Danh sách tiểu hành tinh/22401–22500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
22401 Egisto 1995 DP3 24/02/1995 Asiago M. Tombelli 15 km MPC · JPL
22402 Goshi 1995 GN 03/04/1995 Kuma Kogen A. Nakamura 2,4 km MPC · JPL
22403 Manjitludher 1995 LK 05/06/1995 Siding Spring D. J. Asher 4,5 km MPC · JPL
22404 1995 ME4 29/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 22 km MPC · JPL
22405 Gavioliremo 1995 OB 19/07/1995 Cavezzo Cavezzo Obs. 2,8 km MPC · JPL
22406 Garyboyle 1995 QW5 22/08/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
22407 1995 SK2 17/09/1995 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 4,7 km MPC · JPL
22408 1995 SC3 20/09/1995 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 8,2 km MPC · JPL
22409 Nagatohideaki 1995 SU3 20/09/1995 Kitami K. Endate, K. Watanabe 4,4 km MPC · JPL
22410 Grinspoon 1995 SS52 29/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
22411 1995 TR 02/10/1995 Oizumi T. Kobayashi 3,2 km MPC · JPL
22412 1995 UQ4 25/10/1995 Oizumi T. Kobayashi 12 km MPC · JPL
22413 Haifu 1995 UB13 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
22414 Hornschemeier 1995 UB15 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
22415 Humeivey 1995 UB21 19/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
22416 1995 UC47 28/10/1995 Kitami K. Endate, K. Watanabe 3,3 km MPC · JPL
22417 1995 WK1 18/11/ 1995 Oizumi T. Kobayashi 4,9 km MPC · JPL
22418 1995 WM4 20/11/ 1995 Oizumi T. Kobayashi 5,0 km MPC · JPL
22419 1995 WP5 24/11/ 1995 Oizumi T. Kobayashi 6,4 km MPC · JPL
22420 1995 WL42 28/11/ 1995 Xinglong SCAP 3,7 km MPC · JPL
22421 Jamesedgar 1995 XC5 14/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
22422 Kenmount Hill 1995 YO5 16/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
22423 Kudlacek 1995 YJ12 19/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
22424 1995 YS21 20/12/1995 Haleakala NEAT 4,1 km MPC · JPL
22425 1996 AZ 11/01/1996 Oizumi T. Kobayashi 4,9 km MPC · JPL
22426 Mikehanes 1996 AH9 13/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
22427 1996 DB 18/02/1996 Oizumi T. Kobayashi 10 km MPC · JPL
22428 1996 DT 19/02/1996 Oizumi T. Kobayashi 7,5 km MPC · JPL
22429 Jurašek 1996 DD1 22/02/1996 Modra A. Galád, A. Pravda 2,9 km MPC · JPL
22430 1996 DM2 23/02/1996 Oizumi T. Kobayashi 6,7 km MPC · JPL
22431 1996 DY2 28/02/1996 Church Stretton S. P. Laurie 5,2 km MPC · JPL
22432 Pamgriffin 1996 EJ14 12/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
22433 1996 GC2 09/04/1996 Kiyosato S. Otomo 11 km MPC · JPL
22434 Peredery 1996 GE6 11/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 9,4 km MPC · JPL
22435 Pierfederici 1996 GN7 12/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 7,4 km MPC · JPL
22436 1996 GO17 15/04/1996 La Silla E. W. Elst 12 km MPC · JPL
22437 1996 GR20 15/04/1996 La Silla E. W. Elst 11 km MPC · JPL
22438 1996 HQ19 18/04/1996 La Silla E. W. Elst 7,6 km MPC · JPL
22439 1996 HL20 18/04/1996 La Silla E. W. Elst 9,1 km MPC · JPL
22440 Bangsgaard 1996 KA 17/05/1996 Modra A. Galád, A. Pravda 13 km MPC · JPL
22441 1996 PA9 08/08/1996 La Silla E. W. Elst 2,4 km MPC · JPL
22442 Blaha 1996 TM9 14/10/1996 Kleť J. Tichá, M. Tichý 2,0 km MPC · JPL
22443 1996 TJ11 11/10/1996 Kitami K. Endate 1,6 km MPC · JPL
22444 1996 TK12 15/10/1996 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 2,0 km MPC · JPL
22445 1996 TT14 09/10/1996 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 3,5 km MPC · JPL
22446 Philwhitney 1996 TU25 06/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
22447 1996 TP34 10/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
22448 Ricksaunders 1996 TP35 11/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
22449 Ottijeff 1996 VC 01/11/ 1996 Catalina Station T. B. Spahr 3,8 km MPC · JPL
22450 Nové Hrady 1996 VN 03/11/ 1996 Kleť J. Tichá, M. Tichý 4,0 km MPC · JPL
22451 Tymothycoons 1996 VN6 13/11/ 1996 Campo Imperatore A. Boattini, A. Di Paola 4,3 km MPC · JPL
22452 1996 VD8 03/11/ 1996 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 5,5 km MPC · JPL
22453 1996 VC9 07/11/ 1996 Kitami K. Endate, K. Watanabe 3,1 km MPC · JPL
22454 Rosalylopes 1996 VU17 06/11/ 1996 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
22455 1996 XK1 02/12/1996 Oizumi T. Kobayashi 1,8 km MPC · JPL
22456 Salopek 1996 XF12 04/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
22457 1996 XC15 10/12/1996 Xinglong SCAP 3,7 km MPC · JPL
22458 1996 XD31 14/12/1996 Oizumi T. Kobayashi 2,3 km MPC · JPL
22459 1997 AD2 03/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 4,7 km MPC · JPL
22460 1997 AJ2 03/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 4,1 km MPC · JPL
22461 1997 AB7 09/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,8 km MPC · JPL
22462 1997 AF7 09/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 3,8 km MPC · JPL
22463 1997 AT13 11/01/1997 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
22464 1997 AG14 04/01/1997 Xinglong SCAP 12 km MPC · JPL
22465 Karelanděl 1997 AK18 15/01/1997 Kleť M. Tichý, Z. Moravec 1,8 km MPC · JPL
22466 1997 BA3 30/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,6 km MPC · JPL
22467 Koharumi 1997 BC3 30/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 3,1 km MPC · JPL
22468 1997 CK1 01/02/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,7 km MPC · JPL
22469 Poloniny 1997 CP1 02/02/1997 Modra P. Kolény, L. Kornoš 1,7 km MPC · JPL
22470 Shirakawa-go 1997 CR21 09/02/1997 Chichibu N. Satō 2,4 km MPC · JPL
22471 1997 CR28 02/02/1997 Xinglong SCAP 2,8 km MPC · JPL
22472 1997 CT28 06/02/1997 Xinglong SCAP 2,7 km MPC · JPL
22473 Stanleyhey 1997 EN4 02/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
22474 Frobenius 1997 ED8 08/03/1997 Prescott P. G. Comba 2,3 km MPC · JPL
22475 Stanrunge 1997 EH13 03/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
22476 1997 EM23 08/03/1997 Xinglong SCAP 10 km MPC · JPL
22477 Julimacoraor 1997 EU42 10/03/1997 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
22478 1997 EM48 11/03/1997 La Silla E. W. Elst 2,7 km MPC · JPL
22479 1997 FY1 29/03/1997 Xinglong SCAP 4,7 km MPC · JPL
22480 1997 GU3 03/04/1997 Kitami K. Endate, K. Watanabe 4,8 km MPC · JPL
22481 Zachlynn 1997 GM13 03/04/1997 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
22482 Michbertier 1997 GK16 03/04/1997 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
22483 1997 GX16 03/04/1997 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
22484 1997 GX21 06/04/1997 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
22485 Unterman 1997 GS22 06/04/1997 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
22486 1997 GZ22 06/04/1997 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
22487 Megphillips 1997 GP23 06/04/1997 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
22488 Martyschwartz 1997 GP24 07/04/1997 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
22489 Yanaka 1997 GR24 07/04/1997 Kuma Kogen A. Nakamura 5,7 km MPC · JPL
22490 Zigamiyama 1997 GB26 11/04/1997 Nanyo T. Okuni 3,9 km MPC · JPL
22491 1997 GX32 03/04/1997 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
22492 Mosig 1997 GN35 06/04/1997 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
22493 1997 GP40 07/04/1997 La Silla E. W. Elst 7,0 km MPC · JPL
22494 Trillium 1997 JL 02/05/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
22495 Fubini 1997 JU3 06/05/1997 Prescott P. G. Comba 5,1 km MPC · JPL
22496 1997 JH13 03/05/1997 La Silla E. W. Elst 3,5 km MPC · JPL
22497 Immanuelfuchs 1997 KG 30/05/1997 Prescott P. G. Comba 4,1 km MPC · JPL
22498 Willman 1997 LY2 05/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
22499 Wunibaldkamm 1997 MP9 27/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
22500 Grazianoventre 1997 OJ 26/07/1997 Sormano P. Sicoli, A. Testa 12 km MPC · JPL