Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/223501–223600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
223501 2004 BM106 26/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
223502 2004 BY107 28/01/2004 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
223503 2004 BM108 28/01/2004 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
223504 2004 BK115 30/01/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
223505 2004 BB118 29/01/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
223506 2004 BZ131 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
223507 2004 CL19 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
223508 2004 CS19 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
223509 2004 CX21 11/02/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
223510 2004 CC22 11/02/2004 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
223511 2004 CE38 13/02/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
223512 2004 CA43 11/02/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
223513 2004 CJ45 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
223514 2004 CM46 13/02/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
223515 2004 CU58 10/02/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
223516 2004 CU61 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
223517 2004 CF80 11/02/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
223518 2004 CK97 13/02/2004 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
223519 2004 CZ98 14/02/2004 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
223520 2004 CF100 15/02/2004 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
223521 2004 CZ100 15/02/2004 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
223522 2004 CH113 13/02/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
223523 2004 DX11 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
223524 2004 DF24 19/02/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
223525 2004 DB25 18/02/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
223526 2004 DX26 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
223527 2004 DS38 21/02/2004 Sandlot Sandlot Obs. 1,2 km MPC · JPL
223528 2004 DO41 18/02/2004 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
223529 2004 DK42 19/02/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
223530 2004 DP43 23/02/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
223531 2004 DH55 22/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
223532 2004 EH5 11/03/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
223533 2004 EH8 13/03/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
223534 2004 EV11 11/03/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
223535 2004 EK15 11/03/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
223536 2004 EP16 12/03/2004 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
223537 2004 EA19 14/03/2004 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
223538 2004 ER22 15/03/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,1 km MPC · JPL
223539 2004 EX25 13/03/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
223540 2004 ES30 15/03/2004 Catalina CSS 960 m MPC · JPL
223541 2004 ER40 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
223542 2004 EK42 15/03/2004 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
223543 2004 EV42 15/03/2004 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
223544 2004 EJ46 15/03/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
223545 2004 EA60 15/03/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
223546 2004 EN63 13/03/2004 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
223547 2004 EH68 15/03/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
223548 2004 EM71 15/03/2004 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
223549 2004 EL73 15/03/2004 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
223550 2004 EM73 15/03/2004 Catalina CSS 960 m MPC · JPL
223551 2004 ES73 15/03/2004 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
223552 2004 EJ76 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
223553 2004 EB77 15/03/2004 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
223554 2004 EN84 15/03/2004 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
223555 2004 EW84 15/03/2004 Catalina CSS 910 m MPC · JPL
223556 2004 ES86 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
223557 2004 EL90 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
223558 2004 EP93 15/03/2004 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
223559 2004 ED100 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
223560 2004 ET106 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
223561 2004 EN114 11/03/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
223562 2004 EB116 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
223563 2004 FJ2 16/03/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
223564 2004 FD7 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
223565 2004 FD15 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
223566 Petignat 2004 FL17 22/03/2004 Vicques M. Ory 1,1 km MPC · JPL
223567 2004 FL21 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
223568 2004 FE22 16/03/2004 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
223569 2004 FP27 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
223570 2004 FO35 16/03/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
223571 2004 FS37 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
223572 2004 FU38 17/03/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
223573 2004 FK40 18/03/2004 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
223574 2004 FA53 19/03/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
223575 2004 FZ55 20/03/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
223576 2004 FV61 19/03/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
223577 2004 FE64 19/03/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
223578 2004 FU76 18/03/2004 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
223579 2004 FM77 18/03/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
223580 2004 FD83 17/03/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
223581 2004 FF99 20/03/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
223582 2004 FQ105 25/03/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
223583 2004 FO107 20/03/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
223584 2004 FY107 23/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
223585 2004 FA110 24/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
223586 2004 FW118 22/03/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
223587 2004 FW140 27/03/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
223588 2004 FH141 27/03/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
223589 2004 FO161 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
223590 2004 GK3 09/04/2004 Siding Spring SSS 1,9 km MPC · JPL
223591 2004 GA20 15/04/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 960 m MPC · JPL
223592 2004 GT20 10/04/2004 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
223593 2004 GJ29 12/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
223594 2004 GW32 12/04/2004 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
223595 2004 GG36 13/04/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
223596 2004 GK48 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
223597 2004 GC50 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
223598 2004 GO50 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
223599 2004 GA61 15/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
223600 2004 GF75 14/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL