Danh sách tiểu hành tinh/222501–222600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
222501 2001 ST315 25/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
222502 2001 TK5 10/10/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
222503 2001 TE9 09/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
222504 2001 TQ11 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
222505 2001 TJ13 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
222506 2001 TN13 14/10/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
222507 2001 TV15 11/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
222508 2001 TS25 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
222509 2001 TR44 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
222510 2001 TJ46 15/10/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
222511 2001 TX47 14/10/2001 Cima Ekar ADAS 1,8 km MPC · JPL
222512 2001 TU56 13/10/2001 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
222513 2001 TM66 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
222514 2001 TA86 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
222515 2001 TN90 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
222516 2001 TX102 15/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
222517 2001 TY128 14/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
222518 2001 TQ139 10/10/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
222519 2001 TF149 10/10/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
222520 2001 TD160 15/10/2001 Haleakala NEAT 6,7 km MPC · JPL
222521 2001 TH161 11/10/2001 Palomar NEAT 9,2 km MPC · JPL
222522 2001 TR166 15/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
222523 2001 TP175 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
222524 2001 TW198 11/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
222525 2001 TB228 15/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
222526 2001 UX 17/10/2001 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
222527 2001 UL2 18/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
222528 2001 UJ11 17/10/2001 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
222529 2001 UY23 18/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
222530 2001 UP33 16/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
222531 2001 UC41 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
222532 2001 UT45 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
222533 2001 UY46 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
222534 2001 UD64 18/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
222535 2001 UP74 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
222536 2001 UR136 23/10/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
222537 2001 UH140 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
222538 2001 UG170 21/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
222539 2001 UE171 21/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
222540 2001 UA173 18/10/2001 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
222541 2001 UQ175 18/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
222542 2001 UX196 19/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
222543 2001 UX215 23/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
222544 2001 UD219 18/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,2 km MPC · JPL
222545 2001 UZ219 18/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
222546 2001 VS2 09/11/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
222547 2001 VX2 10/11/2001 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
222548 2001 VE4 11/11/2001 Eskridge G. Hug 4,2 km MPC · JPL
222549 2001 VH9 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
222550 2001 VT11 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
222551 2001 VB13 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
222552 2001 VJ13 10/11/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
222553 2001 VQ24 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
222554 2001 VN26 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
222555 2001 VA28 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
222556 2001 VB32 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
222557 2001 VN34 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
222558 2001 VS36 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
222559 2001 VS40 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
222560 2001 VY46 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
222561 2001 VG62 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
222562 2001 VU65 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
222563 2001 VK66 10/11/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
222564 2001 VF70 11/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
222565 2001 VK84 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
222566 2001 VR84 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
222567 2001 VP85 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
222568 2001 VR85 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
222569 2001 VD95 15/11/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
222570 2001 VJ96 15/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
222571 2001 VT107 12/11/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
222572 2001 VE114 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
222573 2001 VB121 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
222574 2001 VP121 15/11/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
222575 2001 VV122 11/11/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
222576 2001 VX125 14/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
222577 2001 WA 16/11/2001 Oizumi T. Kobayashi 2,9 km MPC · JPL
222578 2001 WX5 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
222579 2001 WF6 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
222580 2001 WT12 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
222581 2001 WW18 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
222582 2001 WO23 16/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
222583 2001 WT30 17/11/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
222584 2001 WR35 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
222585 2001 WC42 18/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
222586 2001 WW43 18/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
222587 2001 WH44 18/11/2001 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
222588 2001 WX46 19/11/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
222589 2001 WB49 19/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
222590 2001 WE68 20/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
222591 2001 WG101 17/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
222592 2001 XJ2 08/12/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
222593 2001 XJ4 10/12/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
222594 2001 XM4 10/12/2001 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
222595 2001 XP4 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
222596 2001 XB6 07/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
222597 2001 XE7 07/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
222598 2001 XT10 10/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
222599 2001 XZ14 09/12/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
222600 2001 XJ16 13/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL