Danh sách tiểu hành tinh/222401–222500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
222401 2001 FV17 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
222402 2001 FR26 18/03/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
222403 Bethchristie 2001 FK31 22/03/2001 Junk Bond D. Healy 3,2 km MPC · JPL
222404 2001 FQ47 18/03/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
222405 2001 FZ61 19/03/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
222406 2001 FH72 19/03/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
222407 2001 FW90 26/03/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
222408 2001 FA103 18/03/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
222409 2001 FS104 18/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
222410 2001 FB112 18/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
222411 2001 FF130 29/03/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
222412 2001 FB133 20/03/2001 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
222413 2001 FM156 26/03/2001 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
222414 2001 FU163 18/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
222415 2001 FB172 24/03/2001 Haleakala NEAT 7,0 km MPC · JPL
222416 2001 GU7 15/04/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
222417 2001 HS32 23/04/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
222418 2001 HM46 18/04/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
222419 2001 JF11 03/05/2001 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
222420 2001 KW27 17/05/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
222421 2001 KD52 17/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
222422 2001 KL53 18/05/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
222423 2001 KF71 24/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,6 km MPC · JPL
222424 2001 MO10 20/06/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
222425 2001 OV 17/07/2001 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
222426 2001 OX14 18/07/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
222427 2001 OK38 20/07/2001 Palomar NEAT 9,6 km MPC · JPL
222428 2001 OB67 25/07/2001 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
222429 2001 OQ101 28/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
222430 2001 PU10 08/08/2001 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
222431 2001 PG35 11/08/2001 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
222432 2001 PP53 14/08/2001 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
222433 2001 QB 16/08/2001 Badlands Badlands Obs. 830 m MPC · JPL
222434 2001 QQ2 17/08/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
222435 2001 QW4 16/08/2001 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
222436 2001 QU14 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
222437 2001 QZ19 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
222438 2001 QQ44 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
222439 2001 QW46 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
222440 2001 QY59 18/08/2001 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
222441 2001 QD91 22/08/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
222442 2001 QM100 22/08/2001 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
222443 2001 QH107 23/08/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
222444 2001 QJ121 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
222445 2001 QF152 26/08/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
222446 2001 QN160 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
222447 2001 QL165 24/08/2001 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
222448 2001 QJ170 23/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
222449 2001 QR173 25/08/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
222450 2001 QM210 23/08/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 6,7 km MPC · JPL
222451 2001 QH214 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
222452 2001 QL252 25/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
222453 2001 QW253 25/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
222454 2001 QM279 19/08/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
222455 2001 QH292 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
222456 2001 RR7 08/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
222457 2001 RD14 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
222458 2001 RL25 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
222459 2001 RO27 07/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
222460 2001 RW34 08/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
222461 2001 RR47 12/09/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
222462 2001 RC80 09/09/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
222463 2001 RN82 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
222464 2001 RH84 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
222465 2001 RG98 12/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
222466 2001 RP103 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
222467 2001 RA106 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
222468 2001 RB110 12/09/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
222469 2001 RW126 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
222470 2001 RX154 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
222471 2001 SF14 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
222472 2001 SC15 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
222473 2001 SN18 16/09/2001 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
222474 2001 SE21 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
222475 2001 ST55 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
222476 2001 SN82 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
222477 2001 SG84 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
222478 2001 SE87 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
222479 2001 SH89 20/09/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
222480 2001 SV91 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
222481 2001 SZ107 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
222482 2001 SX109 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
222483 2001 SH122 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
222484 2001 SW134 16/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
222485 2001 SH147 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
222486 2001 SP154 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
222487 2001 SZ165 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
222488 2001 SF174 16/09/2001 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
222489 2001 SO181 19/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
222490 2001 SA227 19/09/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
222491 2001 SJ234 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
222492 2001 SF246 19/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
222493 2001 SC249 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
222494 2001 SV251 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
222495 2001 SJ264 25/09/2001 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
222496 2001 SC276 26/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
222497 2001 SJ282 27/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
222498 2001 SQ293 19/09/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
222499 2001 SN301 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
222500 2001 SF313 21/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL