990 OG4 24/07/1990 Palomar H. E. Holt 9,7 km MPC · JPL
22303 1990 QE4 23/08/1990 Palomar H. E. Holt 8,0 km MPC · JPL
22304 1990 RU9 14/09/1990 Palomar H. E. Holt 4,3 km MPC · JPL
22305 1990 SD2 17/09/1990 Palomar H. E. Holt 2,9 km MPC · JPL
22306 1990 SF4 23/09/1990 Palomar K. J. Lawrence 3,3 km MPC · JPL
22307 1990 SU4 16/09/1990 Kleť A. Mrkos 6,7 km MPC · JPL
22308 1990 UO4 16/10/1990 La Silla E. W. Elst 5,8 km MPC · JPL
22309 1990 VO4 15/11/ 1990 La Silla E. W. Elst 4,8 km MPC · JPL
22310 1990 WU1 18/11/ 1990 La Silla E. W. Elst 6,8 km MPC · JPL
22311 1991 EF2 10/03/1991 La Silla H. Debehogne 3,6 km MPC · JPL
22312 Kelly 1991 GW1 14/04/1991 Palomar C. S. Shoemaker, D. H. Levy 2,7 km MPC · JPL
22313 1991 GP3 08/04/1991 La Silla E. W. Elst 9,6 km MPC · JPL
22314 1991 GV3 08/04/1991 La Silla E. W. Elst 2,8 km MPC · JPL
22315 1991 GA4 08/04/1991 La Silla E. W. Elst 2,1 km MPC · JPL
22316 1991 LO1 06/06/1991 La Silla E. W. Elst 2,6 km MPC · JPL
22317 1991 LL2 06/06/1991 La Silla E. W. Elst 9,7 km MPC · JPL
22318 1991 PG1 15/08/1991 Palomar E. F. Helin 5,0 km MPC · JPL
22319 1991 PX6 06/08/1991 La Silla E. W. Elst 2,6 km MPC · JPL
22320 1991 PH18 08/08/1991 Palomar H. E. Holt 6,0 km MPC · JPL
22321 1991 RP 04/09/1991 Palomar E. F. Helin 3,6 km MPC · JPL
22322 Bodensee 1991 RQ4 13/09/1991 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 3,5 km MPC · JPL
22323 1991 RC6 13/09/1991 Palomar H. E. Holt 4,0 km MPC · JPL
22324 1991 RQ9 10/09/1991 Palomar H. E. Holt 3,7 km MPC · JPL
22325 1991 RE19 14/09/1991 Palomar H. E. Holt 3,1 km MPC · JPL
22326 1991 SZ 30/09/1991 Siding Spring R. H. McNaught 3,6 km MPC · JPL
22327 1991 TS 01/10/1991 Siding Spring R. H. McNaught 3,6 km MPC · JPL
22328 1991 VJ1 04/11/ 1991 Kiyosato S. Otomo 3,1 km MPC · JPL
22329 1991 VT5 02/11/ 1991 La Silla E. W. Elst 3,1 km MPC · JPL
22330 1991 VU5 02/11/ 1991 La Silla E. W. Elst 4,0 km MPC · JPL
22331 1992 AC1 10/01/1992 Dynic A. Sugie 7,0 km MPC · JPL
22332 1992 DD8 29/02/1992 La Silla UESAC 4,5 km MPC · JPL
22333 1992 DG10 29/02/1992 La Silla UESAC 2,2 km MPC · JPL
22334 1992 ES6 01/03/1992 La Silla UESAC 4,7 km MPC · JPL
22335 1992 ED18 03/03/1992 La Silla UESAC 8,8 km MPC · JPL
22336 1992 EA19 01/03/1992 La Silla UESAC 6,2 km MPC · JPL
22337 1992 EV32 02/03/1992 La Silla UESAC 3,2 km MPC · JPL
22338 Janemojo 1992 LE 03/06/1992 Palomar C. S. Shoemaker, D. H. Levy 8,2 km MPC · JPL
22339 1992 OL3 26/07/1992 La Silla E. W. Elst 8,2 km MPC · JPL
22340 1992 OM6 30/07/1992 La Silla E. W. Elst 2,0 km MPC · JPL
22341 Francispoulenc 1992 PF 08/08/1992 Caussols E. W. Elst 2,9 km MPC · JPL
22342 1992 RW2 02/09/1992 La Silla E. W. Elst 2,0 km MPC · JPL
22343 1992 RM5 02/09/1992 La Silla E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
22344 1992 RJ7 02/09/1992 La Silla E. W. Elst 9,0 km MPC · JPL
22345 1992 SP2 23/09/1992 Palomar E. F. Helin 5,8 km MPC · JPL
22346 Katsumatatakashi 1992 SY12 28/09/1992 Kitami M. Yanai, K. Watanabe 3,9 km MPC · JPL
22347 Mishinatakashi 1992 SE13 30/09/1992 Kitami K. Endate, K. Watanabe 3,5 km MPC · JPL
22348 Schmeidler 1992 SA17 24/09/1992 Tautenburg Observatory L. D. Schmadel, F. Börngen 2,6 km MPC · JPL
22349 1992 UH 19/10/1992 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 3,1 km MPC · JPL
22350 1992 US 21/10/1992 Dynic A. Sugie 7,6 km MPC · JPL
22351 Yamashitatoshiki 1992 UT2 19/10/1992 Kitami K. Endate, K. Watanabe 3,9 km MPC · JPL
22352 1992 UP3 26/10/1992 Kitami K. Endate, K. Watanabe 5,7 km MPC · JPL
22353 1992 UA6 28/10/1992 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 4,1 km MPC · JPL
22354 Sposetti 1992 UR8 31/10/1992 Tautenburg Observatory F. Börngen 4,9 km MPC · JPL
22355 Yahabananshozan 1992 WD1 16/11/ 1992 Kitami K. Endate, K. Watanabe 2,2 km MPC · JPL
22356 Feyerabend 1992 WS6 19/11/ 1992 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
22357 1992 YJ 22/12/1992 Yakiimo A. Natori, T. Urata 8,5 km MPC · JPL
22358 1993 FK11 17/03/1993 La Silla UESAC 2,7 km MPC · JPL
22359 1993 FR11 17/03/1993 La Silla UESAC 3,4 km MPC · JPL
22360 1993 FT11 17/03/1993 La Silla UESAC 4,5 km MPC · JPL
22361 1993 FN14 17/03/1993 La Silla UESAC 2,6 km MPC · JPL
22362 1993 FY19 17/03/1993 La Silla UESAC 2,8 km MPC · JPL
22363 1993 FX21 21/03/1993 La Silla UESAC 2,9 km MPC · JPL
22364 1993 FJ33 19/03/1993 La Silla UESAC 3,4 km MPC · JPL
22365 1993 FQ43 19/03/1993 La Silla UESAC 2,6 km MPC · JPL
22366 Flettner 1993 MT 21/06/1993 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
22367 1993 MZ 18/06/1993 Siding Spring R. H. McNaught 4,9 km MPC · JPL
22368 1993 PV3 14/08/1993 Caussols E. W. Elst 6,7 km MPC · JPL
22369 Klinger 1993 SE3 18/09/1993 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 2,2 km MPC · JPL
22370 Italocalvino 1993 TJ2 15/10/1993 Bassano Bresciano Bassano Bresciano Obs. 8,5 km MPC · JPL
22371 1993 TA16 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 7,8 km MPC · JPL
22372 1993 TD28 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 8,4 km MPC · JPL
22373 1993 TJ31 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 9,7 km MPC · JPL
22374 1993 TX33 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 8,7 km MPC · JPL
22375 1993 TF34 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
22376 1993 TX38 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 8,0 km MPC · JPL
22377 1993 UW6 20/10/1993 La Silla E. W. Elst 9,8 km MPC · JPL
22378 Gaherty 1994 AY10 08/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
22379 1994 CO1 10/02/1994 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 2,1 km MPC · JPL
22380 1994 CF10 07/02/1994 La Silla E. W. Elst 3,0 km MPC · JPL
22381 1994 CN10 07/02/1994 La Silla E. W. Elst 2,7 km MPC · JPL
22382 1994 CY16 08/02/1994 La Silla E. W. Elst 2,0 km MPC · JPL
22383 Nikolauspacassi 1994 EL 05/03/1994 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 1,9 km MPC · JPL
22384 1994 EZ6 09/03/1994 Caussols E. W. Elst 3,7 km MPC · JPL
22385 Fujimoriboshi 1994 EK7 14/03/1994 Nyukasa M. Hirasawa, S. Suzuki 3,4 km MPC · JPL
22386 1994 PF14 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 5,3 km MPC · JPL
22387 1994 PN14 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 2,7 km MPC · JPL
22388 1994 PC15 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 3,7 km MPC · JPL
22389 1994 PC21 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 5,5 km MPC · JPL
22390 1994 PA23 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 3,1 km MPC · JPL
22391 1994 PE26 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 4,6 km MPC · JPL
22392 1994 PT27 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 3,8 km MPC · JPL
22393 1994 QV 29/08/1994 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 11 km MPC · JPL
22394 Kondouakira 1994 TO 02/10/1994 Kitami K. Endate, K. Watanabe 9,4 km MPC · JPL
22395 Ourakenji 1994 TD3 02/10/1994 Kitami K. Endate, K. Watanabe 5,2 km MPC · JPL
22396 1994 VR 03/11/ 1994 Oizumi T. Kobayashi 4,8 km MPC · JPL
22397 1994 VV2 04/11/ 1994 Kitami K. Endate, K. Watanabe 5,7 km MPC · JPL
22398 1994 WF1 27/11/ 1994 Oizumi T. Kobayashi 5,3 km MPC · JPL
22399 1995 CB 01/02/1995 Oizumi T. Kobayashi 8,8 km MPC · JPL
22400 1995 CC 01/02/1995 Oizumi T. Kobayashi 13 km MPC · JPL