Danh sách tiểu hành tinh/221501–221600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
221501 2006 DV42 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
221502 2006 DS49 22/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
221503 2006 DE60 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
221504 2006 DE64 20/02/2006 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
221505 2006 DR66 22/02/2006 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
221506 2006 DX66 22/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
221507 2006 DE102 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
221508 2006 DB134 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
221509 2006 DE207 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
221510 2006 EV8 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
221511 2006 EG14 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
221512 2006 EY36 03/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
221513 2006 GY49 07/04/2006 Siding Spring SSS 7,7 km MPC · JPL
221514 2006 HO4 19/04/2006 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
221515 2006 HX150 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
221516 Bergen-Enkheim 221516|Bergen-Enkheim}} 13/08/2006 Bergen-Enkheim U. Süßenberger 1,1 km MPC · JPL
221517 2006 RB46 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
221518 2006 RT53 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
221519 2006 RO90 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
221520 2006 SS24 16/09/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
221521 2006 SB140 22/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
221522 2006 SK154 20/09/2006 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
221523 2006 SA161 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
221524 2006 SJ224 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
221525 2006 SO312 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
221526 2006 SN362 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
221527 2006 SD411 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
221528 2006 TG10 14/10/2006 Piszkéstető K. Sárneczky, Z. Kuli 780 m MPC · JPL
221529 2006 TS10 15/10/2006 Piszkéstető K. Sárneczky, Z. Kuli 1,3 km MPC · JPL
221530 2006 TX44 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
221531 2006 TR51 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
221532 2006 TH60 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
221533 2006 TX72 11/10/2006 Palomar NEAT 840 m MPC · JPL
221534 2006 TQ80 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
221535 2006 TU80 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
221536 2006 TS81 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
221537 2006 TZ83 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
221538 2006 TC86 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
221539 2006 TP90 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
221540 2006 TG128 01/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
221541 2006 UZ61 18/10/2006 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 980 m MPC · JPL
221542 2006 UB63 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 18 km MPC · JPL
221543 2006 UF69 16/10/2006 Catalina CSS 920 m MPC · JPL
221544 2006 US84 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
221545 2006 UF89 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
221546 2006 UN89 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
221547 2006 UL98 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
221548 2006 UX116 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
221549 2006 US126 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
221550 2006 UJ134 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
221551 2006 UW137 19/10/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
221552 2006 UZ151 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
221553 2006 UP171 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
221554 2006 UO174 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
221555 2006 UZ175 16/10/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
221556 2006 UG180 16/10/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
221557 2006 UY181 16/10/2006 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
221558 2006 UV198 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
221559 2006 UD237 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
221560 2006 UF267 27/10/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
221561 2006 UL275 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
221562 2006 UF281 28/10/2006 Catalina Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
221563 2006 UC287 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
221564 2006 UU287 29/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
221565 2006 UK288 29/10/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
221566 2006 UZ325 20/10/2006 Kitt Peak M. W. Buie 1,4 km MPC · JPL
221567 2006 UW335 19/10/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
221568 2006 VQ8 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
221569 2006 VD20 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
221570 2006 VG28 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
221571 2006 VZ42 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
221572 2006 VR50 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
221573 2006 VN58 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
221574 2006 VX61 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
221575 2006 VX64 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
221576 2006 VA73 11/11/2006 Catalina CSS 880 m MPC · JPL
221577 2006 VP73 11/11/2006 MOunt Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
221578 2006 VQ84 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
221579 2006 VC92 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
221580 2006 VX95 15/11/2006 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
221581 2006 VR102 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
221582 2006 VL104 13/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
221583 2006 VN112 13/11/2006 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
221584 2006 VK130 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
221585 2006 VW130 15/11/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
221586 2006 VB143 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
221587 2006 VT146 15/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
221588 2006 VT148 15/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
221589 2006 VT150 09/11/2006 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
221590 2006 VK152 09/11/2006 Kitt Peak NEAT 1,1 km MPC · JPL
221591 2006 VD155 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
221592 2006 VJ168 02/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
221593 2006 WG17 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
221594 2006 WN30 18/11/2006 Lulin Observatory M.-T. Chang, Q.-z. Ye 1,3 km MPC · JPL
221595 2006 WE34 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
221596 2006 WD36 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
221597 2006 WP51 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
221598 2006 WB89 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
221599 2006 WK96 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
221600 2006 WF101 19/11/2006 Socorro LINEAR 730 m MPC · JPL