Danh sách tiểu hành tinh/21301–21400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
21301 Zanin 1996 WE3 22/11/ 1996 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 2,8 km MPC · JPL
21302 Shirakamisanchi 1996 XU 01/12/1996 Chichibu N. Satō 2,3 km MPC · JPL
21303 1996 XJ1 02/12/1996 Oizumi T. Kobayashi 3,8 km MPC · JPL
21304 1996 XL1 02/12/1996 Oizumi T. Kobayashi 3,2 km MPC · JPL
21305 1996 XP1 02/12/1996 Oizumi T. Kobayashi 3,4 km MPC · JPL
21306 Marani 1996 XF2 01/12/1996 Pianoro V. Goretti 7,9 km MPC · JPL
21307 1996 XG3 03/12/1996 Oizumi T. Kobayashi 3,0 km MPC · JPL
21308 1996 XG5 02/12/1996 Pleiade P. Antolini, F. Castellani 2,6 km MPC · JPL
21309 1996 XH5 06/12/1996 Kiso JSGA 2,8 km MPC · JPL
21310 1996 XM5 07/12/1996 Oizumi T. Kobayashi 3,9 km MPC · JPL
21311 Servius 1996 XC9 04/12/1996 Colleverde V. S. Casulli 2,2 km MPC · JPL
21312 1996 XF14 04/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
21313 Xiuyanyu 1996 XY14 10/12/1996 Xinglong SCAP 4,1 km MPC · JPL
21314 1996 XG15 10/12/1996 Xinglong SCAP 4,9 km MPC · JPL
21315 1996 XN17 05/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
21316 1996 XY17 07/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
21317 1996 XV18 12/12/1996 Kleť Kleť Obs. 2,7 km MPC · JPL
21318 1996 XU26 08/12/1996 Xinglong SCAP 3,6 km MPC · JPL
21319 1996 XX26 08/12/1996 Xinglong SCAP 8,7 km MPC · JPL
21320 1996 XF31 14/12/1996 Oizumi T. Kobayashi 6,4 km MPC · JPL
21321 1997 AN2 03/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,8 km MPC · JPL
21322 1997 AV2 03/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 5,9 km MPC · JPL
21323 1997 AZ3 06/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 4,4 km MPC · JPL
21324 1997 AY5 02/01/1997 Xinglong SCAP 2,6 km MPC · JPL
21325 1997 AB6 02/01/1997 Xinglong SCAP 3,0 km MPC · JPL
21326 Nitta-machi 1997 AW6 08/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 3,5 km MPC · JPL
21327 Yabuzuka 1997 AJ13 11/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,5 km MPC · JPL
21328 Otashi 1997 AM13 11/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,8 km MPC · JPL
21329 1997 AP15 12/01/1997 Haleakala NEAT 3,6 km MPC · JPL
21330 Alanwhitman 1997 AT20 11/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
21331 Lodovicoferrari 1997 BO 17/01/1997 Prescott P. G. Comba 2,8 km MPC · JPL
21332 1997 BX 18/01/1997 Xinglong SCAP 5,8 km MPC · JPL
21333 1997 BM2 30/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 3,2 km MPC · JPL
21334 1997 BO2 30/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 3,2 km MPC · JPL
21335 1997 BO3 31/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 5,4 km MPC · JPL
21336 Andyblanchard 1997 BU8 31/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
21337 1997 BN9 17/01/1997 Campo Imperatore A. Boattini, A. Di Paola 6,4 km MPC · JPL
21338 1997 CZ 01/02/1997 Oizumi T. Kobayashi 3,8 km MPC · JPL
21339 1997 CL1 01/02/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,2 km MPC · JPL
21340 1997 CS19 11/02/1997 Oizumi T. Kobayashi 3,6 km MPC · JPL
21341 1997 CV19 12/02/1997 Oizumi T. Kobayashi 3,6 km MPC · JPL
21342 1997 CS28 04/02/1997 Xinglong SCAP 3,4 km MPC · JPL
21343 1997 EF 01/03/1997 Oizumi T. Kobayashi 3,5 km MPC · JPL
21344 1997 EM 02/03/1997 Oizumi T. Kobayashi 4,9 km MPC · JPL
21345 1997 ED3 03/03/1997 Xinglong SCAP 8,1 km MPC · JPL
21346 Marieladislav 1997 EL11 09/03/1997 Ondřejov P. Pravec 6,3 km MPC · JPL
21347 1997 EO11 03/03/1997 Xinglong SCAP 3,8 km MPC · JPL
21348 Toyoteru 1997 EM25 01/03/1997 Chichibu N. Satō 3,2 km MPC · JPL
21349 Bevoke 1997 ER31 10/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
21350 Billgardner 1997 EN32 11/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
21351 Bhagwat 1997 EC36 04/03/1997 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
21352 1997 EB57 10/03/1997 La Silla E. W. Elst 5,4 km MPC · JPL
21353 1997 FG 19/03/1997 Xinglong SCAP 13 km MPC · JPL
21354 1997 FM 21/03/1997 Xinglong SCAP 3,8 km MPC · JPL
21355 Pikovskaya 1997 FZ3 31/03/1997 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
21356 Karlplank 1997 FG4 31/03/1997 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
21357 Davidying 1997 FJ4 31/03/1997 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
21358 Mijerbarany 1997 GT15 03/04/1997 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
21359 Geng 1997 GN22 06/04/1997 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
21360 Bobduff 1997 GW30 08/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
21361 Carsonmark 1997 HQ 28/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
21362 Dickarmstrong 1997 HS3 30/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
21363 Jotwani 1997 HX11 30/04/1997 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
21364 Lingpan 1997 HS12 30/04/1997 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
21365 1997 JS7 03/05/1997 Xinglong SCAP 4,1 km MPC · JPL
21366 1997 JT15 03/05/1997 La Silla E. W. Elst 7,4 km MPC · JPL
21367 Edwardpleva 1997 LU1 02/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
21368 Shiodayama 1997 LE10 06/06/1997 Nanyo T. Okuni 9,7 km MPC · JPL
21369 Gertfinger 1997 NO4 08/07/1997 Caussols ODAS 11 km MPC · JPL
21370 1997 TB28 01/10/1997 La Silla UDTS 29 km MPC · JPL
21371 1997 TD28 01/10/1997 La Silla UDTS 24 km MPC · JPL
21372 1997 TM28 06/10/1997 La Silla UDTS 24 km MPC · JPL
21373 1997 VF6 09/11/ 1997 Oizumi T. Kobayashi 7,8 km MPC · JPL
21374 1997 WS22 24/11/ 1997 Siding Spring M. Hartley 1,2 km MPC · JPL
21375 Fanshawe 1997 YZ17 31/12/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
21376 1998 BP8 25/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 3,2 km MPC · JPL
21377 1998 CO1 06/02/1998 Xinglong SCAP 3,1 km MPC · JPL
21378 1998 CJ4 06/02/1998 La Silla E. W. Elst 11 km MPC · JPL
21379 1998 DU13 27/02/1998 Caussols ODAS 1,4 km MPC · JPL
21380 Devanssay 1998 DB20 27/02/1998 Caussols ODAS 2,9 km MPC · JPL
21381 1998 EN 02/03/1998 Caussols ODAS 2,4 km MPC · JPL
21382 1998 EB8 02/03/1998 Xinglong SCAP 2,0 km MPC · JPL
21383 1998 EC9 02/03/1998 Xinglong SCAP 3,1 km MPC · JPL
21384 1998 EB10 01/03/1998 Xinglong SCAP 3,0 km MPC · JPL
21385 1998 FV8 22/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
21386 1998 FC9 22/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
21387 Wafakhalil 1998 FW16 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
21388 Moyanodeburt 1998 FJ25 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
21389 Pshenichka 1998 FX27 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
21390 Shindo 1998 FV28 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
21391 Rotanner 1998 FY31 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
21392 Helibrochier 1998 FH32 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
21393 Kalygeringer 1998 FF34 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
21394 Justinbecker 1998 FY35 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
21395 Albertofilho 1998 FJ41 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
21396 Fisher-Ives 1998 FC52 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
21397 Leontovich 1998 FJ54 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
21398 Zengguoshou 1998 FX55 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
21399 Bateman 1998 FG57 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
21400 Ahdout 1998 FM57 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL